AMP

Jak są buforowane strony AMP

W tym dokumencie opisano rolę serwerów buforujących AMP w ekosystemie AMP oraz sposób buforowania strony AMP.

Do czego służy serwer buforujący AMP?

Usługa buforowania AMP to sieć dostarczania treści (CDN) oparta na serwerach proxy i służąca do dostarczania prawidłowych dokumentów AMP. Serwery buforujące AMP są przeznaczone do następujących celów:

  1. Serwowania jedynie prawidłowych stron AMP.
  2. Umożliwiania wstępnego ładowana stron AMP w sposób wydajny i bezpieczny.
  3. Wykonywania dodatkowych, korzystnych dla użytkownika optymalizacji wydajności zawartości.

Dokumenty wiadomości e-mail AMP stanowią wyjątek od buforowania AMP.

Dowiedz się więcej o serwerach buforujących AMP z poniższego filmu na YouTube lub z postu na blogu Why AMP Caches Exist.

Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się, dlaczego istnieją serwery buforujące AMP.

Jakie serwery buforujące AMP są dostępne?

Obecnie jest dwóch dostawców usługi buforowania AMP:

AMP jest otwartym ekosystemem, a AMP Project aktywnie zachęca do tworzenia większej liczby serwerów buforujących AMP. Więcej informacji na temat tworzenia serwerów buforujących AMP zawierają Wytyczne usługi buforowania AMP.

Jak wybrać serwer buforujący AMP?

Jako wydawca nie wybierasz serwera buforującego AMP, w istocie to platforma łącząca się z zawartością wybiera serwer buforujący AMP (jeśli istnieje) do użycia.

Jest to odwrócenie typowego modelu, w którym dostarczanie treści leży w gestii wydawcy. Model ten pozwala jednak platformom na zapewnienie swoim użytkownikom przewidywalnej wydajności pod obciążeniem oraz, między innymi, na zapewnienie wymaganych niezmiennych funkcji zabezpieczeń i prywatności w fazzie wstępnego renderowania AMP. Więcej informacji na temat ścisłych wytycznych dotyczących tworzenia serwerów buforujących AMP zawierają Wytyczne usługi buforowania AMP.

Czy można zrezygnować z buforowania?

Buforowanie jest podstawową częścią ekosystemu AMP. Opublikowanie prawidłowego dokumentu AMP automatycznie włącza dostarczenie go do serwera buforującego.

Jeśli nie chcesz, aby Twój dokument został zbuforowany, jedną z opcji jest usunięcie atrybutu amp ze znacznika HTML. Sprawi to, że dokument będzie technicznie nieprawidłowym dokumentem AMP, a jednocześnie nie wpłynie to na jego funkcjonalność.

Kto żąda buforowanych stron AMP?

Dostęp do buforowanych stron AMP mają platformy (takie jak wyszukiwarka Google, Wiadomości Google i Bing) oraz aplikacje mobilne. Aplikacje mobilne mogą łączyć się z buforowaną zawartością AMP poprzez adres URL (patrz interfejs AMP URL API Google) lub żądanie XHR różnych źródeł w aplikacjach PWA (więcej informacji znajdziesz w artykule Osadzanie i używanie AMP jako źródła danych).

W jaki sposób jest buforowana moja strona AMP?

Używając formatu AMP, udostępniasz swoją zawartość do buforowania serwerom buforującym AMP. Strona AMP może zostać zbuforowana na serwerze buforującym AMP na kilka sposobów:

  • Odnalezienie przez platformę: platformy odnajdują zawartość AMP za pomocą znacznika <html ⚡> albo <html amp> i buforują ją. Na przykład wyszukiwarka Google indeksuje zawartość; w przypadku wszystkich zidentyfikowanych prawidłowych stron AMP zawartość ta jest dodawana do usługi Google AMP Cache.

  • Żądanie buforowania adresu URL: platformy mogą w szczególności żądać strony AMP, używając formatu adresu URL serwera buforującego AMP. Serwer buforujący AMP działa jako odwrotny serwer proxy, w związku z czym, gdy platforma uzyskuje dostęp do strony, skutkuje to automatycznym jej zbuforowaniem.

  • Przykład adresu URL usługi Google AMP Cache: https://foo-com.cdn.ampproject.org/c/s/foo.com/amp_document.html

UWAGA — adres URL serwera bufoirujacego AMP nie jest adresem URL zwracanym użytkownikowi, użytkownicy zazwyczaj nie żądają treści za pomocą tych adresów URL.

Dodatkowe zasoby