AMP

amp-story

Açıklama Zengin, görsel bir hikaye anlatma biçimi.
Durum
Zorunlu Komut Dosyası <script async custom-element="amp-story" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-story-1.0.js"></script>
Desteklenen Düzenler yok
Örnekler

Bu bileşen deneyseldir ve etkin geliştirme süreci devam etmektedir. Sorunlar için bir GitHub sorunu oluşturun.

Sürüm notları

Sürüm Açıklama
1.0 16.07.2018 tarihinden itibaren geçerli sürüm.
0.1 İlk uygulama. Kullanımdan kaldırıldı ve 19.03.2019 tarihinde tamamen kaldırılacaktır

0.1 sürümünden 1.0 sürümüne taşıma

16.07.2018 tarihinden itibaren, sürüm 0.1 kullanımdan kaldırılmıştır ve 19.03.2019 tarihinde tamamıyla kaldırılacaktır. Hikayeleriniz otomatik olarak 1.0 sürümünü kullanacak şekilde yeni sürüme geçirileceğinden bu durum, bozulmalara yol açabilecek küçük değişikliklere neden olabilir. İşlevlerin düzgün çalıştığından ve tasarımın doğru göründüğünden emin olmak için sayfalarınızı bu tarihten önce 1.0 sürümüne manuel olarak taşımanızı öneririz.

Yeni kitap sonu özellikleri

amp-stories kitap sonuna, daha zengin bileşen desteği ve görsel düzenler sağlayan yeni özellikler ekledik. Değişikliklerden bazıları şunlardır:

 • Paylaşım sağlayıcıları JSON yapılandırmasına göre sıralanır.
 • Yeni kitap sonu bileşenleri:
  • Harekete geçirici mesaj bağlantıları
  • Metin kutusu
  • Dikey ve yatay kartlar

Bu yeni özellikleri kullanmak için bir <amp-story-bookend> etiketini, gerekli özelliklere sahip <amp-story> öğenizin son alt öğesi olarak ekleyin. Örneğin:

<amp-story standalone>
 <amp-story-page id="cover">
  ...
 </amp-story-page>
 <!-- `src` and `layout=nodisplay` are required. -->
 <amp-story-bookend src="bookendv1.json" layout="nodisplay">
 </amp-story-bookend>
</amp-story>
Yeni bileşenler ve JSON yapılandırmasında bu bileşenlerin nasıl belirtileceği hakkında daha fazla bilgiyi [amp-story-bookend](#bookend-amp-story-bookend) bölümünden edinebilirsiniz.

Yeni meta veri gereksinimleri

<amp-story> öğesine yeni meta veri özellikleri ekledik. Bu meta veri özellikleri, AMP hikayeleri ekosisteminde hikayenin önizlemesini görüntülemek için kullanılır. Örneğin, bu özellikler, ilgili bir hikayenin kitap sonunda ilgi çekici bir önizleme bağlantısı oluşturmak için kullanılabilir. Bu özelliklerin sağlanması, hikayenizin ileride AMP hikayeler yüzeylerinde sunulacak zengin, yerleştirilmiş deneyimler için geleceğe hazır olmasına da yardımcı olur.

<!--</code>title<code>,</code>publisher<code>,</code>publisher-logo-src<code>and</code>poster-portrait-src` will soon be required. -->
<amp-story title="Hikayem" standalone="" publisher="The AMP Team" publisher-logo-src="https://example.com/logo/1x1.png" poster-portrait-src="https://example.com/my-story/poster/3x4.jpg"></amp-story></p>

<!-- <code>poster-square-src</code> and <code>poster-landscape-src</code> are optional, but strongly recommended. -->
<amp-story title="Hikayem" standalone="" publisher="The AMP Team" publisher-logo-src="https://example.com/logo/1x1.png" poster-portrait-src="https://example.com/my-story/poster/3x4.jpg" poster-square-src="https://example.com/my-story/poster/1x1.jpg" poster-landscape-src="https://example.com/my-story/poster/4x3.jpg">

Bu meta veri özelliklerinin sayfadaki Yapılandırılmış Verileri (ör. JSON-LD) tamamladığını ancak bunların yerini almadığını unutmayın. Bununla birlikte, AMP hikayeleri dahil olmak üzere tüm AMP sayfalarınıza Yapılandırılmış Veriler eklemenizi öneririz.

Yeni özellikler:

ÖZELLİK AÇIKLAMA
title [zorunlu] Hikayenin başlığı.
publisher [zorunlu] Hikaye yayıncısının adı.
publisher-logo-src [zorunlu] Kare biçimli (en boy oranı 1x1) yayıncı logosu.
poster-portrait-src [zorunlu] Dikey biçimli (3x4 en boy oranı) hikaye posteri.
poster-square-src Kare biçimli (1x1 en boy oranı) hikaye posteri.
poster-landscape-src Yatay biçimli (4x3 en boy oranı) hikaye posteri.

publisher-logo-src yönergeleri

Yayıncı logosu için aşağıdaki yönergeler geçerlidir:

 • Dosya, .jpg, .png veya .gif gibi bir kafes dosyası olmalıdır. .svg veya .eps gibi vektör dosyalarını kullanmaktan kaçının.
 • Animasyonlu resimler (animasyonlu GIF'ler gibi).
 • Logonun grafik kısmı arka plan renginde okunabilir olmalıdır.
Tercih edilen Tercih edilen Bundan kaçının
 • Logo şekli dikdörtgen değil, kare olmalıdır.
 • Arka plan rengi şeffaf olmamalıdır.
 • AMP hikayelerinde her marka için tutarlı bir şekilde bir logo kullanın.
 • Logo en az 96x96 piksel boyutunda olmalıdır.

