AMP

Dodawanie AMP do istniejących wiadomości e-mail

Important: this documentation is not applicable to your currently selected format websites!

Format AMP dla poczty e-mail jest osadzany jako nowa część MIME. Jeśli wiadomość e-mail zostanie wysłana do usługodawcy, który obsługuje AMP dla poczty e-mail, zostanie ona wyświetlona — a jeśli nie, to nie martw się! Usługodawca wyświetli Twój kod HTML lub rezerwowy zwykły tekst. Użyj tego przewodnika, aby włączyć AMP do swoich wiadomości e-mail.

Dodawanie części AMP MIME

Wiadomość e-mail ma strukturę drzewa MIME, które zawiera treść wiadomości e-mail i załączniki. Aby móc dodać AMP do swoich wiadomości e-mail, należy dodać nową część MIME z typem zawartości text/x-amp-html.

Część AMP MIME musi być zagnieżdżona w węźle multipart/alternative obok istniejących części text/html lub text/plain. Gwarantuje to, że wiadomość email będzie renderowana na wszystkich klientach.

From: Person A
<persona@example.com>
 To: Person B
 <personb@example.com>
  Subject: An AMP email! Content-Type: multipart/alternative;
  boundary="001a114634ac3555ae05525685ae" --001a114634ac3555ae05525685ae
  Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"; format=flowed; delsp=yes Hello
  World in plain text! --001a114634ac3555ae05525685ae Content-Type:
  text/x-amp-html; charset="UTF-8"

  <!DOCTYPE html>
  <html 4email data-css-strict>
   <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <style amp4email-boilerplate>
     body {
      visibility: hidden;
     }
    </style>
    <script async src="https://cdn.ampproject.org/v0.js"></script>
   </head>
   <body>
    Hello World in AMP!
   </body>
  </html>
  --001a114634ac3555ae05525685ae-- Content-Type: text/html; charset="UTF-8"

  <span>Hello World in HTML!</span>
  --001a114634ac3555ae05525685ae</personb@example.com
 ></persona@example.com
>

Niektóre programy pocztowe będą renderować tylko ostatnią część MIME. Aby zapewnić renderowanie waidomości e-mail, umieść część MIME text/x-amp-html przed częścią MIME text/html.

Co się dzieje gdy odbiorcy przesyłają dalej wiadomość e-mail AMP lub odpowiadają na nią?

Gdy użytkownik przesyła dalej wiadomość e-mail AMP lub odpowiada na nią, część drzewa MIME text/x-amp-html jest usuwana z wiadomości. Dlatego też zapewnienie alternatywnej treści w części HTML jest ważne, nawet w przypadku wysyłania wiadomości e-maili AMP do programów pocztowych obsługujących typ MIME.