AMP

Tworzenie pierwszej relacji internetowej

Important: this documentation is not applicable to your currently selected format websites!

Completed AMP story.

W tym samouczku przedstawimy Ci składnik amp-story, którego możesz używać do tworzenia ciekawych wizualnie relacji internetowych za pomocą AMP. Pod koniec tego samouczka będziesz mieć utworzoną relację „The Joy of Pets”, zawierającą malutkie informacje i elementy graficzne zapewniające rozrywkę i angażujące czytelników.

Nauczysz się, jak:

  • Utworzyć wielostronicową relację za pomocą składnika amp-story
  • Utworzyć efekty wizualne za pomocą wielu warstw na stronie
  • Rozmieścić elementy na stronie za pomocą szablonów warstw
  • Dodać dźwięk, który jest odtwarzany podczas przeglądania strony
  • Animować elementy na stronie
  • Zachęcić czytelników do zapoznania się z treścią, dodając linki na końcu relacji