Poster yönergeleri (poster-portrait-src, poster-landscape-src ve poster-square-src için)

Hikaye poster resimleri için aşağıdaki yönergeler geçerlidir:

 • Poster resmi, AMP hikayesinin tamamını temsil etmelidir.
 • Poster resmi, kullanıcı AMP hikayesine başladığında kullanıcı tarafından görülebilmelidir. Bununla birlikte, meta veride kullanılan resim dosyası URL'sinin, hikayenin ilk sayfasında kullanılan URL ile tam olarak eşleşmesine gerek yoktur. Meta veride kullanılan URL, önizleme amacıyla boyutlandırma, kırpma veya küçük stil değişiklikleri içerebilir.
 • Poster resmi, .jpg, .png veya .gif gibi bir taramalı dosya olmalıdır. .svg veya .eps gibi vektör dosyalarını kullanmaktan kaçının.
 • Poster resmi, dikey yön için 3x4, yatay yön için 4x3 ve kare boyut için 1x1 en boy oranında olmalıdır.
 • Poster resmi bir videodaki bir kareden elde edilirse küçük resim, videoyu temsil etmelidir. Örneğin, bir videonun ilk karesi genellikle videoyu temsil eder nitelikte olmaz.
 • Her bir poster resmi, önerilen minimum boyutu karşılamalıdır:
  • Dikey: 696px x 928px
  • Yatay: 928px x 696px
  • Kare: 928px x 928px

Genel Bakış

amp-story uzantısı, hikaye anlatma deneyiminde bir araya getirebileceğiniz görsel içerikleri görüntülemeniz için yeni bir biçim sağlar. Bir AMP hikayesi ile kullanıcılara küçük boyutlu, görsel olarak zengin bilgiler ve içerikler sağlayabilirsiniz.

AMP hikayesi biçimi

AMP hikayesi, sayfalardan oluşan eksiksiz bir AMP HTML dokümanıdır. Sayfaların içinde katmanlar, katmanların içinde medya, analiz, metin gibi AMP ve HTML öğeleri yer alır.

Ortak metin

Aşağıdaki işaretleme, iyi bir başlangıç noktası veya ortak metindir. Bunu kopyalayın ve .html uzantılı bir dosyaya kaydedin.

<!doctype html>
<html amp lang="en">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <script async src="https://cdn.ampproject.org/v0.js"></script>
  <script async custom-element="amp-story" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-story-1.0.js"></script>
  <title>Hello, amp-story</title>
  <link rel="canonical" href="http://example.ampproject.org/my-story.html" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width,minimum-scale=1,initial-scale=1"><style amp-boilerplate>body{-webkit-animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both;-moz-animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal
  both;-ms-animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both;animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both}@-webkit-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@-moz-keyframes
  -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@-ms-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@-o-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@keyframes
  -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}</style><noscript>
   <style amp-boilerplate>
    body {
     -webkit-animation: none;
     -moz-animation: none;
     -ms-animation: none;
     animation: none
    }
   </style>
  </noscript>
 </head>
 <body>
  <amp-story standalone>
   <amp-story-page id="my-first-page">
    <amp-story-grid-layer template="fill">
     <amp-img src="https://example.ampproject.org/helloworld/bg1.jpg" width="900" height="1600"></amp-img> </amp-story-grid-layer> <amp-story-grid-layer template="vertical">
      <h1>Hello, amp-story!</h1>
    </amp-story-grid-layer>
   </amp-story-page>
   <amp-story-page id="my-second-page">
    <amp-story-grid-layer template="fill">
     <amp-img src="https://example.ampproject.org/helloworld/bg2.gif" width="900" height="1600"></amp-img> </amp-story-grid-layer> <amp-story-grid-layer template="vertical">
      <h1>The End</h1>
    </amp-story-grid-layer>
   </amp-story-page>
   <amp-story-bookend src="bookendv1.json" layout="nodisplay">
   </amp-story-bookend>
  </amp-story>
 </body>
</html>

Gövdedeki içerik, iki sayfalı bir hikaye oluşturur. Her sayfada, tam çerçeve bir arka plan resmi ve arka planın üzerinde basit bir metin dizesi bulunur.

amp-story için zorunlu işaretleme

AMP hikayesi HTML biçimi, geçerli bir AMP HTML dokümanıyla aynı işaretleme gereksinimlerinin yanı sıra aşağıdaki ek gereksinimlere uygundur:

KURAL AÇIKLAMA
<amp-story standalone> öğesi, <body> öğesinin tek alt öğesidir. Dokümanın bir AMP hikayesi olduğunu belirtir.
<script async src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-story-1.0.js" custom-element="amp-story"></script> etiketini, <head> etiketinin üçüncü alt öğesi olarak dahil edin. amp-story JS kitaplığını içerir ve yükler.
<head> öğesinin içine bir <link rel="canonical" href="$STORY_URL"> etiketi dahil edin. Bağlantı, hikayenin kendisine işaret ederek hikayeyi standart doküman olarak tanımlar.

Hikaye: amp-story

amp-story bileşeni bir hikayenin tamamını temsil eder. Bileşenin kendisi, hareketleri ve gezinmeyi işleme ve uygulama kabuğu kullanıcı arayüzünü (kontroller, ilerleme çubuğu vb.) eklemeyi de içeren kullanıcı arayüzü kabuğunu uygular.

