AMP

Dodawanie rozszerzonych składników AMP

System składników AMP pozwala na szybkie tworzenie wydajnych i elastycznych funkcji w artykułach przy minimalnym nakładzie pracy. Biblioteka AMP HTML ma trzy klasyfikacje składników AMP:

 • wbudowane: są to składniki zawarte w podstawowej bibliotece JavaScript AMP (określonej w sekcji <head>), takie jak amp-img i amp-pixel. Tych składników można natychmiast używać w dokumencie AMP.

 • rozszerzone: są to rozszerzenia biblioteki podstawowej, które muszą być jawnie dodane do dokumentu jako elementy niestandardowe. Elementy niestandardowe wymagają specjalnych skryptów, dodawanych do sekcji <head> (np., <script async custom-element="[amp-video...).

 • eksperymentalne: są to składniki, które zostały dopuszczone do użytku, ale nie są jeszcze gotowe do szerokiego zastosowania. Programiści mogą zdecydować się na stosowanie tych funkcji, zanim zostaną one w pełni wydane. Dowiedz się więcej z artykułu Funkcje eksperymentalne.

Nasza próbka korzysta już z wbudowanego składnika amp-img i zbadaliśmy jak ten składnik odnosi się do systemu układu AMP w samouczku Konwersja HTML na AMP. Teraz dodajmy kilka powszechnie używanych rozszerzonych składników AMP do naszego artykułu informacyjnego.

Monetyzacja za pomocą reklam

Reklamy w AMP konstruuje się za pomocą składnika amp-ad. Składnik amp-ad pozwala na konfigurację reklam na kilka sposobów, takich jak szerokość, wysokość i tryb układu. Wiele platform reklamowych wymaga jednak dodatkowej konfiguracji, np. identyfikatora konta sieci reklamowej, określenia serwowanej reklamy lub opcji targetowania reklamy. Opcje te można z łatwością określić w składniku amp-ad za pomocą atrybutów HTML.

Spójrz na ten przykład reklamy DoubleClick:

<amp-ad
 width="300"
 height="250"
 type="doubleclick"
 data-slot="/35096353/amptesting/image/static"
>
</amp-ad>

Jak widać, jest to bardzo prosta konfiguracja. Zwróć uwagę na atrybut type, który informuje składnik amp-ad o platformie reklamowej, której chcemy użyć. W tym przypadku chcemy użyć platformy DoubleClick, więc jako wartość podaliśmy doubleclick.

Atrybut data-slot jest bardziej unikalny. W elementach amp-ad wszelkie atrybuty zaczynające się od data- są atrybutami specyficznymi dla danego usługodawcy. To znaczy, że niekoniecznie wszyscy usługodawcy będą wymagali tego konkretnego atrybutu ani niekoniecznie będą reagować, jeśli zostanie on podany. Porównaj na przykład powyższą próbkę DoubleClick z następującą reklamą testową z platformy A9:

<amp-ad
 width="300"
 height="250"
 type="a9"
 data-aax_size="300x250"
 data-aax_pubname="test123"
 data-aax_src="302"
>
</amp-ad>

Spróbuj dodać oba powyższe przykłady do swojego artykułu zaraz po znaczniku <header>.

Pamiętaj, że nie wszystkie składniki są zawarte w głównym pliku JavaScript biblioteki AMP. Musimy dołączyć dodatkowe żądanie JavaScript dotyczące składnika reklamowego.

Dodaj następujący skrypt w sekcji <head>:

<script
 async
 custom-element="amp-ad"
 src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-ad-0.1.js"
></script>

Odśwież stronę, aby zobaczyć dwie testowe reklamy:

Test ads

WAŻNE — możesz mieć w swojej konsoli programistycznej kilka błędów, takich jak Mixed Content lub XMLHttpRequest cannot load. Pierwszy błąd jest prawdopodobnie związany z reklamą A9, ponieważ nie wszystkie ładowane treści są bezpieczne. Jest to istotny wymóg, dotyczący wszystkich reklam obsługiwanych na platformie AMP.

