#BlackLivesMatter
Do you build things with AMP? Fill out the new AMP Developer Survey!
AMP

amp-image-lightbox

Description

Provides a lightbox effect for a specified image.

Required Scripts

<script async custom-element="amp-image-lightbox" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-image-lightbox-0.1.js"></script>

Supported Layouts

Behavior

The amp-image-lightbox component provides a lightbox experience for a specified image. When the user clicks the image, the image displays in the center of a full-viewport lightbox.

Typical usage

The following is a typical example using an amp-image-lightbox:

<amp-image-lightbox id="lightbox1" layout="nodisplay"></amp-image-lightbox>
<amp-img
 on="tap:lightbox1"
 role="button"
 tabindex="0"
 src="image1.jpg"
 width="200"
 height="100"
></amp-img>

When the user clicks the image, the <amp-img> activates the <amp-image-lightbox> via the on action, which references the ID of the <amp-image-lightbox> element (i.e., lightbox1). The <amp-image-lightbox> then displays the image in the center of the full-viewport lightbox. Note that the amp-image-lightbox element itself must be empty and must be set to layout=nodisplay.

Among other things the amp-image-lightbox allows the following user manipulations: zooming, panning, showing/hiding of the description. Pressing the escape key on a keyboard closes the lightbox.

Using a single lightbox for multiple images

You can use the same amp-image-lightbox for more than one image on the AMP page.

In this example, two images display: a cat and a frog. When the user clicks either image, the image displays in the lightbox.

<amp-image-lightbox id="lightbox1" layout="nodisplay"></amp-image-lightbox>

<amp-img
 on="tap:lightbox1"
 role="button"
 tabindex="0"
 src="/img/frog.jpg"
 layout="responsive"
 width="360"
 height="360"
></amp-img>

<amp-img
 on="tap:lightbox1"
 role="button"
 tabindex="0"
 src="/img/cat.jpg"
 layout="responsive"
 width="360"
 height="360"
></amp-img>

Captions

Optionally, you can display captions at the bottom of the viewport for the image. The <amp-image-lightbox> components determines the content for the caption as follows:

 1. If the image is in a figure tag, the content of the <figcaption> displays for the caption.
 2. If the image specifies an aria-describedby attribute, the content of the element whose ID is specified by the aria-describedbyattribute displays for the caption.

Examples: Using captions

<!-- Captions via figcaption -->
<figure>
 <amp-img
  on="tap:lightbox1"
  role="button"
  tabindex="0"
  src="dog.jpg"
  layout="responsive"
  width="300"
  height="246"
 ></amp-img>
 <figcaption>Border Collie</figcaption>
</figure>

<!-- Captions via aria-describedby -->
<div>
 <amp-img
  on="tap:lightbox1"
  role="button"
  tabindex="0"
  src="dog.jpg"
  aria-describedby="imageDescription"
  layout="responsive"
  width="300"
  height="246"
 ></amp-img>
 <div id="imageDescription">This is a border collie.</div>
</div>

Attributes

layout (required) Must be set to nodisplay.
id (required) The ID for the lightbox element that's used as a target for the image's on action.
data-close-button-aria-label (optional) An ARIA label that you can use for a close button.
<amp-image-lightbox
 id="image-lightbox1"
 layout="nodisplay"
 data-close-button-aria-label="Close"
></amp-image-lightbox>

Styling

You can style the amp-image-lightbox component with standard CSS. Some of the properties that can be styled are background and color. The amp-image-lightbox-caption class is also available to style the caption section.

Actions

The amp-image-lightbox exposes the following actions you can use AMP on-syntax to trigger:

Action Description
open (default) Opens the image lightbox with the source image being the one that triggered the action.

Validation

See amp-image-lightbox rules in the AMP validator specification.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Bu belgeyi defalarca okudunuz ama tüm sorularınıza tatmin edici bir yanıt bulamadınız mı? Belki başka kişiler de bu şekilde hissetmiştir: Stack Overflow'dan onlara ulaşın.

Stack Overflow'a git
Bir hata veya eksik bir özellik mi buldunuz?

AMP projesi, katılımınızı ve katkılarınızı güçlü bir şekilde teşvik ediyor! Açık kaynak topluluğumuzun devamlı bir katılımcısı olacağınızı umuyoruz ancak özel olarak ilgilendiğiniz konularla ilgili tek seferlik katkıları da memnuniyetle karşılıyoruz.

GitHub'a git