AMP

Format AMP dla poczty e-mail

Important: this documentation is not applicable to your currently selected format websites!

AMP to technologia znana z tworzenia superszybkich stron internetowych na klientów mobilnych. AMP jest zestawem znaczników HTML obsługiwanych przez JavaScript, który w prosty sposób umożliwia tworzenie funkcjonalności z dodatkowym naciskiem na wydajność i bezpieczeństwo. Dostępne są składniki AMP do wszystkiego, od karuzel, przez responsywne elementy formularzy, po pobieranie nowej zawartości ze zdalnych punktów końcowych.

Format AMP dla poczty e-mail zawiera podzbiór składników AMP, które można stosować w wiadomościach e-mail. Odbiorcy wiadomości e-mail AMP mogą wyświetlać składniki AMP i wchodzić w interakcję z nimi bezpośrednio w wiadomości e-mail.

Wymagane znaczniki

Poniższy kod zawiera minimalną ilość znaczników, niezbędnych w prawidłowej wiadomości e-mail AMP:

    <meta charset="utf-8">   <style amp4email-boilerplate=""><br>   body {<br>    visibility: hidden;<br>   }<br>  </style>   <script async="" src="https://cdn.ampproject.org/v0.js"></script>      Hello, world.   

Wiadomość e-mail AMP musi

 • Zaczynać się od deklaracji <!doctype html>. 🔗
 • Zawierać znacznik najwyższego poziomu <html ⚡4email> (albo <html amp4email>). 🔗
 • Zawierać znaczniki <head> oraz <body> (w HTML są one opcjonalne). 🔗
 • Zawierać znacznik <meta charset="utf-8"> jako pierwszy element podrzędny w sekcji head. 🔗
 • Zawierać znacznik <script async src="https://cdn.ampproject.org/v0.js"></script> w sekcji head. 🔗
 • Zawierać kod standardowy amp4email (<style amp4email-boilerplate>body{visibility:hidden}</style>) w sekcji head, początkowo ukrywający zawartość do chwili załadowania JS AMP. 🔗

Rozmiar wszystkich znaczników AMPHTML nie może przekraczać 200 000 bajtów.

Struktura i renderowanie

AMP dla poczty e-mail opiera się na standardowym podtypie MIME multipart/alternative, zdefiniowanym w dokumencie RFC 1521, sekcja 7.2.3.

Więcej informacji zawiera artykuł Struktura i renderowanie wiadomości e-mail AMP.

Obsługiwane składniki AMP

Patrz Obsługiwane składniki AMP dla poczty e-mail.

Wymagania dotyczące HTML

Patrz Kod HTML obsługiwany w AMP dla poczty e-mail.

Wymagania dotyczące CSS

Obsługiwane selektory i właściwości

Patrz Kod CSS obsługiwany w AMP dla poczty e-mail.

Określanie CSS w dokumencie AMP

Cały kod CSS w dowolnym dokumencie AMP musi być zawarty w znaczniku <style amp-custom> w nagłówku lub jako atrybuty inline style.

 ...

<style amp-custom=""><br> /* any custom styles go here. */<br> body {<br>  background-color: white;<br> }<br> amp-img {<br>  border: 5px solid black;<br> }<br> amp-img.grey-placeholder {<br>  background-color: grey;<br> }<br></style>

...


Uwaga: rozmiar całego znacznika