AMP
  • websites

amp-3d-gltf

Introduction

The amp-3d-gltf component displays 3D models that are in glTF format. The doc describing this element can be found here

Note: A WebGL capable browser is required to display these models.

Setup

Import the amp-3d-gltf component in the header.

<script async custom-element="amp-3d-gltf" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-3d-gltf-0.1.js"></script>

Basic Usage

Embed 3d model via the src attribute.

<amp-3d-gltf layout="fixed" width="320" height="240" src="/static/samples/glTF/DamagedHelmet.glb"></amp-3d-gltf>

Customization

You can customize the 3D model using these attributes: * src - A required attribute that specifies the URL to the glTF file. * alpha - A Boolean attribute that specifies whether free space on canvas is transparent. By default, free space is filled with black. Default value is false. * antialiasing - A Boolean attribute that specifies whether to turn on antialiasing. Default value is false. * maxPixelRatio - A numeric value that specifies the upper limit for the pixelRatio render option. The default is window.devicePixelRatio. * autoRotate - A Boolean attribute that specifies whether to automatically rotate the camera around the model's center. Default value is false. * enableZoom - A Boolean attribute that specifies whether to turn on zoom. Default value is true.

<amp-3d-gltf layout="fixed" width="320" height="240" alpha="true" antialiasing="true" autorotate="true" enablezoom="false" src="/static/samples/glTF/DamagedHelmet.glb"></amp-3d-gltf>
Potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień?

Jeśli przedstawione tutaj wyjaśnienia nie odpowiadają na wszystkie pytania, skontaktuj się z innymi użytkownikami AMP, aby omówić daną przykładową realizację.

Przejdź do Stack Overflow
Niewyjaśniona funkcja?

Zdecydowanie zachęcamy do wzięcia udziału! Choć mamy nadzieję, że staniesz się stałym uczestnikiem naszej społeczności open source, to z wdzięcznością przyjmiemy również każdy jednorazowy wkład w kwestie, które są Twoją pasją.

Edytuj przykład na GitHub