AMP

Zwiększanie interaktywności

Kod startowy zapewnia użytkownikowi raczej niezauważalne wrażenia. Można go ulepszyć na kilka sposobów:

 • Dodać wskaźnik, który wyświetla bieżący slajd i całkowitą liczbę slajdów.
 • Gdy użytkownik wybierze inny kolor koszuli, zmienić karuzelę z obrazami, aby pokazać zdjęcia koszul w wybranym kolorze.

Przed wprowadzeniem składnika amp-bind dodanie takich funkcji nie było możliwe. Zdobądźmy praktyczne doświadczenie ze składnikiem amp-bind i dodajmy te nowe funkcje do naszego przykładowego kodu!

Instalacja składnika amp-bind

amp-bind jest składnikiem AMP, który zapewnia niestandardową interaktywność poprzez wiązanie danych i wyrażenia podobne do JS. Aby móc używać składnika amp-bind, musisz zainstalować go na stronie.

Otwórz plik static/index.html i dodaj następujący skrypt do listy składników AMP w sekcji <head> strony:

<script
 async
 custom-element="amp-bind"
 src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-bind-0.1.js"
></script>

Dodanie wskaźnika slajdu

Składnik amp-bind działa poprzez wiązanie atrybutów elementów z wyrażeniami niestandardowymi. Wyrażenia te mogą odnosić się do „stanu” (modyfikowalnych danych JSON). Możemy zainicjować ten stan za pomocą elementu <amp-state> dodanego ze składnikiem amp-bind.

Inicjowanie stanu slajdu

Zainicjujmy zmienną stanu, aby śledzić wskaźnik slajdu aktualnie wyświetlanego w karuzeli obrazów. Otwórz plik static/index.html i na początku sekcji <body> strony (przed sekcją <header>) dodaj:

<amp-state id="selected">
 <script type="application/json">
  {
   "slide": 0
  }
 </script>
</amp-state>

Dane zawarte w elementach <amp-state> są dostępne za pomocą powiązanych z nimi identyfikatorów. Możemy na przykład odwoływać się do tej zmiennej przy użyciu następującego fragmentu wyrażenia:

selected.slide; // Evaluates to 0.

Aktualizowanie stanu slajdu

Następnie zaktualizujmy tę zmienną, gdy użytkownik zmieni slajdy na karuzeli, dodając następujące działanie "on" do istniejącego elementu amp-carousel:

<amp-carousel
 type="slides"
 layout="fixed-height"
 height="250"
 id="carousel"
 on="slideChange:AMP.setState({selected: {slide: event.index}})"
></amp-carousel>

Teraz, gdy tylko zmieni się wyświetlany slajd składnika amp-carousel, wywołane zostanie działanie AMP.setState z następującym argumentem:

{
 selected: {
  slide: event.index;
 }
}

Wyrażenie event.index ocenia nowy stan wskaźnika slajdu, a działanie AMP.setState() scala literał tego obiektu w bieżący stan. Wskutek tego bieżąca wartość selected.slide zastąpiona zostaje wartością event.index.

PORADA — działanie AMP.setState() wykonuje głębokie scalenie literałów zagnieżdżonych obiektów. Więcej szczegółów zawiera dokumentacja składnika amp-bind.

Wiązanie elementów wskaźnika

Następnie skorzystajmy z tej zmiennej stanu, która śledzi aktualnie wyświetlany slajd i utwórzmy wskaźnik slajdu. Znajdź element wskaźnika slajdu (szukaj tekstu <!-- TODO: "Add a slide indicator" -->) i dodaj następujące wiązania do jego elementów podrzędnych:

<!-- TODO: "Add a slide indicator" -->
<p class="dots">
 <!-- The <span> element corresponding to the current displayed slide
    will have the 'current' CSS class. -->
 <span [class]="selected.slide == 0 ? 'current' : ''" class="current"></span>
 <span [class]="selected.slide == 1 ? 'current' : ''"></span>
 <span [class]="selected.slide == 2 ? 'current' : ''"></span>
</p>

[class] to powiązanie zmieniające atrybut class i można go używać w celu dodawania lub usuwania klas CSS z dowolnego elementu.

Wypróbuj to: odśwież stronę i zmień slajd!

Zmiana slajdu na karuzeli:

 1. Wyzwala zdarzenie slideChange...
 2. które wywołuje działanie AMP.setState...
 3. które aktualizuje zmienną stanu selected.slide...
 4. które aktualizuje powiązanie [class] w elementach wskaźnika <span>!

Świetnie! Mamy już działający wskaźnik slajdu.

