AMP

Platform and Technology Company Involvement

Làm thế nào để một nền tảng người tiêu dùng có thể tham gia Trang Di động Gia tốc?

Dự án này được mở cho tất cả mọi người, và các thành viên hiện tại của dự án đều rất mong được gắn kết với những nền tảng người tiêu dùng tham gia sáng kiến. Google đã mở cửa bộ nhớ đệm của họ để cho phép mọi người sử dụng miễn phí, bao gồm cả các nền tảng người tiêu dùng muốn hiển thị nội dung AMP trong môi trường của họ. Hãy liên hệ thông qua GitHub và chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của bạn trong thời gian sớm nhất có thể.

Làm thế nào để một nhà cung cấp quảng cáo hoặc công nghệ tham gia Trang Di động Gia tốc?

Hãy xem lại hướng dẫn đóng góp và liên hệ qua GitHub.