AMP

amp-3d-gltf

Description

GL İletim Biçimi (glTF) 3D modellerini görüntüler.

 

Required Scripts

<script async custom-element="amp-3d-gltf" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-3d-gltf-0.1.js"></script>

Örnekler

GL İletim Biçimi (glTF) 3D modellerini görüntüler.

Zorunlu Komut Dosyası <script async custom-element="amp-3d-gltf" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-3d-gltf-0.1.js"></script>
Desteklenen Düzenler fill, fixed, fixed-height, flex-item, responsive
Örnekler Örneklerle AMP amp-3d-gltf örneği sayfasına bakın.

Kullanım

amp-3d-gltf bileşeni, glTF biçimindeki 3D modelleri görüntüler.

Not: Bu modelleri görüntülemek için WebGL özellikli bir tarayıcı gerekir.

Örnek

<amp-3d-gltf
  layout="responsive"
  width="320"
  height="240"
  alpha="true"
  antialiasing="true"
  src="path/to/model.glb"></amp-3d-gltf>

Sınırlamalar

Şu anda yalnızca glTF 2.0 ile çalışmaktadır.

Desteklenmeyen özellikler:

 • yerleşik kameralar
 • animasyon

CORS

amp-3d-gltf, kaynak https://<random>.ampproject.net adresinden bir getirme isteğinde bulunur. Bu nedenle, src olarak belirtilen uç noktanın yanıt üstbilgisinde access-control-allow-origin: *.ampproject.net değeri ayarlanmalıdır. Kaynakta joker karakter için rastgele bir alt alan bileşeni olduğundan bu karakter gereklidir.

Özellikler

src [gerekli] gltf dosyasının URL'sini belirten gerekli bir özellik.
alpha [isteğe bağlı] Zemindeki boş alanın şeffaf olup olmayacağını belirten bir Boole özelliği. Varsayılan olarak boş alan siyah renkle doldurulur. Varsayılan değer false (yanlış) değeridir.
antialiasing [isteğe bağlı] Düzeltmenin açılıp açılmayacağını belirten bir Boole özelliği. Varsayılan değer false (yanlış) değeridir.
clearColor [isteğe bağlı] Zemindeki boş alanı doldurmak için kullanılacak geçerli CSS rengini içermesi gereken bir dize.
maxPixelRatio [isteğe bağlı] pixelRatio oluşturma seçeneğinin üst sınırını belirten bir sayısal değer. Varsayılan değer window.devicePixelRatio'dur.
autoRotate [isteğe bağlı] Kameranın modelin merkezi çevresinde otomatik olarak döndürülüp döndürülmeyeceğini belirten bir Boole özelliğidir. Varsayılan değer false (yanlış) değeridir.
enableZoom [isteğe bağlı] Yakınlaştırmanın açılıp açılmayacağını belirten bir Boole özelliğidir. Varsayılan değer, true (doğru) değeridir.

İşlemler

setModelRotation(x, y, z, xMin, xMax, yMin, yMax, zMin, zMax) model döndürmesini ayarlar; döndürme sırası ZYX şeklindedir
 • x/y/z - sayı 0..1, varsayılan olarak model döndürmesinin önceki değerine ayarlanır.
 • min/max - radyan cinsinden açı, varsayılan olarak 0 / pi * 2'dir; hedef aralığı tanımlar
örneğin, setModelRotation(x=0.5, xMin=0, xMax=3.14), döndürmenin x bileşenini 1.57 değerine ayarlar.

Doğrulama

AMP doğrulayıcı spesifikasyonundaki amp-3d-gltf kurallarına bakın.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Bu belgeyi defalarca okudunuz ama tüm sorularınıza tatmin edici bir yanıt bulamadınız mı? Belki başka kişiler de bu şekilde hissetmiştir: Stack Overflow'dan onlara ulaşın.

Stack Overflow'a git
Bir hata veya eksik bir özellik mi buldunuz?

AMP projesi, katılımınızı ve katkılarınızı güçlü bir şekilde teşvik ediyor! Açık kaynak topluluğumuzun devamlı bir katılımcısı olacağınızı umuyoruz ancak özel olarak ilgilendiğiniz konularla ilgili tek seferlik katkıları da memnuniyetle karşılıyoruz.

GitHub'a git