AMP

Tworzenie interaktywnych stron AMP

Important: this documentation is not applicable to your currently selected format ads!

Ukończona strona AMP tego samouczka.

Z tego samouczka nauczysz się używać wiązania danych i wyrażeń do budowania wspaniałych, interaktywnych stron AMP za pomocą składnika amp-bind.

Co utworzysz

Utworzysz stronę e-commerce produktu, która:

  • Wykorzystuje składniki AMP HTML i AMP w celu zapewnienia szybkiego i bogatego doświadczenia użytkownika.
  • Zapewnia interaktywność między elementami poprzez zastosowanie składnika amp-bind.
  • Na żądanie pobiera dodatkowe dane produktu za pomocą elementu <amp-state>.