AMP

Format AMP dla poczty e-mail

Important: this documentation is not applicable to your currently selected format websites!

AMP to technologia znana z tworzenia superszybkich stron internetowych na klientów mobilnych. AMP jest zestawem znaczników HTML obsługiwanych przez JavaScript, który w prosty sposób umożliwia tworzenie funkcjonalności z dodatkowym naciskiem na wydajność i bezpieczeństwo. Dostępne są składniki AMP do wszystkiego, od karuzel, przez responsywne elementy formularzy, po pobieranie nowej zawartości ze zdalnych punktów końcowych.

Format AMP dla poczty e-mail zawiera podzbiór składników AMP, które można stosować w wiadomościach e-mail. Odbiorcy wiadomości e-mail AMP mogą wyświetlać składniki AMP i wchodzić w interakcję z nimi bezpośrednio w wiadomości e-mail.

Wymagane znaczniki

Poniższy kod zawiera minimalną ilość znaczników, niezbędnych w prawidłowej wiadomości e-mail AMP:

<!DOCTYPE html>
<html 4email data-css-strict>
 <head>
  <meta charset="utf-8" />
  <style amp4email-boilerplate>
   body {
    visibility: hidden;
   }
  </style>
  <script async src="https://cdn.ampproject.org/v0.js"></script>
 </head>
 <body>
  Hello, world.
 </body>
</html>

Wiadomość e-mail AMP musi

 • Zaczynać się od deklaracji <!doctype html>. 🔗
 • Zawierać znacznik najwyższego poziomu <html ⚡4email> (albo <html amp4email>). 🔗
 • Zawierać znaczniki <head> oraz <body> (w HTML są one opcjonalne). 🔗
 • Zawierać znacznik <meta charset="utf-8"> jako pierwszy element podrzędny w sekcji head. 🔗
 • Zawierać znacznik <script async src="https://cdn.ampproject.org/v0.js"></script> w sekcji head. 🔗
 • Zawierać kod standardowy amp4email (<style amp4email-boilerplate>body{visibility:hidden}</style>) w sekcji head, początkowo ukrywający zawartość do chwili załadowania JS AMP. 🔗

Rozmiar wszystkich znaczników AMPHTML nie może przekraczać 200 000 bajtów.

Struktura i renderowanie

AMP dla poczty e-mail opiera się na standardowym podtypie MIME multipart/alternative, zdefiniowanym w dokumencie RFC 1521, sekcja 7.2.3.

Więcej informacji zawiera artykuł Struktura i renderowanie wiadomości e-mail AMP.

Obsługiwane składniki AMP

Patrz Obsługiwane składniki AMP dla poczty e-mail.

Wymagania dotyczące HTML

Patrz Kod HTML obsługiwany w AMP dla poczty e-mail.

Wymagania dotyczące CSS

Obsługiwane selektory i właściwości

Patrz Kod CSS obsługiwany w AMP dla poczty e-mail.

Określanie CSS w dokumencie AMP

Cały kod CSS w dowolnym dokumencie AMP musi być zawarty w znaczniku <style amp-custom> w nagłówku lub jako atrybuty inline style.

...

<style amp-custom>
 /* any custom styles go here. */
 body {
  background-color: white;
 }
 amp-img {
  border: 5px solid black;
 }
 amp-img.grey-placeholder {
  background-color: grey;
 }
</style>

...

</head>

Uwaga: rozmiar całego znacznika <style> nie może przekraczać 50 000 bajtów. Sprawdzi to walidator.

Wymiary dokumentu

 • Optymalna szerokość: 800px lub mniejsza (przy większej szerokości zawartość może nieoczekiwanie zostać obcięta na niektórych klientach).

 • Wysokość: zmiennej, klient zezwala użytkownikowi na przewijanie zawartości.

Walidacja

Aby upewnić się, że wiadomości e-mail spełniają ścisłe kryteria formatu AMP dla poczty e-mail, można użyć istniejących narzędzi walidacji AMP.

Więcej informacji zawiera artykuł Walidacja wiadomości e-mail AMP.

Prywatność i bezpieczeństwo

Śledzenie otwarć wiadomości e-mail i interakcji

AMPHTML pozwala śledzić otwarcia wiadomości e-mail za pomocą technik śledzenia pikseli, tak jak w przypadku zwykłych wiadomości HTML. Każde zainicjowane przez użytkownika żądanie danych z usług zewnętrznych będzie również wskazywać na to, że użytkownik wchodzi w interakcję z wiadomością. Programy pocztowe mogą oferować swoim użytkownikom możliwość wyłączenia ładowania zdalnych obrazów i innych żądań zasobów zewnętrznych.

Analityka specyficzna dla AMP

Nie są obsługiwane następujące techniki analityczne specyficzne dla AMP:

Kwestie zależne od składników

Żądania obrazów ze znaczników <amp-carousel> lub <amp-accordion> mogą wskazać nadawcy, że użytkownik wchodzi w interakcję z wiadomością.

Przekierowania w znaczniku <amp-form> są niedozwolone w środowisku uruchomieniowym.

Informacje zwrotne i pomoc techniczna

W celu uzyskania pomocy technicznej i przekazania informacji zwrotnych na temat AMP dla poczty e-mail należy użyć następującego kanału: ongoing-participation