Örnek

<amp-story
  standalone
  title="My Story"
  publisher="The AMP Team"
  publisher-logo-src="https://example.com/logo/1x1.png"
  poster-portrait-src="https://example.com/my-story/poster/3x4.jpg"
  poster-square-src="https://example.com/my-story/poster/1x1.jpg"
  poster-landscape-src="https://example.com/my-story/poster/4x3.jpg"
  background-audio="my.mp3">
  <amp-story-page>[...]</amp-story-page>
 <amp-story-page>[...]</amp-story-page>
 <amp-story-page>[...]</amp-story-page>
 <amp-story-bookend src="./related.json"></amp-story-bookend>
</amp-story>

Özellikler

standalone [zorunlu]

AMP dokümanının bir hikaye olduğunu belirtir.

title [zorunlu]

Hikayenin başlığı.

publisher [zorunlu]

Hikaye yayıncısının adı.

publisher-logo-src [zorunlu]

Kare biçimli (1x1 en boy oranı) yayıncı logosunun bir URL'si. Örneğin, publisher-logo-src="https://example.com/logo/1x1.png"; burada 1x1.png, 36x36 piksel boyutlu bir logodur.

poster-portrait-src [zorunlu]

Dikey biçimli (3x4 en boy oranı) hikaye posterinin bir URL'si.

supports-landscape [isteğe bağlı]

Mobil cihazlarda yatay yön desteği ve masaüstü cihazlarda tam çerçeve yatay görüntüleme deneyimi sağlar.

background-audio [isteğe bağlı]

Hikaye boyunca çalınan bir ses dosyasının URL'si.

poster-square-src [isteğe bağlı]

Kare biçimli (1x1 en boy oranı) hikaye posterinin bir URL'si.

poster-landscape-src [isteğe bağlı]

Yatay biçimli (4x3 en boy oranı) hikaye posterinin bir URL'si.

Posterler

"Poster", hikayeniz yüklenene kadar kullanıcı arayüzünde görüntülenen bir resimdir. Poster, genellikle hikayenizin ilk ekranı olabilir. Bununla birlikte, hikayeyi temsil eden herhangi bir resmi kullanabilirsiniz.

Alt öğeler (amp-story öğesinin)

<amp-story> bileşeninde bir veya daha fazla <amp-story-page> bileşeni bulunur. Bu bileşenler, hikayenin her bir bağımsız ekranını içerir. Doküman sırasında belirtilen ilk sayfa, hikayede gösterilen ilk sayfadır.

Yatay yön ve tam çerçeve masaüstü deneyimini etkinleştirme

supports-landscape özelliği <amp-story> öğesinde belirtiliyorsa:

 • Bir mobil cihaz yatay yönde tutulduğunda hikayenin görülmesine olanak tanır.
 • Varsayılan üç dikey panel deneyimini değiştirerek, masaüstü deneyimini kapsamlı bir tam çerçeve moduna döndürür.

Kullanım: <amp-story ... supports-landscape>...</amp-story>

Önce: Sonra:

Sayfalar: amp-story-page

<amp-story-page> bileşeni, bir hikayenin tek bir sayfasında görüntülenecek içeriği temsil eder.

Örnek

<amp-story-page id="cover">
 <amp-story-grid-layer template="fill">
  <amp-video layout="fill" src="background.mp4" poster="background.png" muted autoplay></amp-video>
 </amp-story-grid-layer>
 <amp-story-grid-layer template="vertical">
  <h1>These are the Top 5 World's Most...</h1>
  <p>Jon Bersch</p>
  <p>May 18</p>
 </amp-story-grid-layer>
 <amp-story-grid-layer template="thirds">
  <amp-img grid-area="bottom-third" src="a-logo.svg" width="64" height="64"></amp-img>
 </amp-story-grid-layer>
</amp-story-page>

Özellikler

id [zorunlu]

Sayfa için benzersiz bir tanımlayıcı. CSS'de sayfayı ve alt öğelerini biçimlendirmek ve ayrıca, URL parçasında sayfayı benzersiz bir şekilde tanımlamak için kullanılır.

auto-advance-after [isteğe bağlı]

Bir sonraki sayfaya otomatik olarak ne zaman ilerleneceğini belirtir. Belirtilmezse sayfa otomatik olarak ilerlemez. auto-advance-after değeri şunlardan biri olmalıdır:

 • Otomatik olarak bir sonraki sayfaya ilerlemeden önce beklenecek sıfırdan büyük bir süre değeri
 • Bir HTMLMediaElement öğesinin veya tamamlandığında otomatik ilerlemeyi tetikleyecek video arayüzü videosunun kimliği

Örneğin:

<amp-story-page id="tokyo" auto-advance-after="1s">
background-audio [isteğe bağlı]

Bu sayfa görünümdeyken çalan bir ses dosyasının URI'sı.

Örneğin:

<amp-story-page id="zurich" background-audio="./media/switzerland.mp3">

Alt öğeler (amp-story-page öğesinin)

<amp-story-page> bileşeni, bir veya daha fazla katman içerir. Katmanlar aşağıdan yukarıya doğru yığılır (DOM'da belirtilen ilk katman en altta, DOM'da belirtilen son katman en üstte yer alır).

Katmanlar

Katmanlar, istenen görsel efekti oluşturmak için üst üste yığılır.

amp-story-grid-layer

<amp-story-grid-layer> bileşeni, alt öğelerini bir ızgaraya yerleştirir. Bu bileşen, CSS Izgara Spesifikasyonuna göre uygulanır.

+ + =

Özellikler

template [zorunlu]

template özelliği, ızgara katmanının düzenini belirler. Kullanılabilir şablonlar, aşağıdaki Şablonlar bölümünde açıklanmıştır.

grid-area [isteğe bağlı]

Bu özellik, <amp-story-grid-layer> öğesinin alt öğelerinde belirtilir. grid-area, bu özelliği içeren öğenin içinde görünmesi gereken (kendilerini tanımlayan bir template değerine göre) adlandırılmış alanı belirtir.

