AMP

Przypadki użycia

Niniejszy przewodnik zawiera zestaw typowych przypadków użycia śledzenia zaangażowania użytkowników:

UWAGA — chcesz dodać przypadek użycia? Daj nam znać. Możesz też dodać własne przypadki użycia, patrz Jak wnieść wkład.

Śledzenie odsłon

Dowiedz się, jak śledzić odsłony stron za pomocą składników amp-pixel i amp-analytics.

Użycie składnika amp-pixel

Wysyłaj dane odsłon na określony adres URL za pomocą składnika amp-pixel:

<amp-pixel src="https://foo.com/pixel?"></amp-pixel>

Użycie składnika amp-analytics — bez dostawcy usług

Wysyłaj dane odsłon na określony adres URL za pomocą składnika amp-analytics:

<amp-analytics>
<script type="application/json">
{
 "requests": {
  "pageview": "https://example.com/analytics?url=${canonicalUrl}&title=${title}&acct=${account}"
 },
 "vars": {
  "account": "ABC123"
 },
 "triggers": {
  "trackPageview": {
   "on": "visible",
   "request": "pageview"
  }
 }
}
</script>
</amp-analytics>

Użycie składnika amp-analytics — googleanalytics

Wysyłaj dane odsłon do Google Analytics (patrz też Śledzenie stron w Google Analytics):

<amp-analytics type="googleanalytics" id="analytics1">
<script type="application/json">
{
 "vars": {
  "account": "UA-XXXXX-Y" // Replace with your property ID.
 },
 "triggers": {
  "trackPageview": { // Trigger names can be any string. trackPageview is not a required name.
   "on": "visible",
   "request": "pageview"
  }
 }
}
</script>
</amp-analytics>

Śledzenie kliknięć na stronie

Dowiedz się, jak śledzić kliknięcia na stronie za pomocą składnika amp-analytics, wysyłając dane zdarzeń na określony adres URL oraz do Google Analytics.

Wysyłanie danych na określony adres URL

W poniższym przykładzie atrybut selector służy do wysyłania zdarzenia click na podany adres URL za każdym razem, gdy użytkownik kliknie link (<a href>):

<amp-analytics>
<script type="application/json">
{
 "requests": {
  "event": "https://example.com/analytics?eid=${eventId}&elab=${eventLabel}&acct=${account}"
 },
 "vars": {
  "account": "ABC123"
 },
 "triggers": {
  "trackAnchorClicks": {
   "on": "click",
   "selector": "a",
   "request": "event",
   "vars": {
    "eventId": "42",
    "eventLabel": "clicked on a link"
   }
  }
 }
}
</script>
</amp-analytics>

Wysyłanie danych do Google Analytics

W poniższym przykładzie atrybut selector właściwości trigger służy do wysyłania zdarzenia click do Google Analytics po kliknięciu określonego elementu (patrz też Śledzenie zdarzeń AMP w Google Analytics):

<amp-analytics type="googleanalytics" id="analytics3">
<script type="application/json">
{
 "vars": {
  "account": "UA-XXXXX-Y" // Replace with your property ID.
 },
 "triggers": {
  "trackClickOnHeader" : {
   "on": "click",
   "selector": "#header",
   "request": "event",
   "vars": {
    "eventCategory": "ui-components",
    "eventAction": "header-click"
   }
  }
 }
}
</script>
</amp-analytics>

Śledzenie przewijania

Śledź przewijanie strony za pomocą składnhika amp-analytics. W poniższym przykładzie atrybut scrollspec służy do wysyłania zdarzenia scroll na określony adres URL, gdy strona zostanie przewinięta w pionie o 25%, 50% i 90%. Zdarzenie jest generowane również w razie przewinięcia strony w poziomie do 90% szerokości atrybutu scroll:

<amp-analytics>
<script type="application/json">
{
 "requests": {
  "event": "https://example.com/analytics?eid=${eventId}&elab=${eventLabel}&acct=${account}"
 },
 "vars": {
  "account": "ABC123"
 },
 "triggers": {
  "scrollPings": {
   "on": "scroll",
   "scrollSpec": {
    "verticalBoundaries": [25, 50, 90],
    "horizontalBoundaries": [90]
   }
  }
 }
}
</script>
</amp-analytics>

Śledzenie interakcji społecznościowych

Dowiedz się, jak śledzić interakcje społecznościowe za pomocą składnika amp-analytics, wysyłając dane zdarzeń na podany adres URL i do Google Analytics.

Wysyłanie danych na określony adres URL

W poniższym przykładzie atrybut selector służy do wysyłania zdarzenia click na podany adres URL za każdym razem, gdy użytkownik kliknie tweet (#tweet-link):

<amp-analytics>
<script type="application/json">
{
 "requests": {
  "event": "https://example.com/analytics?eid=${eventId}&elab=${eventLabel}&acct=${account}"
 },
 "vars": {
  "account": "ABC123"
 },
 "triggers": {
  "trackClickOnTwitterLink": {
   "on": "click",
   "selector": "#tweet-link",
   "request": "event",
   "vars": {
    "eventId": "43",
    "eventLabel": "clicked on a tweet link"
   }
  }
 }
}
</script>
</amp-analytics>

Wysyłanie danych do Google Analytics

W poniższym przykładzie atrybut selector właściwości trigger służy do wysyłania zdarzenia po kliknięciu określonego przycisku portalu społecznościowego (patrz też Śledzenie interakcji społecznościowych AMP w Google Analytics):

<amp-analytics type="googleanalytics" id="analytics4">
<script type="application/json">
{
 "vars": {
  "account": "UA-XXXXX-Y" // Replace with your property ID.
 },
 "triggers": {
  "trackClickOnTwitterLink" : {
   "on": "click",
   "selector": "#tweet-link",
   "request": "social",
   "vars": {
     "socialNetwork": "twitter",
     "socialAction": "tweet",
     "socialTarget": "https://www.examplepetstore.com"
   }
  }
 }
}
</script>
</amp-analytics>