Dwa elementy amp-ad poniżej stanowią przykład elastyczności, jaką składnik amp-ad zapewnia obsługowym funkcjom platformy reklamowej. W tym przypadku skonfigurowaliśmy (za pomocą pulpitu nawigacyjnego DoubleClick) dwie reklamy testowe DoubleClick, które będą pokazywane tylko w niektórych krajach — pierwsza będzie pokazywana tylko w Wielkiej Brytanii, a druga tylko w USA. Spróbuj dodać te dwie konfiguracje reklam z geotargetingiem w dokumencie AMP poniżej reklam dodanych wcześniej:

<amp-ad
 width="300"
 height="250"
 type="doubleclick"
 data-slot="/35096353/amptesting/geo/uk"
>
 <div fallback>No ad appeared because you're not browsing from the UK!</div>
</amp-ad>

<amp-ad
 width="300"
 height="250"
 type="doubleclick"
 data-slot="/35096353/amptesting/geo/us"
>
 <div fallback>No ad appeared because you're not browsing from the US!</div>
</amp-ad>

Odśwież stronę i spójrz. Poniższy zrzut ekranu został zrobiony z Kanady, więc nie została załadowana żadna z reklam:

Test ads

UWAGA — w tych znacznikach amp-ad znajdują się dodatkowe znaczniki div z atrybutem fallback. Czy zgadniesz, co znaczy ten atrybut {code 5}fallback? Informuje on system ładujący AMP, aby pokazywał zawartość tego elementu tylko wtedy, gdy nie zostanie załadowany element nadrzędny. Więcej informacji zawiera artykuł Elementy zastępcze i zasoby rezerwowe.

CZYTAJ DALEJ — aby sprawdzić najnowsze obsługiwane sieci reklamowe, zapoznaj się z dokumentacją referencyjną składnika amp-ad.

UWAGA — uruchamianie wewnątrz dokumentu AMP kodu JavaScript dostarczonego przez sieć reklamową jest niedozwolone. Zamiast tego, środowisko uruchomieniowe AMP ładuje ramkę iframe z innego źródła (poprzez piaskownicę iframe) i wykonuje JS sieci reklamowej w tej piaskownicy iframe.

Nasz dokument AMP zawiera teraz osadzony na stronie tekst, obraz i reklamę, które są kluczowymi elementami, niezbędnymi do opowiedzenia historii i zarabiania na treści. Nowoczesne strony internetowe często zawierają jednak więcej funkcji niż tylko obrazy i tekst.

Wznieśmy nasz dokument AMP na wyższy poziom i dodajmy bardziej zaawansowaną funkcjonalność internetową, która jest powszechnie spotykana w artykułach informacyjnych, na przykład:

 • Filmy z YouTube
 • Tweety
 • Cytaty z artykułów

Osadzanie filmu z YouTube

Spróbujmy osadzić w dokumencie film z YouTube. Dodaj następujący kod tuż za sekcją <header> w dokumencie AMP (nad właśnie dodanymi elementami amp-ad):

<amp-youtube
 data-videoid="npum8JsITQE"
 layout="responsive"
 width="480"
 height="270"
>
 <div fallback>
  <p>The video could not be loaded.</p>
 </div>
</amp-youtube>

Odśwież stronę. Zamiast filmu zobaczysz tekst: The video could not be loaded.

Nawet jeśli Twoja przeglądarka może bez problemu wyświetlać filmy z YouTube, i tak wyświetli ten błąd. Dlaczego? Wideo w rzeczywistości nie zostało załadowane, a raczej zawiódł sam składnik.

Pamiętaj, że nie wszystkie składniki są zawarte w głównym pliku JavaScript biblioteki AMP. Musimy dołączyć dodatkowe żądanie JavaScript dotyczące składnika YouTube.

UWAGA — jeśli nadal masz otwartą konsolę programistyczną i w adresie URL #development=1, w tym momencie wyświetlony zostanie błąd walidatora AMP przypominający o dodaniu JavaScript amp-youtube i link do dokumentacji, która wskaże znacznik script do dodania.

Dodaj następujący skrypt w sekcji <head>:

<script
 async
 custom-element="amp-youtube"
 src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-youtube-0.1.js"
></script>

Odśwież stronę, aby zobaczyć film z YouTube:

Embedded Youtube video

Podobnie jak w przypadku innych elementów na stronie, określiliśmy atrybuty width i height filmu, aby system układu AMP mógł obliczyć współczynnik proporcji. Ponadto ustawiliśmy layout responsive, aby film wypełnił szerokość swojego elementu nadrzędnego.

