!
AMP

Grupy robocze

Zachęcanie do aktywności w projekcie AMP

AMP Working Group

Grupa robocza AMP to część społeczności mająca wiedzę lub zainteresowana określoną dziedziną AMP. Grupy robocze są tworzone przez techniczny komitet sterujący AMP.

Większość grup roboczych przedstawia co dwa tygodnie aktualizacje statusu, a co kwartał aktualizacje ogólne w sekcji przeglądów projektów.

Dostępne są następujące grupy robocze AMP:

Grupa robocza

Foundation Onboarding

Responsible for ensuring the successful completion of the OpenJS Foundation's onboarding process. For more context, see the AMP announcement and OpenJS Foundation announcement of AMP joining the OpenJS Foundation's incubation program. To graduate from the incubation program, AMP must complete the onboarding checklist.

Moderatorem grupy Foundation Onboarding jest: @tobie

Sprawy bieżące

Członkowie

Kanały komunikacji

Slack

The Foundation Onboarding Working Group members will use #wg-foundation-onboarding channel on AMP's Slack (signup) for real-time discussion. The channel is open to anyone, regardless of membership in the working group.

GitHub

The Foundation Onboarding Working Group will have weekly meetings to track onboarding progress, open to the community. Notes from this meeting will serve as weekly status updates. Meetings are listed in the issue tracker using the "Meeting" label.

We will track onboarding work using the ampproject Onboarding GitHub project and the OpenJS Foundation onboarding checklist issue

The WG maintains an org-level project board to track all issues related to this effort.