AMP

Important: this documentation is not applicable to your currently selected format email!

amp-pixel

Sayfa görüntülemelerini saymak için bir izleme pikseli.

Supported Layouts

Açıklama Sayfa görüntülemelerini saymak için tipik bir izleme pikseli olarak kullanılabilir.
Desteklenen Düzenler fixed, nodisplay
Örnekler Örneklerle AMP amp-pixel örneği sayfasına bakın.

Davranış

amp-pixel bileşeni, basit bir img izleme pikseli gibi davranır. Tek bir URL alır ancak istekte bulunulurken URL dizesindeki bileşenle değiştirilebilen değişkenler sağlar. Daha ayrıntılı bilgi için değişiklikler bölümüne bakın.

Bu temel örnekte amp-pixel, belirtilen URL'ye basit bir GET isteği gönderir ve sonucu yoksayar.

<amp-pixel src="https://foo.com/tracker/foo"
    layout="nodisplay"></amp-pixel>

Analiz isteklerinin yönlendirme üstbilgisindeki AMP URL'leri işlenirken usqp parametresini çıkarın veya yoksayın. Bu parametre, Google tarafından Google AMP Önbelleği denemelerinin tetiklenmesi amacıyla kullanılır.

Özellikler

src (gerekli)

https protokolü olması gereken bir uzak uç nokta basit URL'si.

referrerpolicy (isteğe bağlı)

Bu özellik, <img> öğesindeki referrerpolicy özelliğine benzer ancak yalnızca no-referrer değeri kabul edilir. referrerpolicy=no-referrer belirtilirse referrer üstbilgisi, HTTP isteğinden kaldırılır.

<amp-pixel src="https://foo.com/tracker/foo"
    layout="nodisplay"
    referrerpolicy="no-referrer"></amp-pixel>
allow-ssr-img (isteğe bağlı)

AMP4ADS reklam öğelerinde kullanılan bu özellik, doğrulama sonrası dönüşümün parçası olarak, bir img öğesinin doğrudan amp-pixel öğesine yerleştirilmesiyle ping komutunun AMP çalışma zamanı getirme/yürütme işlemine paralel olarak gönderilmesine olanak tanınabileceğini belirtir. Bunun, URL içindeki makroların GENİŞLETİLMEYECEĞİ anlamına gelir. Bu nedenle, yalnızca src'de mevcut değillerse kullanın.

common attributes

Bu öğe, genişletilmiş ortak özellikleri AMP bileşenlerine ekler.

Değişiklikler

amp-pixel, tüm standart URL değişkeni değişikliklerine izin verir. Daha fazla bilgi için Değişiklik Kılavuzu dokümanına bakın.

Aşağıdaki örnekte, https://foo.com/pixel?0.8390278471201 gibi bir istekte bulunabilir. Burada, RANDOM değeri, her gösterimden sonra rastgele oluşturulur.

<amp-pixel src="https://foo.com/pixel?RANDOM"
    layout="nodisplay"></amp-pixel>

Stil

amp-pixel şekillendirilmemelidir.

Doğrulama

AMP doğrulayıcı spesifikasyonundaki amp-pixel kurallarına bakın.

Need more help?

You've read this document a dozen times but it doesn't really cover all of your questions? Maybe other people felt the same: reach out to them on Stack Overflow.

Go to Stack Overflow
Found a bug or missing a feature?

The AMP project strongly encourages your participation and contributions! We hope you'll become an ongoing participant in our open source community but we also welcome one-off contributions for the issues you're particularly passionate about.

Go to GitHub