!
AMP

Grupy robocze

Zachęcanie do aktywności w projekcie AMP

AMP Working Group

Grupa robocza AMP to część społeczności mająca wiedzę lub zainteresowana określoną dziedziną AMP. Grupy robocze są tworzone przez techniczny komitet sterujący AMP.

Większość grup roboczych przedstawia co dwa tygodnie aktualizacje statusu, a co kwartał aktualizacje ogólne w sekcji przeglądów projektów.

Dostępne są następujące grupy robocze AMP:

Grupa robocza

AMP dla poczty e-mail

Responsible for the development and maintenance of the AMP for Email specification and related features.

Moderatorem grupy AMP for Email jest: @nainar

Sprawy bieżące

Członkowie

Kanały komunikacji

Slack

AMP for Email Working Group members will use #wg-amp4email channel on AMP's Slack (signup) for real-time discussion. The channel is open to anyone, regardless of membership in AMP for Email working group.

GitHub

AMP for Email Working Group will post Status Updates every two weeks as an issue labeled with Type: Status Update in this repository.

AMP for Email Working Group will post Announcements and Notices regarding events as an issue labeled with Type: Event in this repository.

AMP for Email Working Group will post Quarterly Roadmap as an issue labeled with Type: Roadmap in this repository.

Email

AMP for Email Working Group has a mailing list that's currently open to email providers.