!
AMP

Grupy robocze

Zachęcanie do aktywności w projekcie AMP

AMP Working Group

Grupa robocza AMP to część społeczności mająca wiedzę lub zainteresowana określoną dziedziną AMP. Grupy robocze są tworzone przez techniczny komitet sterujący AMP.

Większość grup roboczych przedstawia co dwa tygodnie aktualizacje statusu, a co kwartał aktualizacje ogólne w sekcji przeglądów projektów.

Dostępne są następujące grupy robocze AMP:

Grupa robocza

Zasięg

Responsible for helping developers who use AMP to remain productive and keeping the AMP community healthy. This includes maintaining and enhancing AMP's developer-facing sites and documentation, maintaining communication channels, organizing community events, etc.

Moderatorem grupy Outreach jest: @sebastianbenz

Sprawy bieżące

Rename the default branch of this repo from `master` to `main`

Type: Discussion

#113 opened on Thu Apr 08 2021 by @rsimha

Update dependency googleapis to v67

#111 opened on Sat Jan 09 2021 by @renovate-bot

Add AMP artwork to OpenJSF's dedicated artwork repo

#110 opened on Wed Jan 06 2021 by @tobie

Update dependency octonode to ^0.10.0

#107 opened on Sun Dec 06 2020 by @renovate-bot

Bump node-fetch from 2.6.0 to 2.6.1 in /scripts

dependencies

#99 opened on Sat Sep 12 2020 by @dependabot[bot]

Discussion: clarify how to make decisions as a group

Type: Discussion

#96 opened on Wed Jul 29 2020 by @sebastianbenz

Bump lodash from 4.17.15 to 4.17.19 in /scripts

dependencies

#93 opened on Fri Jul 17 2020 by @dependabot[bot]

Update dependency eslint to v7

#88 opened on Fri May 15 2020 by @renovate-bot

Discussion: Community engagement

Type: Discussion

#87 opened on Wed May 06 2020 by @matthiasrohmer

Bump https-proxy-agent from 2.2.2 to 2.2.4 in /scripts

dependencies

#85 opened on Thu Apr 16 2020 by @dependabot[bot]

Bump acorn from 6.2.1 to 6.4.1 in /scripts

dependencies

#84 opened on Sat Apr 04 2020 by @dependabot[bot]

Choose a date and location for the AMP Contributor Summit 2020

Type: Discussion

#82 opened on Thu Feb 06 2020 by @mrjoro

📅Weekly meeting (2020-05-04)

#80 opened on Sat Jan 18 2020 by @DerekNonGeneric

📅Weekly meeting (2020-04-06)

#76 opened on Sat Jan 18 2020 by @DerekNonGeneric

📅Weekly meeting (2020-03-09)

#72 opened on Sat Jan 18 2020 by @DerekNonGeneric

📅Weekly meeting (2020-02-10)

#68 opened on Sat Jan 18 2020 by @DerekNonGeneric

Bump eslint-utils from 1.4.0 to 1.4.3 in /scripts

dependencies

#59 opened on Fri Nov 01 2019 by @dependabot[bot]

Script to assign notetakers to meeting issues

#54 opened on Mon Sep 23 2019 by @pbakaus

wg-outreach Meeting 2019-09-11 (AMPCS 2019 Planning)

Type: Meeting

#46 opened on Tue Sep 10 2019 by @mrjoro

Update dependency eslint-config-google to v0.14.0

#44 opened on Mon Sep 02 2019 by @renovate-bot

Update dependency eslint to v6.8.0

#42 opened on Sun Aug 18 2019 by @renovate-bot

Discussion: State of Translations

Type: Discussion

#41 opened on Mon Aug 12 2019 by @CrystalOnScript

📅Weekly meeting (2019-12-16)

Type: Meeting

#36 opened on Fri Aug 09 2019 by @pbakaus

📅Weekly meeting (2019-11-18)

Type: Meeting

#32 opened on Fri Aug 09 2019 by @pbakaus

📅Weekly meeting (2019-10-28)

Type: Meeting

#29 opened on Fri Aug 09 2019 by @pbakaus

Discussion: approval workflow for third-party content on amp.dev

Type: Discussion

#15 opened on Fri Jun 28 2019 by @matthiasrohmer

Członkowie

Kanały komunikacji

GitHub

Outreach Working Group will post Status Updates every two weeks as an issue labeled with Type: Status Update in this repository.

Outreach Working Group will post Announcements and Notices regarding events as an issue labeled with Type: Event in this repository.

Outreach Working Group will post Quarterly Roadmap as an issue labeled with Type: Roadmap in this repository.