AMP

Walidacja stron AMP

Watch our video about the various validation options.

Kluczową zaletą AMP jest nie tylko to, że sprawia, że Twoje strony są szybkie, ale także to, że strony są szybkie w sposób, który można zwalidować. Dzięki temu strony trzecie, takie jak Twitter, Instagram czy wyszukiwarka Google mogą czuć się świetnie, serwując czytelnikom strony AMP w coraz bardziej interesujący sposób.

Jak sprawdzić, czy moja strona AMP jest prawidłowa?

Dostępnych jest kilka sposobów walidacji dokumentu AMP. Wszystkie one dają dokładnie taki sam wynik, więc użyj tego z nich, który najbardziej pasuje do Twojego stylu programowania.

Oprócz prawidłowości kodu AMP możesz również sprawdzić, czy Twój dokument AMP jest możliwy do odnalezienia na platformach stron trzecich.

Konsola programistyczna przeglądarki

Walidator AMP jest dostarczany w pakiecie z biblioteką JS AMP, dzięki czemu jest dostępny od razu na każdej stronie AMP. W celu walidacji:

 1. Otwórz stronę AMP w przeglądarce.
 2. Dodaj ciąg "#development=[1,actions,amp,amp4ads,amp4email]" do adresu URL, na przykład, http://localhost:8000/released.amp.html#development=1 to starsza metoda walidacji formatu AMP. Następujący adres URL, http://localhost:8000/released.amp.html#development=amp4email umożliwia walidację dokumentu za pomocą specyfikacji AMP dla poczty e-mail.
 3. Otwórz konsolę Chrome DevTools i sprawdź, czy nie ma błędów walidacji.

Błędy w konsoli programistycznej będą wyglądały podobnie do tego:

Interfejs internetowy

Walidator AMP może być używany jako interfejs internetowy pod adresem validator.ampproject.org. Interfejs ten pokazuje błędy wyświetlane inline obok źródła HTML strony. Interfejs jest interaktywnym edytorem: zmiany w źródłowym kodzie html powodują interaktywną ponowną walidację.

Rozszerzenie przeglądarki

Dostęp do walidatora AMP można uzyskać bezpośrednio z paska narzędzi przeglądarki przy użyciu rozszerzenia przeglądarki. Podczas przeglądania automatycznie zatwierdza on każdą odwiedzoną stronę AMP i wizualnie wskazuje jej prawidłowość za pomocą kolorowej ikony.

W razie znalezienia błędów na stronie AMP ikona rozszerzenia jest wyświetlana w kolorze czerwonym i wskazuje liczbę napotkanych błędów.
Jeśli na stronie AMP nie ma żadnych błędów, ikona jest wyświetlana w kolorze zielonym i wyświetla liczbę ewentualnych ostrzeżeń.
Gdy strona nie zawiera kodu AMP, ale wskazuje, że dostępna jest wersja AMP, ikona jest wyświetlana w kolorze niebieskim z ikoną linku, a kliknięcie rozszerzenia przekierowuje przeglądarkę do wersji AMP.

Rozszerzenie AMP Validator do przeglądarki Chrome i Opera.

Pakiety NPM do CI

W ramach tworzenia i testowania potoków można zintegrować walidację AMP za pomocą pakietów NPM walidatora AMP: amphtml-validator lub gulp-amphtml-validator (wtyczka gulp). Można na przykład użyć pakietu NPM walidatora AMP do testów integracji lub w zaplanowanym zadaniu weryfikacji produkcyjnych stron AMP.

Przykład: walidacja pliku AMP HTML

W tym przykładzie, sprawdzamy poprawność pliku AMP HTML używając pakietu NPM amphtml-validator. Status walidacji jest wyprowadzany do konsoli.

'use strict';
var amphtmlValidator = require('amphtml-validator');
var fs = require('fs');

amphtmlValidator.getInstance().then(function (validator) {
 var input = fs.readFileSync('index.html', 'utf8');
 var result = validator.validateString(input);
 (result.status === 'PASS' ? console.log : console.error)(result.status);
 for (var ii = 0; ii < result.errors.length; ii++) {
  var error = result.errors[ii];
  var msg =
   'line ' + error.line + ', col ' + error.col + ': ' + error.message;
  if (error.specUrl !== null) {
   msg += ' (see ' + error.specUrl + ')';
  }
  (error.severity === 'ERROR' ? console.error : console.warn)(msg);
 }
});
Przykład: użycie zadania gulp do walidacji AMP HTML

W tym przykładzie mamy zadanie gulp, które sprawdza poprawność wszystkich plików AMP HTML. W przypadku wystąpienia błędu walidacji AMP zadanie kończy się z kodem błędu (1).

const gulp = require('gulp');
const gulpAmpValidator = require('gulp-amphtml-validator');

const paths = {
 src: 'src/*.html',
};

gulp.task('amphtml:validate', () => {
 return gulp
  .src(paths.src)
  .pipe(gulpAmpValidator.validate())
  .pipe(gulpAmpValidator.format())
  .pipe(gulpAmpValidator.failAfterError());
});

gulp.task('default', ['amphtml:validate'], function () {});

Narzędzie wiersza polecenia

Walidację plików AMP HTML można wykonać za pomocą narzędzia wiersza polecenia walidatora AMP HTML.

