AMP

Important: this documentation is not applicable to your currently selected format stories!

amp-3d-gltf

GL İletim Biçimi (gITF) 3D modellerini görüntüler.

Required Scripts

<script async custom-element="amp-3d-gltf" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-3d-gltf-0.1.js"></script>

GL İletim Biçimi (gITF) 3D modellerini görüntüler.

Zorunlu Komut Dosyası <script async custom-element="amp-3d-gltf" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-3d-gltf-0.1.js"></script>
Desteklenen Düzenler fill, fixed, fixed-height, flex-item, responsive
Örnekler Örneklerle AMP amp-3d-gltf örneği sayfasına bakın.

Kullanım

amp-3d-gltf bileşeni, gITF biçimindeki 3D modelleri görüntüler.

Not: Bu modelleri görüntülemek için WebGL özellikli bir tarayıcı gerekir.

Örnek

<amp-3d-gltf
  layout="responsive"
  width="320"
  height="240"
  alpha="true"
  antialiasing="true"
  src="path/to/model.glb"></amp-3d-gltf>

Sınırlamalar

Şu anda yalnızca glTF 2.0 ile çalışmaktadır.

Desteklenmeyen özellikler:

 • yerleşik kameralar
 • animasyon

CORS

amp-3d-gltf, kaynak https://<random>.ampproject.net adresinden bir getirme isteğinde bulunur. Bu nedenle, src olarak belirtilen uç noktanın yanıt üstbilgisinde access-control-allow-origin: *.ampproject.net değeri ayarlanmalıdır. Kaynakta joker karakter için rastgele bir alt alan bileşeni olduğundan bu karakter gereklidir.

Özellikler

src [gerekli] gltf dosyasının URL'sini belirten gerekli bir özellik.
alpha [isteğe bağlı] Zemindeki boş alanın şeffaf olup olmayacağını belirten bir Boole özelliği. Varsayılan olarak boş alan siyah renkle doldurulur. Varsayılan değer false (yanlış) değeridir.
antialiasing [isteğe bağlı] Düzeltmenin açılıp açılmayacağını belirten bir Boole özelliği. Varsayılan değer false (yanlış) değeridir.
clearColor [isteğe bağlı] Zemindeki boş alanı doldurmak için kullanılacak geçerli CSS rengini içermesi gereken bir dize.
maxPixelRatio [isteğe bağlı] pixelRatio oluşturma seçeneğinin üst sınırını belirten bir sayısal değer. Varsayılan değer window.devicePixelRatio'dur.
autoRotate [isteğe bağlı] Kameranın modelin merkezi çevresinde otomatik olarak döndürülüp döndürülmeyeceğini belirten bir Boole özelliğidir. Varsayılan değer false (yanlış) değeridir.
enableZoom [isteğe bağlı] Yakınlaştırmanın açılıp açılmayacağını belirten bir Boole özelliğidir. Varsayılan değer, true (doğru) değeridir.

İşlemler

setModelRotation(x, y, z, xMin, xMax, yMin, yMax, zMin, zMax) model döndürmesini ayarlar; döndürme sırası ZYX şeklindedir
 • x/y/z - sayı 0..1, varsayılan olarak model döndürmesinin önceki değerine ayarlanır.
 • min/max - radyan cinsinden açı, varsayılan olarak 0 / pi * 2'dir; hedef aralığı tanımlar
örneğin, setModelRotation(x=0.5, xMin=0, xMax=3.14), döndürmenin x bileşenini 1.57 değerine ayarlar.

Doğrulama

AMP doğrulayıcı spesifikasyonundaki amp-3d-gltf kurallarına bakın.

Need more help?

You've read this document a dozen times but it doesn't really cover all of your questions? Maybe other people felt the same: reach out to them on Stack Overflow.

Go to Stack Overflow
Found a bug or missing a feature?

The AMP project strongly encourages your participation and contributions! We hope you'll become an ongoing participant in our open source community but we also welcome one-off contributions for the issues you're particularly passionate about.

Go to GitHub