AMP
 • websites

OAuth2 Login

Introduction

This sample showcases how to use amp-access to allow an OAuth2-based login flow on your AMP pages, such as Google, Facebook and GitHub sign-in.

Setup

We need to import the amp-access component.

<script async custom-element="amp-access" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-access-0.1.js"></script>

amp-access requires the definition of 3 endpoints as documented here.

This sample allows an user to login and logout using an OAuth2-based flow. Logout is implemented by configuring a second endpoint in the login property sign-out, find more here.

<script id="amp-access" type="application/json">
{
  "authorization": "/documentation/examples/personalization/oauth2_login/status?_=RANDOM",
  "noPingback": "true",
  "login": {
   "facebook-sign-in": "/documentation/examples/personalization/oauth2_login/login/facebook",
   "google-sign-in": "/documentation/examples/personalization/oauth2_login/login/google",
   "github-sign-in": "/documentation/examples/personalization/oauth2_login/login/github",
   "sign-out": "/documentation/examples/personalization/oauth2_login/logout"
  },
  "authorizationFallbackResponse": {
    "error": true,
    "loggedIn": false
  }
}
</script>

Implementation

We use amp-access to integrate an OAuth2-based login and to show and hide the login button depending on whether the user is logged in. on="tap:amp-access.login-google-sign-in" specifies which action should be taken when clicking on the login button: login defines the property inside the amp-access json configuration, while google-sign-in defines the endpoint.

Please login to view content

<div amp-access="NOT loggedIn" amp-access-hide>
 <h3>Please login to view content</h3>
 <button on="tap:amp-access.login-google-sign-in">Google Login</button>
 <button on="tap:amp-access.login-facebook-sign-in">Facebook Login</button>
 <button on="tap:amp-access.login-github-sign-in">GitHub Login</button>
</div>

When logged in, we use amp-access-template to display information returned from the authorization endpoint, in this case the user's name.

<div amp-access="loggedIn" amp-access-hide>
 <template amp-access-template type="amp-mustache">
  <p>Hello {{name}}! You are logged in.</p>
 </template>
</div>

We specify the logout via a login endpoint to be able to use the return URL environment variable.

<button amp-access="loggedIn" amp-access-hide on="tap:amp-access.login-sign-out">Logout</button>
Potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień?

Jeśli przedstawione tutaj wyjaśnienia nie odpowiadają na wszystkie pytania, skontaktuj się z innymi użytkownikami AMP, aby omówić daną przykładową realizację.

Przejdź do Stack Overflow
Niewyjaśniona funkcja?

Zdecydowanie zachęcamy do wzięcia udziału! Choć mamy nadzieję, że staniesz się stałym uczestnikiem naszej społeczności open source, to z wdzięcznością przyjmiemy również każdy jednorazowy wkład w kwestie, które są Twoją pasją.

Edytuj przykład na GitHub