AMP

Grupy robocze

Zachęcanie do aktywności w projekcie AMP

AMP Working Group

Grupa robocza AMP to część społeczności mająca wiedzę lub zainteresowana określoną dziedziną AMP. Grupy robocze są tworzone przez techniczny komitet sterujący AMP.

Większość grup roboczych przedstawia co dwa tygodnie aktualizacje statusu, a co kwartał aktualizacje ogólne w sekcji przeglądów projektów.

Dostępne są następujące grupy robocze AMP:

Grupa robocza

Analityka

wg-analytics Working Group is responsible for analytics features and integrations in AMP.

Moderatorem grupy Analytics jest: @zhouyx

Członkowie

Kanały komunikacji

Slack

The Analytics Working Group members will use #wg-analytics channel on AMP's Slack (signup) for real-time discussion. The channel is open to anyone, regardless of membership in Analytics working group.

GitHub

Analytics Working Group will post Status Updates every two weeks as an issue labeled with Type: Status Update in this repository.

Analytics Working Group will post Announcements and Notices regarding events as an issue labeled with Type: Event in this repository.

Analytics Working Group will post Quarterly Roadmap as an issue labeled with Type: Roadmap in this repository.