Aby dowiedzieć się więcej na temat osadzania filmów z YouTube, przeczytaj dokumentację składnika amp-youtube. Aby poznać więcej składników obsługujących wideo i multimedia, sprawdź listę składników multimedialnych AMP.

PORADA — aby informować użytkowników, że składnik nie został załadowany lub nie jest obsługiwany w danej przeglądarce, użyj atrybutu fallback.

Wyświetlanie tweetów

Osadzanie wstępnie sforrmatowanych tweetów z Twittera jest częste w artykułach informacyjnych. Składnik amp-twitter może z łatwością zapewnić tę funkcjonalność.

Zacznij od dodania następującego żądania JavaScript do sekcji <head> dokumentu:

<script
 async
 custom-element="amp-twitter"
 src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-twitter-0.1.js"
></script>

Teraz w artykule dodaj ten kod w celu osadzenia tweeta:

<amp-twitter
 width="486"
 height="657"
 layout="responsive"
 data-tweetid="638793490521001985"
>
</amp-twitter>

Atrybut data-tweetid jest kolejnym przykładem niestandardowego atrybutu wymaganego przez platformę. W tym przypadku Twitter koreluje wartość atrybutu data-tweetid z danym tweetem.

Odśwież przeglądarkę i spójrz na stronę. Powinien zostać wyświetlony tweet:

Embedded Tweet

Aby dowiedzieć się więcej na temat osadzania tweetów z Twittera, przeczytaj dokumentację składnika amp-twitter.

PORADA — AMP zapewnia więcej składników do osadzania treści z sieci społecznościowych. Zobacz najnowsze składniki AMP do mediów społecznościowych.

Wyróżnianie cytatu z artykułu

Typową cechą artykułów informacyjnych jest wyróżnianie szczególnie wciągających fragmentów tekstu z artykułu. Na przykład cytat z konkretnego źródła lub ważny fakt może być powtórzony większą czcionką, aby przyciągnąć uwagę czytelnika.

Nie wszystkie owe fragmenty tekstu mają jednak tę samą długość w znakach, co może utrudniać zrównoważenie większego rozmiaru czcionki z ilością miejsca, jaką tekst zajmuje na stronie.

AMP zapewnia kolejny składnik specjalnie zaprojektowany na tego typu sytuacje, o nazwie amp-fit-text. Składnik amp-fit-text umożliwia zdefiniowanie elementu o stałej szerokości i wysokości oraz maksymalnym rozmiarze czcionki. Składnik inteligentnie skaluje rozmiar czcionki w celu dopasowania tekstu do dostępnej szerokości i wysokości.

Wypróbujmy go. Najpierw dodaj bibliotekę składnika do sekcji <head>:

<script
 async
 custom-element="amp-fit-text"
 src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-fit-text-0.1.js"
></script>

Dodaj do strony następujące elementy:

<amp-fit-text width="400" height="75" layout="responsive" max-font-size="42">
 Big, bold article quote goes here.
</amp-fit-text>

Odśwież stronę i sprawdź wynik!

Eksperymentuj dalej. Co się stanie, jeśli cytat będzie znacznie krótszy?

<amp-fit-text width="400" height="75" layout="responsive" max-font-size="42">
 Hello!
</amp-fit-text>

A jeśli cytat jest dłuższy?

<amp-fit-text width="400" height="75" layout="responsive" max-font-size="42">
 And the Raven, never flitting, still is sitting, still is sitting. On the
 pallid bust of Pallas just above my chamber door; And his eyes have all the
 seeming of a demon’s that is dreaming, And the lamp-light o’er him streaming
 throws his shadow on the floor; And my soul from out that shadow that lies
 floating on the floor. Shall be lifted—nevermore!
</amp-fit-text>

W ramach ostatniego eksperymentu ze składnikiem amp-fit-text spróbuj utworzyć krótki fragment tekstu, taki jak „Hello” o znacznie większej wysokości (na przykład o wartości 400), i zachowaj wartość atrybutu max-font-size 42. Jak wygląda wynikowa strona? Czy tekst jest wyśrodkowany w pionie? Czy też wysokość znacznika amp-fit-text zmniejsza się, aby pasować do maksymalnego rozmiaru czcionki? Wiesz już co nieco o systemie układu AMP, spróbuj więc odpowiedzieć na pytanie przed rozpoczęciem zabawy z kodem!

Więcej informacji o składniku amp-fit-text zawiera demo na żywo w AMP by Example.