AMP
 • websites

Animated hamburger menu

Introduction

Small interactive UI animations communicate state and purpose to users. A common case is a hamburger menu button that animates into an "X" when open. This animation communicates that the user can press the same button again to close the menu.

CSS animations

Below is the custom styles and CSS animations for the hamburger menu:

<style amp-custom>
 .hamburger_wrapper {
  padding: 5px;
  z-index: 10;
 }

 #hamburger {
  width: 60px;
  height: 45px;
  position: relative;
  cursor: pointer;
  outline: none;

 }

 #hamburger span {
  display: block;
  position: absolute;
  height: 9px;
  width: 100%;
  background: #005af0;
  border-radius: 9px;
  opacity: 1;
  left: 0;
  transform: rotate(0deg);
  transition: .5s ease-in-out;
 }

 #hamburger span:nth-child(1) {
  top: 0px;
  transform-origin: left center;
 }

 #hamburger span:nth-child(2) {
  top: 21px;
  transform-origin: left center;
 }

 #hamburger span:nth-child(3) {
  top: 42px;
  transform-origin: left center;
 }

 #hamburger.close span:nth-child(1) {
  transform: rotate(45deg);
 }

 #hamburger.close span:nth-child(2) {
  width: 0%;
  opacity: 0;
  transition: .1s;
 }

 #hamburger.close span:nth-child(3) {
  transform: rotate(-45deg);
 }

 #nav-menu {
  position: relative;
  transform: translateX(-100vw);
  opacity: 0;
  z-index: 10;
  transition: transform .5s ease, opacity ease .2s;
 }

 #nav-menu.now-active {
  transform: translateX(0);
  transition: transform .5s ease, opacity ease .2s;
  opacity: 1;
  background-color: #eaeaea;
 }

 .nav-list {
  padding: 10px;
  list-style-type: none;
  font-size: 2em;
 }

</style>

Markup

The hamburger menu element contains three styled span elements inside a div. The hamburger div uses the tap AMP action to trigger the toggleClass() event, which targets an element by its id. In this example, it targets hamburger.

The toggleClass() event will add and remove any class it's given as an argument. This example passes class='close'. Additionally, it toggles an animation class for the navigation menu to slide out.

<div class="hamburger_wrapper">
 <div id="hamburger" tabindex="1" role="button" on="tap:hamburger.toggleClass(class='close'),nav-menu.toggleClass(class='now-active')">
  <span></span>
  <span></span>
  <span></span>
 </div>
</div>
<div id="nav-menu">
 <ul class="nav-list">
  <li><a href="#">Home</a></li>
  <li><a href="#">Account</a></li>
  <li><a href="#">Products</a></li>
  <li><a href="#">Support</a></li>
 </ul>
</div>
Potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień?

Jeśli przedstawione tutaj wyjaśnienia nie odpowiadają na wszystkie pytania, skontaktuj się z innymi użytkownikami AMP, aby omówić daną przykładową realizację.

Przejdź do Stack Overflow
Niewyjaśniona funkcja?

Zdecydowanie zachęcamy do wzięcia udziału! Choć mamy nadzieję, że staniesz się stałym uczestnikiem naszej społeczności open source, to z wdzięcznością przyjmiemy również każdy jednorazowy wkład w kwestie, które są Twoją pasją.

Edytuj przykład na GitHub