Örnek:

<amp-story-grid-layer template="thirds">
 <p grid-area="middle-third">Element 1</p>
 <p grid-area="lower-third">Element 2</p>
 <p grid-area="upper-third">Element 3</p>
</amp-story-grid-layer>

Şablonlar

Aşağıda, ızgara katmanı düzenini belirtmek için kullanabileceğiniz şablonlar bulunmaktadır.

Kullanımdaki düzen şablonlarını görmek için Örneklerle AMP'de düzenler demosuna göz atın.

fill

fill şablonu, alt öğesini tam çerçevede gösterir. Diğer alt öğelerin hiçbiri gösterilmez.

Adlandırılmış Alanlar: (yok)

Örnek:

<amp-story-grid-layer template="fill">
 <amp-img src="cat.jpg"></amp-img>
</amp-story-grid-layer>
vertical

vertical şablonu, öğelerini y ekseni boyunca yerleştirir. Bu şablonun öğeleri varsayılan olarak üste hizalanır ve x ekseni boyunca ekranın tamamını kaplayabilir.

Adlandırılmış Alanlar: (yok)

<amp-story-grid-layer template="vertical">
 <p>Element 1</p>
 <p>Element 2</p>
 <p>Element 3</p>
</amp-story-grid-layer>
horizontal

horizontal şablonu, öğelerini x ekseni boyunca yerleştirir. Bu şablonun öğeleri varsayılan olarak çizginin başlangıcına hizalanır ve y ekseni boyunca ekranın tamamını kaplayabilir.

Adlandırılmış Alanlar: (yok)

<amp-story-grid-layer template="horizontal">
 <p>Element 1</p>
 <p>Element 2</p>
 <p>Element 3</p>
</amp-story-grid-layer>
thirds

thirds şablonu, ekranı eşit boyutlu üç satıra böler ve her bir alana içerik yerleştirmenize olanak tanır.

Adlandırılmış Alanlar:

 • upper-third
 • middle-third
 • lower-third

<amp-story-grid-layer template="thirds">
 <p grid-area="middle-third">Element 1</p>
 <p grid-area="lower-third">Element 2</p>
 <p grid-area="upper-third">Element 3</p>
</amp-story-grid-layer>

Alt Öğeler

amp-story-grid-layer, aşağıdaki öğelerin herhangi birini içerebilir:

Not: Bu liste zaman içinde genişletilecektir.

Alan İzin verilen etiketler
Medya
 • <amp-audio>
 • <amp-gfycat>
 • <amp-google-vrview-image>
 • <amp-img>
 • <amp-video>
 • <source>
 • <track>
Analiz ve Ölçüm
 • <amp-analytics>
 • <amp-experiment>
 • <amp-pixel>
Bölümlere Ayırma
 • <address>
 • <article>
 • <aside>
 • <footer>
 • <h1>-<h6>
 • <header>
 • <hgroup>
 • <nav>
 • <section>
 • <amp-story-cta-layer>
Metin
 • <abbr>
 • <amp-fit-text>
 • <amp-font>
 • <amp-gist>
 • <b>
 • <bdi>
 • <bdo>
 • <blockquote>
 • <br>
 • <cite>
 • <code>
 • <data>
 • <del>
 • <dfn>
 • <div>
 • <em>
 • <figcaption>
 • <figure>
 • <hr>
 • <i>
 • <ins>
 • <kbd>
 • <main>
 • <mark>
 • <p>
 • <pre>
 • <q>
 • <rp>
 • <rt>
 • <rtc>
 • <ruby>
 • <s>
 • <samp>
 • <small>
 • <span>
 • <strong>
 • <sub>
 • <sup>
 • <time>
 • <u>
 • <var>
 • <wbr>
Listeler
 • <amp-list>
 • <amp-live-list>
 • <dd>
 • <dl>
 • <dt>
 • <li>
 • <ol>
 • <ul>
Tablolar
 • <caption>
 • <col>
 • <colgroup>
 • <table>
 • <tbody>
 • <td>
 • <tfoot>
 • <th>
 • <thead>
 • <tr>
Diğer
 • <amp-install-serviceworker>
 • <noscript>

amp-story-cta-layer

<amp-story-cta-layer> bileşeni, bir <amp-story-page> içinde <a> ve <button> öğelerinin kullanımına olanak tanır.

Sınırlamalar

 • Belirtilirse <amp-story-cta-layer> öğesi, bir <amp-story-page> içindeki son katman olmalıdır. Sonuç olarak, etkin bir şekilde her <amp-story-page> tam olarak bir veya tam olarak sıfır <amp-story-cta-layer> öğesine sahip olabilir.
 • Bu katmanın konumlandırılması ve boyutlandırılması kontrol edilemez. Her zaman sayfanın %100 genişliğinde, sayfanın %20 yüksekliğinde ve sayfanın alt kısmına hizalı olur.

Örnek

<amp-story-page id="vertical-template-thirds">
 <amp-story-grid-layer template="thirds">
  <div class="content" grid-area="upper-third">Paragraph 1</div>
  <div class="content" grid-area="middle-third">Paragraph 2</div>
  <div class="content" grid-area="lower-third">Paragraph 3</div>
 </amp-story-grid-layer>
 <amp-story-cta-layer>
  <a href="https://amp.dev" class="button">Outlink here!</a>
 </amp-story-cta-layer>
</amp-story-page>

Tam örneği, örnekler dizininde bulabilirsiniz

Alt öğeler

amp-story-cta-layer, çoğunlukla amp-story-grid-layer ile aynı alt öğelere ve ayrıca, <a> ile <button> etiketlerine izin verir.

Desteklenen alt öğelerin güncellenmiş bir listesi için doğrulama kurallarındaki amp-story-cta-layer-allowed-descendants alanına göz atın.

Sayfa ekleri

amp-story-page-attachment

Bir hikaye sayfasına ilave içerik ekleyin!

