AMP

amp-jwplayer

Description

Displays a cloud-hosted JW Player.

 

Required Scripts

<script async custom-element="amp-jwplayer" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-jwplayer-0.1.js"></script>

Przykłady

Example

The width and height attributes determine the aspect ratio of the player embedded in responsive layouts.

Example:

<amp-jwplayer
  data-player-id="aBcD1234"
  data-media-id="5678WxYz"
  layout="responsive"
  width="16"
  height="9"
>
</amp-jwplayer>

Non-responsive layout is also supported.

Example:

<amp-jwplayer
  data-player-id="aBcD1234"
  data-playlist-id="5678WxYz"
  width="160"
  height="90"
>
</amp-jwplayer>

Attributes

data-player-id JW Platform player id. This is an 8-digit alphanumeric sequence that can be found in the Players section in your JW Player Dashboard. (Required)
data-media-id The JW Platform media id. This is an 8-digit alphanumeric sequence that can be found in the Content section in your JW Player Dashboard. (Required if data-playlist-id is not defined.). Note: outstream is also a valid value.
data-playlist-id The JW Platform playlist id. This is an 8-digit alphanumeric sequence that can be found in the Playlists section in your JW Player Dashboard. If both data-playlist-id and data-media-id are specified, data-playlist-id takes precedence. (Required if data-media-id is not defined.)
data-content-search Denotes the type of the playlist. If contextual article matching is desired, use the value `__CONTEXTUAL__`. If a search playlist is desired, input a keyword or phrase used to generate the search playlist.
data-content-backfill Ensures that a search or contextual playlist always returns a result. If there are no relevant results for the given query, this parameter ensures that a list of trending videos are served instead. (Boolean with default: true)
autoplay If this attribute is present, and the browser supports autoplay, the video will be automatically played as soon as it becomes visible. There are some conditions that the component needs to meet to be played, which are outlined in the Video in AMP spec.
dock Requires amp-video-docking extension. If this attribute is present and the video is playing manually, the video will be "minimized" and fixed to a corner or an element when the user scrolls out of the video component's visual area. For more details, see documentation on the docking extension itself.
common attributes This element includes common attributes extended to AMP components.

Validation

See amp-jwplayer rules in the AMP validator specification.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Znasz już ten dokument na wylot i nadal nie znajdujesz w nim odpowiedzi na wszystkie pytania? Być może inni przeszli to samo: skontaktuj się z nimi na Stack Overflow.

Przejdź do Stack Overflow
Udało Ci się trafić na błąd albo brakuje jakiejś funkcji?

Zdecydowanie zachęcamy do wzięcia udziału! Choć mamy nadzieję, że staniesz się stałym uczestnikiem naszej społeczności open source, to z wdzięcznością przyjmiemy również każdy jednorazowy wkład w kwestie, które są Twoją pasją.

Przejdź do GitHub