AMP

Chúc mừng!

Bạn đã tạo được một quảng cáo AMPHTML có thể được phục vụ trên cả các trang AMP lẫn không phải AMP!

Trong bài thực hành này, bạn đã học cách để:

Bước tiếp theo

Bạn vừa học được cách để tạo một ảnh quảng cáo cơ bản, nhưng có rất nhiều định dạng mà bạn có thể sử dụng cho các quảng cáo AMPHTML. Xem Các ví dụ để biết các khuôn mẫu quảng cáo AMPHTML nâng cao như quảng cáo lightbox, quảng cáo băng chuyền, video quảng cáo, slide quảng cáo, v.v...