Rozpoczęcie:

 1. Upewnij się, że masz w systemie Node.js z menedżerem pakietów „npm”.
 2. Zainstaluj narzędzie wiersza polecenia walidatora AMP HTML, wykonując następujące polecenie: npm install -g amphtml-validator.

Teraz wykonajmy walidację rzeczywistej strony AMP HTML:

$ amphtml-validator https://amp.dev/
https://amp.dev/: PASS

Co nie dziwi, strona ta jest prawidłową stroną AMP HTML. Wypróbujmy stronę, która nie jest prawidłowa: several_errors.html. Aby uruchomić polecenie amphtml-validator, możesz podać adres URL strony lub nazwę pliku lokalnego. Pobierz i zapisz stronę several_errors.html do pliku, a następnie uruchom polecenie:

$ amphtml-validator several_errors.html
several_errors.html:23:2 The attribute 'charset' may not appear in tag 'meta name= and content='.
several_errors.html:26:2 The tag 'script' is disallowed except in specific forms.
several_errors.html:32:2 The mandatory attribute 'height' is missing in tag 'amp-img'. (see /pl/documentation/components/amp-img/)
several_errors.html:34:2 The attribute 'width' in tag 'amp-ad' is set to the invalid value '100%'. (see /pl/documentation/components/amp-ad/)
...

Format komunikatów o błędach składa się z nazwy pliku, wiersza, kolumny i komunikatu, po których często następuje link do dokumentacji referencyjnej AMP HTML. Niektóre edytory, takie jak Emacs, mogą zinterpretować ten format i pozwolić użytkownikowi przejść do błędów w oryginalnym pliku.

Jako dobry punkt wyjścia do tworzenia własnej strony AMP należy rozważyć stronę minimum_valid_amp.html:

$ amphtml-validator minimum_valid_amp.html
minimum_valid_amp.html: PASS

Narzędzie wiersza polecenia oferuje dodatkowe funkcje, takie jak wyłączanie koloru, drukowanie danych wyjściowych JSON lub uruchamianie określonej wersji walidatora JavaScript (domyślnie uruchamiany jest najnowszy opublikowany skrypt).

$ amphtml-validator --help

Usage: index [options] <fileOrUrlOrMinus...>

Validates the files or urls provided as arguments. If "-" is
specified, reads from stdin instead.

Options:

  -h, --help         output usage information
  -V, --version        output the version number
  --validator_js <fileOrUrl> The Validator Javascript.
   Latest published version by default, or
   dist/validator_minified.js (built with build.py)
   for development.
  --format <color|text|json> How to format the output.
   "color" displays errors/warnings/success in
       red/orange/green.
   "text" avoids color (e.g., useful in terminals not
       supporting color).
   "json" emits json corresponding to the ValidationResult
       message in validator.proto.

Co się dzieje, jeśli strona jest nieprawidłowa?

Walidator AMP nie jest jedynie udogodnieniem dla Ciebie podczas programowania. Jest również używany przez takie platformy jak Twitter czy Google, które integrują strony AMP z treścią i wynikami wyszukiwania. Co więcej, zazwyczaj nie żądają one stron bezpośrednio z Twojego serwera, tylko korzystają z Google AMP Cache, bezpłatnej usługi, która buforuje strony i udostępnia je na całym świecie, dzięki czemu są one ładowane jeszcze szybciej.

Jeśli usługa walidacji AMP wykrywa błędy w kodzie strony, nie będzie ona odnajdywana i rozpowszechniana przez witryny internetowe stron trzecich i nie pojawi się na serwerze buforującym Google AMP Cache. Nie tylko tracisz wówczas korzyści związane z szybkością działania usługi buforowania, ale prawdopodobnie Twoja strona w wielu miejscach nie będzie widoczna! To byłby wstyd, więc upewnijmy się, że do tego nie dojdzie.

Jak naprawić błędy walidacji?

Większość błędów walidacja łatwa jest usunąć i naprawić. Spójrz na ten znacznik HTML:

<img src="cat.png">

Generuje on ten błąd walidacji AMP, pokazywany w tych różnych narzędziach:

 • Konsola programistyczna przeglądarki {amp-img0}{/amp-img0}

 • Interfejs internetowy {amp-img0}{/amp-img0}

 • Rozszerzenie przeglądarki {amp-img0}{/amp-img0}

Każde z narzędzi podaje kilka informacji:

 1. Położenie (wiersz i kolumna) w dokumencie HTML, w którym wystąpił błąd, w niektórych interfejsach klikalne w celu wyróżnienia odpowiedniego miejsca. W tym przypadku problem występuje w wierszu 11, kolumna 2.
 2. Wiersz tekstu opisującego błąd. W tym przypadku tekst wskazuje, że używamy znacznika <img>, a należy użyć znacznika <amp-img>.
 3. Link do odpowiedniego dokumentu na temat błędu. W tym przypadku jest to dokumentacja znacznika <amp-img>. Nie wszystkie błędy generują linki do dokumentacji.

Uważnie czytając ponownie specyfikację, zdajemy sobie sprawę, że używamy znacznika <img>, a należało użyć znacznika <amp-img>.

Aby lepiej zrozumieć pełną listę możliwych błędów, sprawdź przewodnik po błędach walidacji AMP. Jeśli po dokładnej ocenie nadal tkwisz w miejscu, zadaj pytanie, a my postaramy się pomóc.