AMP

Grupy robocze

Zachęcanie do aktywności w projekcie AMP

AMP Working Group

Grupa robocza AMP to część społeczności mająca wiedzę lub zainteresowana określoną dziedziną AMP. Grupy robocze są tworzone przez techniczny komitet sterujący AMP.

Większość grup roboczych przedstawia co dwa tygodnie aktualizacje statusu, a co kwartał aktualizacje ogólne w sekcji przeglądów projektów.

Dostępne są następujące grupy robocze AMP:

Grupa robocza

Czas wykonania

The Runtime Working Group is responsible for AMP's core runtime, such as layout/rendering and data binding.

Moderatorem grupy Runtime jest: @jridgewell

Członkowie

Kanały komunikacji

Slack

Runtime WG's members will use #wg-runtime channel on AMP's Slack (signup) for real-time discussion. The channel is open to anyone, regardless of membership in Runtime WG.

GitHub

Runtime WG will post Status Updates every two weeks as an issue labeled with Type: Status Update in this repository.

Runtime WG will post Announcements and Notices regarding events as an issue labeled with Type: Event in this repository.

Runtime WG will post Quarterly Roadmap as an issue labeled with Type: Roadmap in this repository.