AMP

Związek AMP z PWA

Obejrzyj wstęp do łączenia AMP z PWA.

Progresywne aplikacje webowe i strony AMP świetnie ze sobą współpracują. W rzeczywistości, w wielu przypadkach uzupełniają się one w ten czy inny sposób. Naucz się jak:

  1. Włączyć funkcje PWA dla swoich stron AMP
  2. Tworzyć atrakcyjne, superszybkie dla użytkownika przejścia z AMP do PWA
  3. Uprościć PWA, wykorzystując możliwości AMP

Dowiedz się więcej o progresywnych aplikacjach webowych w witrynie poświęconej podstawom internetowym.

Strony AMP z funkcjami PWA

Strony AMP mogą korzystać z wielu funkcji PWA samodzielnie, pod warunkiem, że są serwowane z Twojego źródła pochodzenia (domeny Twojej witryny), a nie z serwerów buforujących AMP Cache. To znaczy, że funkcje PWA nie będą działać w razie pobrania strony AMP z platform takich, jak Google czy Bing, ale będą działać po przejściu dalej lub gdy użytkownicy będą przechodzić bezpośrednio do stron AMP.

CZYTAJ DALEJ — dowiedz się jak włączyć funkcje PWA dla swoich stron AMP.

AMP jako punkt wejścia do PWA

Unikalną zaletą AMP jest niemal natychmiastowe pobieranie zawartości, co sprawia, że AMP idealnie nadaje się do pierwszej interakcji użytkownika z witryną. Progresywne aplikacje webowe umożliwiają znacznie większą interaktywność i zapewniają funkcje zwiększające zaangażowanie, ale ich pierwsze ładowanie jest utrudnione ze względu na fakt, że Service Worker witryny, a zatem jej zasoby i powłoka aplikacji, przyspieszają pobieranie dopiero przy kolejnych załadowaniach.

Dobrą strategią jest uczynienie strony AMP punktem wejścia do witryny, a następnie przejście do PWA po jej przygotowaniu za kulisami.

CZYTAJ DALEJ — dowiedz się jak podłączyć AMP do PWA za pomocą składnika amp-install-serviceworker.

AMP jako źródło danych PWA

Jedną z głównych cech stron AMP jest łatwość i bezpieczeństwo ich osadzania, dlatego też coraz więcej platform chętnie je rozpowszechnia i obsługuje.

Jeśli tworzysz progresywne aplikacje webowe, możesz osiągnąć te same korzyści i radykalnie zmniejszyć złożoność zaplecza jak i klienta poprzez ponowne użycie stron AMP jako źródła danych aplikacji PWA.

CZYTAJ DALEJ — dowiedz się jak używać stron AMP w aplikacji PWA.