Do you build things with AMP? Fill out the AMP Developer Survey!
AMP

Zapoznanie się z kodem startowym

Standardowy kod AMP

Strona AMP jest stroną HTML z pewnymi ograniczeniami, zapewniającymi jej niezawodne działanie. Strony AMP zawierają nieco specjalnych znaczników, które identyfikują je jako strony AMP.

Podstawowa strona AMP wygląda tak:

<!doctype html>
<html amp>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <link rel="canonical" href="hello-world.html">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,minimum-scale=1,initial-scale=1">
  <style amp-boilerplate>body{-webkit-animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both;-moz-animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both;-ms-animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both;animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both}@-webkit-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@-moz-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@-ms-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@-o-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}</style><noscript><style amp-boilerplate>body{-webkit-animation:none;-moz-animation:none;-ms-animation:none;animation:none}</style></noscript>
  <script async src="https://cdn.ampproject.org/v0.js"></script>
 </head>
 <body>Hello World!</body>
</html>

W celu szybkiego utworzenia podstawowego szkieletu strony AMP można użyć generatora kodu standardowego. Dostarcza on również fragmenty kodu danych strukturalnych, umożliwiające utworzenie PWA itd.!

Składniki AMP

Kod startowy samouczka (static/index.html) tworzy podstawową stronę AMP z jej zawartością (obrazami, tekstem, itd.), a także zawiera kilka składników AMP:

<script async custom-element="amp-carousel" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-carousel-0.1.js"></script>
<script async custom-template="amp-mustache" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-mustache-0.1.js"></script>
<script async custom-element="amp-form" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-form-0.1.js"></script>
<script async custom-element="amp-selector" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-selector-0.1.js"></script>

Składniki AMP oferują dodatkową funkcjonalność i składniki interfejsu użytkownika dodające bogatą interaktywność na stronie AMP. Kod startowy wykorzystuje następujące składniki AMP:

 • amp-carousel: karuzela obrazów, która wyświetla wiele widoków produktu.
 • amp-mustache: system generowania szablonów do renderowania odpowiedzi serwera ze składnika amp-form.
 • amp-form: dodaje specjalne funkcje elementów
  , które są niezbędne dla stron AMP.
 • amp-selector: oferuje semantyczny sposób wyboru jednego lub wielu elementów z grupy elementów. Można go użyty jako źródła danych wejściowych składnika amp-form.

Podstawowa interaktywność

Kod startowy oferuje pewną podstawową interaktywność:

 • Karuzela obrazów (składnik amp-carousel) wyświetla wiele widoków produktu.
 • Produkt można dodać do koszyka użytkownika (przy użyciu składnika amp-form), dotykając przycisku „Add to cart” u dołu strony.

Wypróbuj to: przesuń karuzelę z obrazami i dotknij przycisku „Add to cart”.