AMP

Obsługiwane składniki AMP dla poczty e-mail

Poniżej znajduje się lista składników AMP, które są obecnie obsługiwane w wiadomościach e-mail AMP. Składniki te są pogrupowane w następujące kategorie:

Zawartość dynamiczna

Element Opis
<amp-form> Element formularza. Zamiast zwykłego atrybutu action musi być stosowany atrybut action-xhr. Element może być stosowany w połączeniu z parametrem <template type="amp-mustache"> do renderowania odpowiedzi.

Uwaga: przekierowywanie po przesłaniu jest niedozwolone.
<amp-selector> Widżet wielokrotnego wyboru do stosowania w formularzu.
amp-bind i <amp-bind-macro> Prosty język skryptowy w AMP, który pozwala na manipulację automatem stanów do celów interakcji między elementami. Może być również używany do dodawania sposobu działania w przypadku określonych zdarzeń.

Uwaga: zabronione jest wiązanie z atrybutami [href] lub [src]. Zabronione jest również stosowanie działań AMP.print, AMP.navigateTo i AMP.goBack.
<amp-state> Element <amp-state> służy do określenia stanu początkowego składnika amp-bind.

Uwaga: atrybut src nie jest obecnie obsługiwany.
<amp-list> Pobiera zdalnie dane JSON, które będą renderowane przez składnik <amp-mustache>.

 Uwaga: wiązanie z atrybutem [src] jest niedozwolone. Niedozwolone jest także dołączanie poświadczeń użytkownika za pomocą opcji credentials="include".
<template type="amp-mustache"> Znacznik szablonu Mustache, służący do renderowania wyników wywołania amp-list.

Układ

Element Opis
Atrybuty layout Sposób działania układu określa się za pomocą atrybutu layout.
<amp-accordion> Element interfejsu użytkownika, umożliwiający pokazywanie/ukrywanie różnych sekcji.
<amp-carousel> Składnik interfejsu użytkownika karuzeli.
<amp-fit-text> Składnik pomocniczy służący do dopasowywania tekstu do określonego obszaru.
<amp-layout> Kontener, który może mieć układy responsywne zależne od współczynnika proporcji.
<amp-sidebar> Pasek boczny do celów nawigacji.
<amp-timeago> Zapewnia wygodny sposób renderowania sygnatur czasowych.

Media

Element Opis
<amp-img> Składnik AMP, zastępujący znacznik <img>.

Uwaga: wiązanie z atrybutem [src] jest niedozwolone.
<amp-anim> Osadza pliki GIF.

Uwaga: wiązanie z atrybutem [src] jest niedozwolone.