Do you build things with AMP? Fill out the AMP Developer Survey!
AMP

Tworzenie bloga na żywo

Blogi na żywo to strony internetowe, które są często aktualizowane podczas trwającego wydarzenia, np. zawodów sportowych lub wyborów. W AMP można wdrożyć blog na żywo za pomocą składnika amp-live-list.

Ten samouczek zawiera krótkie omówienie składnika amp-live-list i skupia się na niektórych szczegółach implementacji dotyczących blogów na żywo, takich jak paginacja i głębokie linkowanie. Aby zilustrować implementację blogów na żywo w AMP, użyjemy bloga na żywo AMP By Example.

PORADA — użyj znacznika metadanych LiveBlogPosting, aby Twój blog można było zintegrować z funkcjami innych platform.

Omówienie składnika amp-live-list

Składnik amp-live-list regularnie sonduje główny dokument w poszukiwaniu nowej zawartości i aktualizuje przeglądarkę użytkownika w miarę pojawiania się nowych elementów. To znaczy, że za każdym razem, gdy trzeba dodać nowy wpis na blogu, dokument hosta powinien zostać zaktualizowany przez CMS, aby uwzględnić aktualizację zarówno w treści, jak i w sekcji metadanych strony.

Początkowy kod bloga mógłby wyglądać tak:

<amp-live-list id="my-live-list"
  data-poll-interval="15000"
  data-max-items-per-page="5">
 <button update on="tap:my-live-list.update">You have updates</button>
 <div items></div>
</amp-live-list>

Spójrzmy na ten kod:

Każdy składnik amp-live-list wymaga niepowtarzalnego identyfikatora, ponieważ na stronie może znajdować się więcej niż jeden taki element. W tym przykładzie podaliśmy niepowtarzalny identyfikator my-live-list.

Atrybut data-poll-interval określa jak często powinno być wykonywane sondowanie; jeśli dokument hosta jest aktualizowany, aktualizacja powinna być dostępna dla użytkownika po następnym interwale czasowym.

Po każdym dodaniu nowej pozycji do głównego dokumentu element <button update on="tap:my-live-list.update"> pokazuje przycisk „Masz aktualizacje”, którego kliknięcie powoduje wyświetlenie najnowszych wpisów.

Blogi na żywo mogą rosnąć i sprawiać, że strona będzie za długa. Możesz użyć atrybutu data-max-items-per-page, aby określić, ile elementów można dodać do bloga na żywo. Jeśli liczba elementów po aktualizacji przekracza wartość data-max-items-per-page, usuwane są najstarsze aktualizacje przekraczające tę liczbę. Jeśli na przykład na stronie znajduje się obecnie 9 elementów, a atrybut data-max-items-per-page ustawiono na 10 i w ostatniej aktualizacji dodano 3 nowe elementy, wskutek tej aktualizacji ze strony zostaną usunięte dwa najstarsze elementy.

Wszystkie wpisy blogu w składniku amp-live-list muszą być elementami podrzędnymi <div items></div>. Odnosząc się do każdego wpisu jako elementu, każdy element musi mieć niepowtarzalny id i atrybut data-sort-time.

Szczegóły implementacji

Teraz, gdy znasz już składnik <code data-md-type="codespan">amp-live-list, zastanówmy się jak zaimplementować bardziej złożony blog na żywo. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak zaimplementować paginację i jak działa głębokie linkowanie.

Paginacja

W długich blogach można stosować paginację w celu poprawy wydajności poprzez ograniczenie liczby wyświetlanych na stronie elementów bloga. Aby zaimplementować paginację, w składniku amp-live-list, dodaj znacznik <div><pagination></div>, a następnie wstaw wszelkie znaczniki niezbędne do paginacji (np. numer strony lub link do następnej i poprzedniej strony).

Dzięki paginacji prosty kod, którego użyliśmy wcześniej, przybiera postać:

<amp-live-list id="my-live-list"
  data-poll-interval="15000"
  data-max-items-per-page="5">
 <button update on="tap:my-live-list.update">You have updates</button>
 <div items></div>
 <div pagination>
  <nav>
   <ul>
    <li>1</li>
    <li>Next</li>
   </ul>
   </nav>
  </div>
</amp-live-list>

Twoim obowiązkiem jest prawidłowe wypełnienie elementów nawigacyjnych poprzez aktualizację hostowanej strony. W przykładowym blogu na żywo na przykład renderujemy stronę za pomocą szablonu po stronie serwera i używamy parametru zapytania, aby określić, jaki powinien być pierwszy element bloga na stronie. Ograniczamy rozmiar strony do 5 elementów, więc jeśli serwer wygeneruje więcej niż 5 elementów, użytkownik lądujący na głównej stronie zobaczy element „Następna” w obszarze nawigacji. Szczegóły — patrz amp-live-list.

Po przekroczeniu określonej przez atrybut data-max-items-per-page maksymalnej liczby wpisów na blogu starsze wpisy są wyświetlane na następnych stronach, np. na stronie 2. Biorąc pod uwagę, że składnik amp-live-list w określonych odstępach czasu wykonuje sondowanie na serwerze, aby sprawdzić czy nie zaszły żadne zmiany w elementach, nie ma potrzeby sondowania serwera w celu sprawdzenia, czy użytkownik nie znajduje się na pierwszej stronie.

Do hostowanej strony można dodać wyłączony atrybut, zapobiegający uruchamianiu mechanizmu sondowania. W przykładowym blogu na żywo wprowadzamy ten sposób działania w szablonie po stronie serwera; gdy żądana strona bloga nie jest pierwszą, dodajemy wyłączony atrybut do składnika amp-live-list.

Głębokie linkowanie

Gdy publikujesz wpis na blogu, ważne jest, aby mieć możliwość głębokiego linkowania do wpisu, gdyż pozwala to włączyć funkcje takie jak udostępnianie. Dzięki składnikowi amp-live-list głębokie linkowanie jest możliwe po prostu za pomocą id elementu bloga. Na przykład link https://amp.dev/documentation/examples/news-publishing/live_blog/preview/index.html#post3 pozwala na bezpośrednie przejście do wpisu na blogu za pomocą identyfikatora post3.

AMP By Example używa pliku cookie do generowania nowej treści w przykładowym blogu na żywo, więc jeśli lądujesz na stronie po raz pierwszy, wpis z id „post3” może być niedostępny, w takim przypadku następuje przekierowanie do pierwszego wpisu.

Zasoby

Możesz dowiedzieć się więcej z tych materiałów: