AMP

Śledzenie odsłon reklamy

W reklamach AMPHTML można śledzić metryki za pomocą składników amp-pixel lub amp-analytics. W naszym prostym przykładzie dodamy możliwość śledzenia odsłon strony za pomocą składnika amp-pixel i wskażemy na adres URL rejestrujący odsłony strony (w tym przypadku fikcyjny adres URL):

<body>
 <a target="_blank" href="https://www.amp.dev">
  <amp-img
   width="300"
   height="250"
   alt="Learn amp"
   src="/static/img/docs/ads/amp-300x250.png"
  ></amp-img>
 </a>
 <amp-pixel src="https://www.amp.dev/tracker/foo"></amp-pixel>
</body>

I już, reklama AMPHTML została utworzona!

Przed przesłaniem reklamy na serwer reklam należy wykonać jeszcze jeden, ostatni krok — upewnić się, że składnia jest prawidłowa.