!
AMP

Grupy robocze

Zachęcanie do aktywności w projekcie AMP

AMP Working Group

Grupa robocza AMP to część społeczności mająca wiedzę lub zainteresowana określoną dziedziną AMP. Grupy robocze są tworzone przez techniczny komitet sterujący AMP.

Większość grup roboczych przedstawia co dwa tygodnie aktualizacje statusu, a co kwartał aktualizacje ogólne w sekcji przeglądów projektów.

Dostępne są następujące grupy robocze AMP:

Grupa robocza

Wydajność

Responsible for monitoring and improving AMP's load and runtime performance for compliant documents in all formats (Web Stories, AMP Pages, AMP Email, etc). Additionally, this group is responsible for AMP's core runtime, including layout/rendering and data binding.

Moderatorem grupy Performance jest: @erwinmombay

Sprawy bieżące

Członkowie

Kanały komunikacji

Slack

The Performance Working Group members will use #wg-performance channel on AMP's Slack (signup) for real-time discussion. The channel is open to anyone, regardless of membership in Performance working group.

Google Hangouts

Weekly Status Meetings, Fridays @ 10AM PDT. To join in please dial into the following Hangouts Meet room.

GitHub

Performance Working Group will post Status Updates every two weeks as an issue labeled with Type: Status Update in this repository.

Performance Working Group will post Announcements and Notices regarding events as an issue labeled with Type: Event in this repository.

Performance Working Group will post Quarterly Roadmap as an issue labeled with Type: Roadmap in this repository.