Sprawdź, czy można dodać funkcjonalność sprawiającą, że po dotknięciu kropki wskaźnika slajdu przez użytkownika obraz w karuzeli był aktualizowany odpowiednio do wybranego elementu. Podpowiedź: zastosuj zdarzenie tap i wiązanie [slide] do składnika amp-carousel.

Zmiana obrazów w karuzeli

Byłoby miło, gdybyśmy mogli zobaczyć obrazy koszul w różnych kolorach, gdy zmienimy wybrany kolor. Używając składnika amp-bind możemy to zrobić, wiążąc atrybut [src] w elementach amp-img w składniku amp-carousel.

Inicjowanie stanu jednostki SKU

Najpierw musimy zainicjować dane stanu za pomocą źródłowych adresów URL obrazów koszul w poszczególnych kolorach. Zróbmy to za pomocą nowego elementu <amp-state>:

<!-- Available shirts. Maps unique string identifier to color and image URL string. -->
<amp-state id="shirts">
 <script type="application/json">
  {
   "1001": {
    "color": "black",
    "image": "./shirts/black.jpg"
   },
   "1002": {
    "color": "blue",
    "image": "./shirts/blue.jpg"
   },
   "1010": {
    "color": "brown",
    "image": "./shirts/brown.jpg"
   },
   "1014": {
    "color": "dark green",
    "image": "./shirts/dark-green.jpg"
   },
   "1015": {
    "color": "gray",
    "image": "./shirts/gray.jpg"
   },
   "1016": {
    "color": "light gray",
    "image": "./shirts/light-gray.jpg"
   },
   "1021": {
    "color": "navy",
    "image": "./shirts/navy.jpg"
   },
   "1030": {
    "color": "wine",
    "image": "./shirts/wine.jpg"
   }
  }
 </script>
</amp-state>

Ten element <amp-state> zawiera obiekt JSON, który mapuje ciąg identyfikatora koszuli (tj. SKU) na kolor i adres URL obrazu odpowiedniej koszuli. Tablica JSON również by tu działała, ale użycie obiektu pozwoli nam robić więcej interesujących rzeczy, które wkrótce zobaczysz.

Teraz możemy uzyskać dostęp do adresu URL obrazu za pomocą identyfikatora koszuli. Na przykład identyfikator shirts['10014'].color da w wyniku wartość "dark green", a shirts['10030'].imagezwróci adres URL obrazu koszuli w kolorze "wine".

Śledzenie wybranej jednostki SKU

Jeśli dodamy inną zmienną stanu, która śledzi wybraną SKU, możemy powiązać wyrażenie z elementami amp-img, aby aktualizować ich atrybuty src, gdy zmieni się wybrana SKU. Dodaj nowy klucz sku do istniejącego elementu JSON amp-state#selected:

<amp-state id="selected">
 <script type="application/json">
  {
   "slide": 0,
   "sku": "1001"
  }
 </script>
</amp-state>

Aktualizowanie stanu jednostki SKU

Dodaj działanie "on" do składnika amp-selector, aktualizującego zmienną selected.sku za każdym razem, gdy zostanie wybrany nowy kolor:

<amp-selector
 name="color"
 on="select:AMP.setState({selected: {sku: event.targetOption}})"
></amp-selector>

PORADA — można to również zrobić, dodając działania on="tap:AMP.setState(...) do każdego elementu podrzędnego amp-img w składniku amp-selector. Jedną z największych zalet składnika amp-selector jest to, że upraszcza znaczniki w taki właśnie sposób.

Wiązanie elementów obrazów

Następnie dodaj powiązania do elementów amp-img:

<!-- Update the `src` of each <amp-img> when the `selected.sku` variable changes. -->
<amp-img
 width="200"
 height="250"
 src="./shirts/black.jpg"
 [src]="shirts[selected.sku].image"
></amp-img>
<amp-img
 width="300"
 height="375"
 src="./shirts/black.jpg"
 [src]="shirts[selected.sku].image"
></amp-img>
<amp-img
 width="400"
 height="500"
 src="./shirts/black.jpg"
 [src]="shirts[selected.sku].image"
></amp-img>

UWAGA — w praktyce każdy obraz w karuzeli miałby prawdopodobnie inny atrybut src. Można to zrobić poprzez zastąpienie pojedynczego obrazu tablicą obrazów. W niniejszym samouczku dla uproszczenia stosowany jest jeden obraz w różnych powiększeniach.

Wypróbuj to: odśwież stronę i wybierz inny kolor koszuli. Gdy to zrobisz, zdjęcia w karuzeli zostaną zaktualizowane, aby pokazać koszule w wybranym kolorze.