AMP

Hướng dẫn Trải nghiệm Trang AMP

Phân tích trang AMP của bạn

Hướng dẫn trải nghiệm cho trang AMP là một công cụ cho phép các nhà phát triển AMP có thể thấy trang AMP của họ có kết quả thế nào trong xếp hạng trải nghiệm trang của Google Tìm kiếm, và cung cấp các phản hồi mà bạn có thể hành động để cải thiện xếp hạng này. Nếu chúng tôi không thể cung cấp cho bạn kiến thức để hành động, hãy sử dụng các lời nhắc có sẵn để báo cáo vấn đề trên GitHub, để nhóm của chúng tôi có thể giúp bạn hiểu cách các trang AMP của bạn có thể được cải thiện. Chúng tôi sử dụng các API có sẵn công khai như PageSpeed Insights, và Mobile-friendliness Test.

Vui lòng chờ một chút
Chúng tôi đang phân tích trang của bạn

Đã hoàn tất 0 / 0 kiểm tra

Kiểm tra

Core Web Vitals (Chỉ số thiết yếu về trang web)

Core Web Vitals (Chỉ số thiết yếu về trang web)

Core Web Vitals (Chỉ số thiết yếu về trang web) đo lường chất lượng trải nghiệm của người dùng trên tất cả các trang web. Chúng là một nhóm con của các Chỉ số thiết yếu về trang web của Google, một phát kiến để cung cấp định hướng thống nhất nhằm mang lại một trải nghiệm web tuyệt vời. Tìm hiểu thêm.

Field testing (Kiểm tra thực địa) nhấn mạnh các yếu tố hiệu năng mà các kiểm tra trong phòng thí nghiệm có thể bỏ sót. RUM là cách duy nhất để đo lường hiệu năng của website của bạn đối với người dùng. Tìm hiểu thêm.

Lab tests (Kiểm tra trong phòng thí nghiệm) cho phép bạn kiểm tra các tính năng mới trước khi chúng được phát hành để đảm bảo không có vấn đề về suy giảm hiệu năng. Tìm hiểu thêm.

Opportunity to improve (Cơ hội để cải thiện) là điểm chênh lệch cho trang AMP được cung cấp trên nguồn gốc và bản lưu trong bộ nhớ đệm. Một trạng thái "None" (Không có) được báo cáo nếu trang nguồn gốc đã có hiệu năng tương đương với bản lưu trong bộ nhớ đệm, còn trạng thái "---" được báo cáo nếu không có dữ liệu nào về trang trong bộ nhớ đệm.

Tốc độ tải
LCP:

Largest Contentful Paint (Hiển thị nội dung lớn nhất) | LCP

Tốc độ tải được đo lường bởi Largest Contentful Paint (Hiển thị nội dung lớn nhất) (LCP), số liệu báo cáo thời gian render khối văn bản hoặc ảnh lớn nhất trong màn hiển thị đầu tiên.

Trải nghiệm người dùng được phân loại như sau:

 • Tốt: Dưới 2,5 giây,
 • Cần cải thiện: Từ 2,5 đến 4 giây,
 • Tồi: Trên 4 giây.

Tìm hiểu thêm.

Ghi điểm ở phân vị thứ 75: Tính toán
Chuyển lượt truy cập: Tính toán
Hành động: Phân tích

Tương tác
FID:

First Input Delay (Độ trễ nhập liệu lần đầu) | FID

Khả năng tương tác được đo bởi First Input Delay (Độ trễ nhập liệu lần đầu) (FID), số liệu báo cáo thời gian kể từ khi người dùng tương tác với một trang, ví dụ như chạm vào một nút, đến khi trình duyệt có thể xử lý sự kiện đó.

Trải nghiệm người dùng được phân loại như sau:

 • Tốt: Dưới 100 mili giây,
 • Cần cải thiện: Từ 100 đến 300 mili giây,
 • Tồi: Trên 300 mili giây.

Tìm hiểu thêm.

Ghi điểm ở phân vị thứ 75: Tính toán
Chuyển lượt truy cập: Tính toán
Hành động: Phân tích

Hình ảnh ổn định
CLS:

Cumulative Layout Shift (Thay đổi bố cục tích lũy) | CLS

Visual stability (Hình ảnh ổn định) được đo lường bằng Cumulative Layout Shift (CLS) (Thay đổi bố cục tích lũy), một số liệu báo cáo điểm thay đổi bố cục trong vòng đời của một trang. Mỗi khi một yếu tố nhìn thấy đột ngột thay đổi vị trí của nó, điểm thay đổi bố cục của trang sẽ giảm bớt.

