AMP

Walidacja wiadomości e-mail AMP

Wiadomości e-mail AMP zależą od biblioteki JS AMP, która zapewnia czytelnikom bogate, interaktywne i dynamiczne wrażenia. Z tego powodu dostawcy poczty elektronicznej wymagają walidacji takich wiadomości. Prawidłowe znaczniki AMP gwarantują, że wiadomości e-mail są bezpieczne i przekraczają standardy doznań użytkownika.

Jak sprawdzić, czy moja wiadomość e-mail AMP jest prawidłowa?

Dostępnych jest kilka sposobów walidacji wiadomości e-mail AMP. Wszystkie one dają dokładnie taki sam wynik, więc użyj tego z nich, który najbardziej pasuje do Twojego stylu programowania.

Walidator internetowy

Walidator internetowy AMP obsługuje platformę AMP dla poczty e-mail. Użyj internetowego walidatora, wklejając kod wiadomości e-mail AMP do narzędzia. Błędy walidatora będą flagowane bezpośrednio inline.

Walidator wiersza polecenia

Walidację wiadomości e-mail AMP można wykonać za pomocą narzędzia wiersza polecenia walidatora AMP HTML.

Instalacja

  1. Upewnij się, że masz w systemie Node.js z menedżerem pakietów „npm”.
  2. Zainstaluj narzędzie wiersza polecenia walidatora AMP HTML, wykonując następujące polecenie: npm install -g amphtml-validator.

Użycie

Po zainstalowaniu narzędzia wiersza polecenia wykonaj następujące polecenie po zastąpieniu <amphtml file> plikiem zawierającym treść wiadomości e-mail AMP.

amphtml-validator --html_format AMP4EMAIL <amphtml file>

Jeśli wiadomość e-mail jest prawidłowa, narzędzie wiersza polecenia wyświetli wynik PASS. Jeśli jest nieprawidłowa, zwróci znalezione błędy.

Plac zabaw AMP

Walidację wiadomości e-mail AMP możesz również wykonać, używając placu zabaw AMP. Podobnie jak w przypadku walidatora internetowego, wklej kod wiadomości e-mail AMP do narzędzia, a plac zabaw oznaczy wszystkie błędy walidatora bezpośrednio inline.

Walidacja dostarczonych wiadomości e-mail

Czasami dostarczone wiadomości e-mail AMP mogą być nieprawidłowe, nawet jeśli Twóje znaczniki w wiadomości zostały już sprawdzone pod względem poprawności przez narzędzia udokumentowane na tej stronie. Najczęstszą przyczyną takiej sytuacji jest modyfikacja znaczników przez dostawcę usług poczty elektronicznej (ESP) i utrata prawidłowości kodu po wysłaniu wiadomości do dostawcy usług poczty elektronicznej w celu jej dostarczenia. Jeżeli na przykład Twoim ESP jest SparkPost i nie skonfigurowano pikseli śledzących HTTPS za pomocą SparkPost, SparkPost dodaje do Twojej wiadomości e-mail niebezpieczny piksel śledzący HTTP. Jako że wiadomości e-mail AMP zezwalają jedynie na obrazy HTTPS, spowoduje to nieprawidłowość wiadomości e-mail AMP.

Aby sprawdzić, czy wiadomość e-mail AMP dostarczona do Twojej skrzynki odbiorczej jest prawidłowa:

  1. Pobierz wiadomość e-mail AMP jako plik .eml z programu pocztowego.
  2. Otwórz plac zabaw AMP.
  3. Kliknij przycisk IMPORT EMAIL i wybierz właśnie pobrany plik .eml.

Plac zabaw zaimportuje pobraną wiadomość e-mail AMP do edytora inline i oflaguje wszystkie błędy walidacji.

Co się dzieje, jeśli wiadomość e-mail jest nieprawidłowa?

Walidator AMP nie jest tylko udogodnieniem dla Ciebie podczas programowania, dostawcy poczty elektronicznej obsługujący wiadomości e-mail AMP automatycznie używają rezerwowych typów MIME HTML lub Plain Text. Wiadomości e-mail AMP należy wysyłać tylko pod warunkiem, że pomyślnie przechodzą przez walidator.