Hikaye sayfası ekleri, belirli sayfalara ilave AMPHTML içeriği sağlamanıza olanak tanır. Bu içerik, kullanıcılar tarafından bir "yukarı kaydırma" hareketi veya harekete geçirici mesaj öğesine dokunma sonucu gösterilebilir. Bir ek yapılandıran her sayfanın alt kısmına, eki açmak için bir kullanıcı arayüzü istemi otomatik olarak eklenir.

<amp-story-page-attachment> öğesi, <amp-story-page> öğesinin son alt öğesi olmalı ve layout="nodisplay" özelliğini içermelidir. Ek AMPHTML içeriğinin, bu <amp-story-page-attachment> etiketiyle, AMP Hikayenizde satır içinde sağlanması beklenir.

İzin verilen içerik ve bileşenler

Hikaye sayfası ekleri, AMP Hikayesi ile aynı HTML öğelerinin yanı sıra aşağıda listelenen, üçüncü taraf video oynatıcılar veya sosyal medya yerleştirmeleri gibi ek bileşenlerin kullanılmasına olanak tanır. Bu, çok ayrıntılı veya bir AMP Hikayesi sayfasında izin verilmeyen ilave içerikler ekleyebileceğiniz anlamına gelir.

Bir sayfa ekinde izin verilen AMP bileşenlerinin listesi

 • <amp-3d-gltf>
 • <amp-3q-player>
 • <amp-accordion>
 • <amp-audio>
 • <amp-beopinion>
 • <amp-bodymovin-animation>
 • <amp-brid-player>
 • <amp-brightcove>
 • <amp-byside-content>
 • <amp-call-tracking>
 • <amp-carousel>
 • <amp-dailymotion>
 • <amp-date-countdown>
 • <amp-embedly-card>
 • <amp-facebook>
 • <amp-facebook-comments>
 • <amp-facebook-like>
 • <amp-facebook-page>
 • <amp-fit-text>
 • <amp-fx-collection>
 • <amp-fx-flying-carpet>
 • <amp-gfycat>
 • <amp-gfycat>
 • <amp-gist>
 • <amp-gist>
 • <amp-google-document-embed>
 • <amp-google-vrview-image>
 • <amp-google-vrview-image>
 • <amp-hulu>
 • <amp-ima-video>
 • <amp-image-slider>
 • <amp-img>
 • <amp-imgur>
 • <amp-instagram>
 • <amp-izlesene>
 • <amp-jwplayer>
 • <amp-kaltura-player>
 • <amp-list>
 • <amp-list>
 • <amp-live-list>
 • <amp-live-list>
 • <amp-mathml>
 • <amp-mowplayer>
 • <amp-nexxtv-player>
 • <amp-o2-player>
 • <amp-ooyala-player>
 • <amp-pan-zoom>
 • <amp-pinterest>
 • <amp-playbuzz>
 • <amp-powr-player>
 • <amp-reach-player>
 • <amp-reddit>
 • <amp-riddle-quiz>
 • <amp-soundcloud>
 • <amp-springboard-player>
 • <amp-timeago>
 • <amp-twitter>
 • <amp-video>
 • <amp-video-iframe>
 • <amp-vimeo>
 • <amp-vine>
 • <amp-viqeo-player>
 • <amp-vk>
 • <amp-wistia-player>
 • <amp-yotpo>
 • <amp-youtube>

Örnek

<amp-story-page id="foo">
 <amp-story-grid-layer template="fill">
  <amp-img src="https://example.ampproject.org/helloworld/bg1.jpg" width="900" height="1600">
  </amp-story-grid-layer>
  <amp-story-page-attachment layout="nodisplay">
   <h1>My title</h1>
   <p>Lots of interesting text with <a href="https://example.ampproject.org">links</a>!</p>
   <p>More text and a YouTube video!</p>
   <amp-youtube
     data-videoid="b4Vhdr8jtx0"
     layout="responsive"
     width="480" height="270">
   </amp-youtube>
  <p>And a tweet!</p>
  <amp-twitter
    data-tweetid="885634330868850689"
    layout="responsive"
    width="480" height="270">
  </amp-twitter>
 </amp-story-page-attachment>
</amp-story-page>

Animasyonlar

Bir <amp-story-page> öğesinin içindeki her öğenin bir giriş animasyonu olabilir.

Animasyonları, öğede bir dizi animasyon özelliği belirterek yapılandırabilirsiniz; ek AMP uzantılarına veya yapılandırmaya gerek yoktur.

Animasyon efektleri

Aşağıdaki animasyon efektleri, AMP hikayeleri için hazır ayar olarak kullanılabilir:

Hazır ayar adı Varsayılan süre (ms) Varsayılan gecikme süresi (ms)
drop 1600 0
fade-in 500 0
fly-in-bottom 500 0
fly-in-left 500 0
fly-in-right 500 0
fly-in-top 500 0
pulse 500 0
rotate-in-left 700 0
rotate-in-right 700 0
twirl-in 1000 0
whoosh-in-left 500 0
whoosh-in-right 500 0
pan-left 1000 0
pan-right 1000 0
pan-down 1000 0
pan-up 1000 0
zoom-in 1000 0
zoom-out 1000 0

Animasyon özellikleri

animate-in [zorunlu]

Giriş animasyon hazır ayarının adını belirtmek için bu özelliği kullanın.

Örnek: Bir başlık sayfanın sol tarafından kayarak görünüme girer.

<h2 animate-in="fly-in-left">
 Fly from left!
</h2>
animate-in-duration [isteğe bağlı]

Giriş animasyonunun süresini, saniye veya milisaniye cinsinden (ör. 0,2 s veya 200 ms) belirtmek için bu özelliği kullanın. Varsayılan süre, belirttiğiniz animasyon hazır ayarına bağlıdır.