Các trải nghiệm của người dùng được phân loại như sau:

 • Tốt: Dưới 0,1,
 • Cần cải thiện: Từ 0,1 đến 0,25,
 • Tồi: Trên 0,25.

Tìm hiểu thêm.

Ghi điểm ở phân vị thứ 75: Tính toán
Chuyển lượt truy cập: Tính toán
Hành động: Phân tích

Phân tích đã thất bại

Dữ liệu này được cập nhật hàng ngày trong khoảng thời gian cuốn chiếu 28 ngày.

Tốc độ tải
LCP:

Largest Contentful Paint (Hiển thị nội dung lớn nhất) | LCP

Tốc độ tải được đo lường bởi Largest Contentful Paint (Hiển thị nội dung lớn nhất) (LCP), số liệu báo cáo thời gian render khối văn bản hoặc ảnh lớn nhất trong màn hiển thị đầu tiên.

Trải nghiệm người dùng được phân loại như sau:

 • Tốt: Dưới 2,5 giây,
 • Cần cải thiện: Từ 2,5 đến 4 giây,
 • Tồi: Trên 4 giây.

Tìm hiểu thêm.

Điểm: Tính toán
Cơ hội cải thiện: Tính toán
Hành động: Phân tích

Tương tác
TBT:

Total Blocking Time (Tổng thời gian chặn) | TBT

Khả năng tương tác được đo trong môi trường phòng thí nghiệm bằng Total Blocking Time (Tổng thời gian chặn) (TBT). Số liệu phòng thí nghiệm này cho biết tốc độ tải và giúp định lượng mức độ không tương tác của một trang trước khi nó được cải thiện về khả năng tương tác.

Trải nghiệm người dùng được phân loại như sau:

 • Tốt: Dưới 300 mili giây,
 • Cần cải thiện: Từ 300 đến 600 mili giây,
 • Tồi: Trên 600 mili giây.

Tìm hiểu thêm.

Điểm: Tính toán
Cơ hội cải thiện: Tính toán
Hành động: Phân tích

Hình ảnh ổn định
CLS:

Cumulative Layout Shift (Thay đổi bố cục tích lũy) | CLS

Visual stability (Hình ảnh ổn định) được đo lường bằng Cumulative Layout Shift (CLS) (Thay đổi bố cục tích lũy), một số liệu báo cáo điểm thay đổi bố cục trong vòng đời của một trang. Mỗi khi một yếu tố nhìn thấy đột ngột thay đổi vị trí của nó, điểm thay đổi bố cục của trang sẽ giảm bớt.

Các trải nghiệm của người dùng được phân loại như sau:

 • Tốt: Dưới 0,1,
 • Cần cải thiện: Từ 0,1 đến 0,25,
 • Tồi: Trên 0,25.

Tìm hiểu thêm.

Điểm: Tính toán
Cơ hội cải thiện: Tính toán
Hành động: Phân tích

Phân tích đã thất bại

Dữ liệu này được rút ra từ các kiểm tra tổng hợp và không ảnh hưởng đến trải nghiệm trên trang.

Kiểm tra bổ sung

HTTPS

HTTPS

HTTPS giúp ngăn những kẻ xâm nhập khỏi phá hoại hoặc lắng nghe giao tiếp giữa website và trình duyệt của người dùng của bạn. Bạn luôn nên bảo vệ tất cả các website của mình với HTTPS, kể cả khi chúng không xử lý các giao tiếp nhạy cảm. Tìm hiểu thêm.

Mobile-friendliness

Thân thiện với di động

Việc có một website thân thiện với di động là một phần thiết yếu cho sự hiện diện trực tuyến của bạn. Ở nhiều quốc gia, lưu lượng từ điện thoại thông minh giờ đây đã vượt quá lưu lượng từ máy tính để bàn. Nếu bạn chưa thích ứng website của mình cho di động, hãy làm ngay! Tìm hiểu thêm.

Để chạy trực tiếp kiểm tra này, hãy sử dụng Kiểm tra Thân thiện với Di động của Bảng điều khiển Google Tìm kiếm.

Quảng cáo xen kẽ gây khó chịu

Quảng cáo xen kẽ gây khó chịu

Quảng cáo xen kẽ gây khó chịu và chặn nội dung mà người dùng của bạn muốn xem. Hãy tránh việc gây bực dọc cho người dùng và giúp họ dễ truy cập website của bạn hơn. Tìm hiểu thêm.

Hành động. Cải thiện website AMP của bạn