AMP
 • websites

SeatMap

Introduction

This is a sample showing how to implement a seatmap that can be used for theaters, cinemas, airplanes and more. We are showing how to pan & zoom on the seatmap to better select seats, how to keep the availability up to date and how to dynamically select and unselect seats.

Setup

Additionally used AMP components must be imported in the header: amp-pan-zoom for making the seatmap zoomable and scrollable

<script async custom-element="amp-pan-zoom" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-pan-zoom-0.1.js"></script>

amp-bind for enabling seat selection

<script async custom-element="amp-bind" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-bind-0.1.js"></script>

amp-list for showing a list of seats

<script async custom-element="amp-list" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-list-0.1.js"></script>

amp-mustache for rendering the amp-list content

<script async custom-template="amp-mustache" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-mustache-0.2.js"></script>

amp-selector for selecting seats on the seatmap

<script async custom-element="amp-selector" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-selector-0.1.js"></script>

Seatmap state

Here we are using an amp-state called selectedSeats to keep a list of selected seat ids.

<amp-state id="selectedSeats">
 <script type="application/json">
   []
 </script>
</amp-state>

Seatmap implementation

We combine amp-list, amp-bind, amp-pan-zoom and amp-selector to implement a seatmap:

 • amp-list is used to keep the availability of the seatmap up to date.
 • amp-bind is used to update the status of the seats: when a seat is selected we add the seat id to the selectedSeats variable.
 • amp-pan-zoom is used to enable to pan & zoom on mobile devices.
 • amp-selector is used to select seats and style selected seats

Seat map

 <h1>Seat map</h1>
 <div class="seatmap-container">
 <amp-list layout="fill" src="/static/samples/json/seats.json" binding="refresh" items="." single-item noloading>
<!--START_HINT_0-->
  <template type="amp-mustache">
   <amp-pan-zoom layout="fill" class="seatmap">
    <amp-selector multiple on="select:AMP.setState({
         selectedSeats: event.selectedOptions
        })" layout="fill">
     <div class="svg-container">
      <svg preserveAspectRatio="xMidYMin slice" viewBox="0 0 {{width}} {{height}}">
      {{#seats}}
       <rect option="{{id}}" role="button" tabindex="0" class="seat {{unavailable}}" x="{{x}}" y="{{y}}" width="{{width}}" height="{{height}}" rx="{{rx}}" ry="{{ry}}"/>
      {{/seats}}
      </svg>
     </div>
<!--END_HINT-->
    </amp-selector>
   </amp-pan-zoom>
  </template>
<!--START_HINT_1-->
  <div placeholder>
   <svg class="disabled" viewBox="0 0 " preserveAspectRatio="xMidYMin slice">
    </svg>
   </div>
<!--END_HINT-->
 </amp-list>
 </div>
Potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień?

Jeśli przedstawione tutaj wyjaśnienia nie odpowiadają na wszystkie pytania, skontaktuj się z innymi użytkownikami AMP, aby omówić daną przykładową realizację.

Przejdź do Stack Overflow
Niewyjaśniona funkcja?

Zdecydowanie zachęcamy do wzięcia udziału! Choć mamy nadzieję, że staniesz się stałym uczestnikiem naszej społeczności open source, to z wdzięcznością przyjmiemy również każdy jednorazowy wkład w kwestie, które są Twoją pasją.

Edytuj przykład na GitHub