Örnek: Bir başlık sayfanın sol tarafından kayarak görünüme girer ve animasyon yarım saniye içinde biter.

<h2 animate-in="fly-in-left" animate-in-duration="0.5s">
 Fly from left!
</h2>
animate-in-delay [isteğe bağlı]

Animasyonu başlatmadan önceki gecikmeyi belirtmek için bu özelliği kullanın. Değer, saniye veya milisaniye cinsinde 0'dan büyük veya 0'a eşit olmalıdır (örneğin, 0,2 s veya 200 ms). Varsayılan gecikme, belirttiğiniz animasyon hazır ayarına bağlıdır.

Örnek: 0,4 saniye sonra, bir başlık sayfanın sol tarafından kayarak görünüme girer ve 0,5 saniye içinde girişini tamamlar.

<h2 animate-in="fly-in-left" animate-in-duration="0.5s" animate-in-delay="0.4s">
 Fly from left!
</h2>

Animasyon gecikmesinin kesin olduğu garanti edilmez. İlk animasyonlu öğe tarandığında arka planda amp-animation uzantısının yüklenmesinden kaynaklanabilecek ek gecikmeler olabilir. Özellik sözleşmesi, bu animasyonu en az N milisaniye geciktir şeklinde tanımlanır. Bu, 0 saniye gecikmeli olanlar da dahil olmak üzere tüm öğeler için geçerlidir.

animate-in-after [isteğe bağlı]

Bu özelliği, animasyon zinciri veya sırası (örneğin, animasyon2, animasyon1 tamamlandıktan sonra başlar) oluşturmak için kullanın. Bu öğenin animasyonunun izleyeceği animasyonlu öğenin kimliğini belirtin. Öğe, aynı <amp-story-page> öğesinde olmalıdır. Gecikme, önceki öğenin animasyonu bittikten sonra uygulanır. Daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki Animasyonları sıralama bölümüne bakın.

Örneğin, aşağıdaki kodda object2 animasyonu, object1 girişini tamamladıktan sonra gerçekleştirilir:

<amp-story-page id="page1">
 <amp-story-grid-layer template="vertical">
  <div id="object1"
    animate-in="rotate-in-left">
   1
   </div>
  <div id="object2"
    animate-in="fly-in-right"
    animate-in-after="object1">
   2. <!-- will start after object1 has finished -->
   </div>
  </amp-story-grid-layer>
 </amp-story-page>
 ```

##### scale-start, scale-end [isteğe bağlı, yalnızca `zoom-in` ve `zoom-out` animasyonlarıyla çalışır]

Yakınlaştırma ve uzaklaştırma animasyonlarınızın parametrelerini daha ayrıntılı belirtmek için bu iki özelliği kullanın. Değer, 0'dan büyük veya 0'a eşit olmalıdır ve ondalık basamaklara izin verilir. Varsayılan değer, yakınlaştırma için scale-start: 1 ve scale-start: 3, uzaklaştırma için bunların tersidir.

*Örnek*: 4 saniyede boyutunun 2 katından 5 katına yakınlaşan bir resim.

```html
<amp-img animate-in="zoom-in" scale-start="2" scale-end="5" animate-in-duration="4s" layout="fixed" src="https://picsum.photos/720/320?image=1026" width="720" height="320">
</amp-img>
translate-x [isteğe bağlı, yalnızca pan-left ve pan-right animasyonlarıyla çalışır]

Bir pan-left/pan-right animasyonunda resminizin yatay kaydırmasını belirtmek için bu özelliği kullanın. Değer, piksel cinsinden 0'dan büyük veya 0'a eşit olmalıdır. Varsayılan değer, belirtilen resmin tüm genişliğini kaydırır.

Örnek: 10 saniyede sola doğru 200 piksel kaydırılan bir resim.

<amp-img animate-in="pan-left" translate-x="200px" animate-in-duration="10s" layout="fixed" src="https://picsum.photos/720/320?image=1026" width="720" height="320">
</amp-img>
translate-y [isteğe bağlı, yalnızca pan-up ve pan-down animasyonlarıyla çalışır]

Bir pan-up/pan-down animasyonunda resminizin dikey kaydırmasını belirtmek için bu özelliği kullanın. Değer, piksel cinsinden 0'dan büyük veya 0'a eşit olmalıdır. Varsayılan değer, belirtilen resmin tüm yüksekliğini kaydırır.

Örnek: 15 saniyede aşağı doğru 50 piksel kaydırılan bir resim.

<amp-img animate-in="pan-down" translate-y="50px" animate-in-duration="15s" layout="fixed" src="https://picsum.photos/720/320?image=1026" width="720" height="320">
</amp-img>

Animasyonları sıralama

Sıralı animasyonlardan bir zincir oluşturmak için animate-in-after özelliğini kullanın. Belirli bir zincirdeki tüm öğeler, aynı <amp-story-page> öğesi içinde olmalıdır. animate-in-after özelliğine sahip olmayan öğeler bir sıra zincirine ait olmaz ve sayfa girişinde bağımsız olarak başlatılır.

