AMP
 • websites

amp-date-display

Introduction

The amp-date-display component renders date information in various date formats and in different locales.

Setup

Include the amp-date-display component ...

<script async custom-element="amp-date-display" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-date-display-0.1.js"></script>

... and the amp-mustache component in the header

<script async custom-template="amp-mustache" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-mustache-0.2.js"></script>

Basic usage

You must specify one of datetime, timestamp-ms, or timestamp-seconds attributes. This indicates the date and time to display.

The date information is rendered via an amp-mustache template.

The day, hour, minutes and seconds values are bound to {{day}}, {{hour}}, {{minute}} and {{second}} respectively.

Double digit format variants ({{dayTwoDigit}}, {{hourTwoDigit}}, {{minuteTwoDigit}} and {{secondTwoDigit}}) display these values with zero-padding on single digit values. Other values like {{iso}} are also available

<amp-date-display timestamp-seconds="2147483648" layout="fixed-height" height="20">
 <template type="amp-mustache">
   <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Year_2038_problem">Y2K38</a> will be at {{iso}}
 </template>
</amp-date-display>

Available variables

All the variables that can be displayed are in the template below.

<amp-date-display datetime="now" layout="fixed" width="360" height="590">
 <template type="amp-mustache">
  <table>
   <thead>
    <tr><th>variable</th><th>value</th></tr>
   </thead>
   <tbody>
    <tr><td>day</td><td>{{day}}</td></tr>
    <tr><td>dayName</td><td>{{dayName}}</td></tr>
    <tr><td>dayNameShort</td><td>{{dayNameShort}}</td></tr>
    <tr><td>dayPeriod</td><td>{{dayPeriod}}</td></tr>
    <tr><td>dayTwoDigit</td><td>{{dayTwoDigit}}</td></tr>
    <tr><td>hour</td><td>{{hour}}</td></tr>
    <tr><td>hour12</td><td>{{hour12}}</td></tr>
    <tr><td>hour12TwoDigit</td><td>{{hour12TwoDigit}}</td></tr>
    <tr><td>hourTwoDigit</td><td>{{hourTwoDigit}}</td></tr>
    <tr><td>iso</td><td>{{iso}}</td></tr>
    <tr><td>minute</td><td>{{minute}}</td></tr>
    <tr><td>minuteTwoDigit</td><td>{{minuteTwoDigit}}</td></tr>
    <tr><td>month</td><td>{{month}}</td></tr>
    <tr><td>monthName</td><td>{{monthName}}</td></tr>
    <tr><td>monthNameShort</td><td>{{monthNameShort}}</td></tr>
    <tr><td>monthTwoDigit</td><td>{{monthTwoDigit}}</td></tr>
    <tr><td>second</td><td>{{second}}</td></tr>
    <tr><td>secondTwoDigit</td><td>{{secondTwoDigit}}</td></tr>
    <tr><td>year</td><td>{{year}}</td></tr>
    <tr><td>yearTwoDigit</td><td>{{yearTwoDigit}}</td></tr>
   </tbody>
  </table>
 </template>
</amp-date-display>

Locales

Internationalized month and weekday names can be configured by specifying a locale attribute.

For example, the amp-date-display components below show the same date information in German, French, Czech and English.

<amp-date-display datetime="now" locale="de" layout="fixed" width="360" height="20">
 <template type="amp-mustache">
  <div>de: {{dayName}} {{day}} {{monthName}} {{year}}</div>
 </template>
</amp-date-display>
<amp-date-display datetime="now" locale="fr" layout="fixed" width="360" height="20">
 <template type="amp-mustache">
  <div>fr: {{dayName}} {{day}} {{monthName}} {{year}}</div>
 </template>
</amp-date-display>
<amp-date-display datetime="now" locale="cs" layout="fixed" width="360" height="20">
 <template type="amp-mustache">
  <div>cs: {{dayName}} {{day}} {{monthName}} {{year}}</div>
 </template>
</amp-date-display>
<amp-date-display datetime="now" locale="en-GB" layout="fixed" width="360" height="20">
 <template type="amp-mustache">
  <div>en-GB: {{dayName}} {{day}} {{monthName}} {{year}}</div>
 </template>
</amp-date-display>
Potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień?

Jeśli przedstawione tutaj wyjaśnienia nie odpowiadają na wszystkie pytania, skontaktuj się z innymi użytkownikami AMP, aby omówić daną przykładową realizację.

Przejdź do Stack Overflow
Niewyjaśniona funkcja?

Zdecydowanie zachęcamy do wzięcia udziału! Choć mamy nadzieję, że staniesz się stałym uczestnikiem naszej społeczności open source, to z wdzięcznością przyjmiemy również każdy jednorazowy wkład w kwestie, które są Twoją pasją.

Edytuj przykład na GitHub