AMP
 • websites

amp-web-push

Introduction

The amp-web-push component allows users to subscribe to web push notifications.

Setup

Import the amp-web-push component in the header.

<script
 async
 custom-element="amp-web-push"
 src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-web-push-0.1.js"
></script>

The amp-form component is being used in this demo, to send a post request so the notification can be prepared and sent.

<script
 async
 custom-element="amp-form"
 src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-form-0.1.js"
></script>
<script async src="https://cdn.ampproject.org/v0.js"></script>
</head>

<body>

Basic usage

The amp-web-push component requires two additional HTML files as well as an amp-web-push compatible Service Worker. These three files form the configuration described below.

<amp-web-push
 id="amp-web-push"
 layout="nodisplay"
 helper-iframe-url="https://amp.dev/documentation/examples/components/amp-web-push/amp-web-push-helper-frame.html"
 permission-dialog-url="https://amp.dev/documentation/examples/components/amp-web-push/amp-web-push-permission-dialog.html"
 service-worker-url="https://amp.dev/documentation/examples/components/amp-web-push/sw.js"
 service-worker-scope="https://amp.dev/documentation/examples/components/amp-web-push/"
>
</amp-web-push>

Clicking the subscription widget pops up a page prompting the user for notification permissions and signals the service worker (configured below) to subscribe the user to push in the background. On this example, we are intercepting the call to onMessageReceivedSubscribe, and storing the subscription object on IndexedDB.

<amp-web-push-widget
 visibility="unsubscribed"
 layout="fixed"
 width="500"
 height="70"
>
 <button on="tap:amp-web-push.subscribe">
  Subscribe to Notifications
 </button>
</amp-web-push-widget>

Clicking the unsubscription widget signals the worker to unsubscribe the user from push in the background. On this example, we'll be also removing the previoulsy stored subscription object from IndexedDB.

<amp-web-push-widget
 visibility="subscribed"
 layout="fixed"
 width="500"
 height="180"
>
 <button on="tap:amp-web-push.unsubscribe">
  Unsubscribe from Notifications
 </button>
 <form method="post" action-xhr="https://amp.dev/documentation/examples/components/amp-web-push/send-push" target="_top">
  <input type="submit" value="Send Web Push" />
  <div submitting>Sending Push message...</div>
  <div submit-success>Web Push sent!</div>
  <div submit-error>Something went wrong.</div>
 </form>
</amp-web-push-widget>
<amp-web-push-widget
 visibility="blocked"
 layout="fixed"
 width="250"
 height="80"
>
 Looks like you've blocked notifications!
</amp-web-push-widget>
Potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień?

Jeśli przedstawione tutaj wyjaśnienia nie odpowiadają na wszystkie pytania, skontaktuj się z innymi użytkownikami AMP, aby omówić daną przykładową realizację.

Przejdź do Stack Overflow
Niewyjaśniona funkcja?

Zdecydowanie zachęcamy do wzięcia udziału! Choć mamy nadzieję, że staniesz się stałym uczestnikiem naszej społeczności open source, to z wdzięcznością przyjmiemy również każdy jednorazowy wkład w kwestie, które są Twoją pasją.

Edytuj przykład na GitHub