<amp-story-page id="my-sequencing-page">
 <amp-story-grid-layer template="vertical">
  <div class="circle"
    animate-in="drop-in"
    animate-in-duration="1.8s">
    1. <!-- will start independently -->
  </div>
  <div id="rotate-in-left-obj"
    class="square"
    animate-in="rotate-in-left"
    animate-in-after="fade-in-obj"
    animate-in-delay="0.2s">
    2. <!-- will start after fade-in-obj has finished -->
  </div>
  <div class="square"
    animate-in-after="rotate-in-left-obj"
    animate-in="whoosh-in-right"
    animate-in-delay="0.2s">
    3. <!-- will start after rotate-in-left-obj has finished -->
  </div>
  <div id="fade-in-obj"
    class="circle"
    animate-in="fade-in"
    animate-in-duration="2.2s">
    1. <!-- will start independently -->
  </div>
 </amp-story-grid-layer>
</amp-story-page>

Birden çok animasyonu birleştirme

Birden çok giriş animasyonunu bir öğede uygulayabilirsiniz (örneğin, bir öğe sayfa görünümüne kayarak ve aynı zamanda yükselerek girer). Tek bir öğeye birden fazla animasyon hazır ayarının atanması mümkün değildir; bununla birlikte, farklı giriş animasyonlarına sahip öğeler iç içe yerleştirilerek bir animasyonda birleşmeleri sağlanabilir.

<div animate-in="fly-in-left">
 <div animate-in="fade-in">
  I will fly-in and fade-in!
 </div>
</div>

Oluşturulan bir animasyonun, ayrı bir öğenin animasyonu sona erdikten sonra başlaması gerekiyorsa, animasyonu oluşturan iç içe yerleştirilmiş tüm öğelerin animate-in-after özelliğinin aynı id değerine ayarlandığından emin olun.

Kitap sonu: amp-story-bookend

amp-story-bookend, hikayenin son ekranıdır. İlgili bağlantılar, paylaşım seçenekleri, harekete geçirici mesaj bağlantıları ve daha fazlasını içerir.

Bu özelliği kullanmak için zorunlu layout=nodisplay özelliğine sahip bir <amp-story-bookend> etiketini, <amp-story> öğenizin alt öğesi olarak ekleyin. Ardından, JSON yapılandırmasını ayrı bir dosyada belirtip src özelliğiyle içe aktarabilir ya da satır içine yerleştirebilirsiniz.

JSON yapılandırmasını src özelliğiyle içe aktarma:

<amp-story standalone>
 <amp-story-page id="cover">
  ...
 </amp-story-page>
 <!-- `layout=nodisplay` is required. -->
 <amp-story-bookend src="bookendv1.json" layout=nodisplay>
 </amp-story-bookend>
</amp-story>

Kitap sonu yapılandırmasını bir sunucudan getirmek istemiyorsanız yapılandırmayı satır içi olarak da belirtebilirsiniz:

<amp-story standalone>
 ...
 <amp-story-bookend layout=nodisplay>
  <script type="application/json">
   {
    bookendVersion: "v1.0",
    shareProviders: [ ... ],
    components: [ ... ]
   }
  </script>
 </amp-story-bookend>
<amp-story>

Ardından, JSON yapılandırmasını doldurmanız gerekir. Bu, kitap sonunu özelleştirdiğiniz adımdır. Yapılandırmanın genel yapısı şu şekildedir:

{
 bookendVersion: "v1.0",
 shareProviders: [
  ...
 ],
 components: [
  ...
 ]
}

İlk satırı ekleyerek v1.0'ı kullandığınızı belirtmeniz gerekir.

Kitap sonu bileşenleri

Kitap sonu, çeşitli bileşenlerden oluşur. Bu bileşenler; makale, harekete geçirici mesaj bağlantıları, metin ve daha fazlası olabilir.

Bunlar, yapılandırılan JSON öğesinin components alanında belirtilir. Bir örnek için aşağıdaki JSON yanıtı örneği bölümüne bakın.

heading

heading bileşeninde, bir makale grubuna başlık eklemek için kullanabileceğiniz bir ```text alanı bulunur.

{
 type: "heading",
 text: "More to Read"
}

small

small bileşeni, ilgili makalelere bağlantı vermek için kullanılabilir. Bu bileşen, şu alanları gerektirir: title, url ve isteğe bağlı olarak bir image.

{
 type: "small",
 title: "This is India an the best places you should go",
 url: "http://example.com/article.html",
 image: "http://placehold.it/256x128"
}

landscape

landscape bileşeni, videolar gibi alternatif içerik biçimleri için kullanılabilir. Bu bileşen, şu alanları gerektirir: title, url ve image. İsteğe bağlı olarak, bir category alanı ekleyebilirsiniz. Bu alan, başlığın üzerinde bir alt başlık görüntüler.

{
 type: "landscape",
 title: "TRAPPIST-1 Planets May Still Be Wet Enough for Life",
 url: "http://example.com/article.html",
 category: "astronomy",
 image: "http://placehold.it/256x128"
}

portrait

portrait bileşeni, diğer hikayelere bağlantı vermek için kullanılabilir. Bu bileşen, şu alanları gerektirir: title, url ve image. İsteğe bağlı olarak, bir category alanı ekleyebilirsiniz. Bu alan, başlığın üzerinde bir alt başlık görüntüler.

{
 type: "portrait",
 category: "Science",
 title: "New discovery found",
 url: "http://example.com/article.html",
 image: "http://placehold.it/312x416"
}

cta-link bileşeni, harekete geçirici mesajlar için bağlantılar belirtebilmenizi sağlar (ör. Read More veya Subscribe). Bu bileşen, bir bağlantı dizisi belirten links anahtarını içerir. Her bir bağlantı, ```text ve url değerlerine sahip bir nesnedir.

{
 type: "cta-link",
 links: [
  {
   text: "Sign Up",
   url: "example.com/signup"
   },
  {
   text: "Subscribe",
   url: "example.com/subscribe"
  }
 ]
}

textbox

```textbox bileşeni, kitap sonu içinde bir metin (örneğin, fotoğraf tanıtma yazısı) belirtebilmenizi sağlar . Bu bileşen bir text dizisi gerektirir. Bu dizinin her bir öğesi, bir metin satırıdır.

{
 type: "textbox",
 text: [
  Food by Enrique McPizza,
  Choreography by Gabriel Filly,
  Script by Alan Ecma S.,
  Direction by Jon Tarantino
 ]
}

AMP'den AMP'ye bağlantı oluşturma

AMP görüntüleyicide görüntülenen dokümanlar için bağlantılar genellikle _top öğesine gider veya yeni bir pencerede açılır. Bununla birlikte, AMP sayfalarının bağlantıları görüntüleyicide görüntülenmeye devam edebilir. Bu davranışı etkinleştirmek için "amphtml": true öğesini, bağlantıları destekleyen bir bileşene ekleyin. Örneğin:

...
{
 type: "small",
 title: "This is India an the best places you should go",
 url: "http://example.com/my-amp-document.html",
 image: "http://placehold.it/256x128",
 amphtml: true
},
{
 type: "cta-link",
 links: [
  {
   text: "Sign Up",
   url: "example.com/signup",
   amphtml: true
  },
  {
   text: "Subscribe",
   url: "example.com/subscribe"
  }
 ]
},
...

Sosyal paylaşım

Sosyal paylaşım yapılandırması, yanıt nesnesinin shareProviders alanında tanımlanır ve isteğe bağlıdır.

Bu alan, bir dize içermelidir. Her bir dize bir paylaşım sağlayıcısının adını (ör. twitter) temsil eder.

Fazladan parametreler gerekli olduğunda, anahtar/değer çiftlerine sahip bir nesne kullanılmalıdır. Nesne, sağlayıcının adına karşılık gelen bir değere (ör. facebook) sahip bir anahtar provider öğesi içermelidir. Sonraki anahtar/değer çiftleri, paylaşım sağlayıcıya bağlıdır.

Kullanılabilir sağlayıcıların listesi, amp-social-share bileşenindekilerle aynıdır.

Bu sağlayıcıların her biri, farklı kullanılabilir parametre gruplarına sahiptir (data-param-* bölümüne bakın). Yapılandırma nesnesi, bu parametreleri data-param- öneki olmadan alır (örneğin, data-param-app_id parametresi, yapılandırma nesnesinde app_id olarak görünür).

JSON yapılandırması

<amp-story-bookend>, kitap sonunun JSON yapılandırmasına işaret eden bir src özelliği içermelidir. GET isteklerini kabul eden ve kitap sonunun içeriği ile JSON yanıtı döndüren bir URL uç noktası olarak tanımlanır. Belirtilmezse amp-story bileşeni bitiş ekranı için bir varsayılan kullanıcı arayüzü oluşturur. Sistem, ilgili ve trend olan makaleleri oluşturmak için gerekli verilerin getirilmesinden sorumludur. Bu, statik bir JSON dosyasından sunulabilir veya (ör. o anda nelerin trend olduğunu hesaplamak için) dinamik olarak oluşturulur.

Örnek JSON yanıtı

{
 // You must specify version v1.0.
 bookendVersion: "v1.0",
 shareProviders: [
  email,
  tumblr,
  {
   provider: "twitter",
   // You can add custom sharing parameters depending on the social platform.
   text: "This is custom share text that I would like for the Twitter platform"
  },
  {
   provider: "facebook",
   // Facebook requires an</code>app_id` param
   app_id: "MY_FACEBOOK_APP_ID"
  }
 ],
 components: [
  {
   type: "heading",
   text: "More to read"
  },
  {
   type: "small",
   title: "This is India an the best places you should go",
   url: "<a href="
   http: //example.com/article.html">http://example.com/article.html</a>",
    image: "<a href="
   http: //placehold.it/256x128">http://placehold.it/256x128</a>"
  },
  ...
 ]
}

AMP hikayelerinde kullanılabilen diğer bileşenler

Aşağıda, AMP hikayelerinde kullanılabilecek ve hikayeye özel bazı uyarıların yapılmasını gerektiren diğer bileşenler bulunmaktadır.

Genel olarak kullanılabilir daha fazla bileşen için izin verilen alt öğeler listesine bakın.

Doğrulama

AMP doğrulayıcı spesifikasyonunda amp-story kurallarına bakın.

Yerelleştirme

Hikayenizi yerelleştirmek için hikayenizin <html> etiketinin lang özelliğine dil kodunu ekleyin (ör. İngilizce için <html lang="en">). Desteklenen dil kodları şunlardır:

 • ar (Arapça)
 • de (Almanca)
 • en-GB (İngilizce, Birleşik Krallık)
 • en (İngilizce, ABD)
 • es-419 (İspanyolca, Orta/Latin Amerika)
 • es (İspanyolca, İspanya)
 • fr-CA (Fransızca, Kanada)
 • fr (Fransızca, Fransa)
 • hi (Hintçe)
 • id (Endonezce)
 • it (İtalyanca)
 • ja (Japonca)
 • ko (Korece)
 • nl (Felemenkçe)
 • no (Norveççe)
 • pt-BR (Portekizce, Brezilya)
 • pt (Portekizce, Portekiz)
 • ru (Rusça)
 • tr (Türkçe)
 • vi (Vietnamca)
 • zh-TW (Geleneksel Çince)
 • zh (Basitleştirilmiş Çince)

Buna ek olarak, sağdan sola diller için hikayenizin <html> etiketine dir="rtl" özelliğini ekleyebilirsiniz. Bu, dil koduyla birlikte de kullanılabilir; örneğin, <html lang="ar" dir="rtl">.

İlgili kaynaklar

Need more help?

You've read this document a dozen times but it doesn't really cover all of your questions? Maybe other people felt the same: reach out to them on Stack Overflow.

Go to Stack Overflow
Found a bug or missing a feature?

The AMP project strongly encourages your participation and contributions! We hope you'll become an ongoing participant in our open source community but we also welcome one-off contributions for the issues you're particularly passionate about.

Go to GitHub