AMP

Desteklenen Düzenler

Kullandığınız öğeleri duyarlı yapın; layout=responsive kodunu ekleyin.

Düzen özniteliği için desteklenen değerler

Varsayılan olarak, duyarlı düzenler kullanın.

Düzen özniteliğine ilişkin desteklenen değerlerin tam listesini aşağıda görebilirsiniz:

Düzen türü Gereken genişlik/yükseklik Davranış
nodisplay Hayır Öğe görüntülenmez. Bu düzen, her AMP öğesine uygulanabilir. Bileşenin görüntüleme stili yoksa ekranda hiç alan kaplamaz. Öğenin kendisini kullanıcı etkileşiminde görüntüleyebileceği varsayılır (ör. amp-lightbox).
fixed Evet Öğenin, duyarlılığı desteklemeyen sabit bir genişliği ve yüksekliği vardır. Bunun tek istisnası amp-pixel ve amp-audio öğeleridir.
responsive Evet Öğe, kapsayıcı öğesinin genişliğine boyutlandırılmıştır ve yüksekliğini otomatik olarak genişlik ve yükseklik özniteliklerine göre belirlenen en boy göre oranına yeniden boyutlandırır. Bu düzen amp-img, amp-video gibi çoğu AMP öğesi için iyi bir şekilde çalışır. Kullanılabilir alan üst öğeye bağlıdır ve max-width CSS'si kullanılarak da özelleştirilebilir.
fixed-height Yalnızca yükseklik Öğe, kendi kullanımına sunulan alanı kaplar ancak yüksekliğini değiştirmez. Bu düzen, yatay olarak konumlandırılmış içerik barındıran amp-carousel gibi öğeler için iyi bir şekilde çalışır. width özniteliği mevcut olmamalı veya auto değerine ayarlanmış olmalıdır.
fill Hayır Öğe, hem genişlik hem yükseklik olarak kendi kullanımına sunulan alanı kaplar. Diğer bir deyişle, bir dolgu öğesinin düzeni üst öğesiyle eşleşir.
container Hayır Öğe, daha çok normal bir HTML div öğesi gibi alt öğelerinin kendi boyutlarını tanımlamalarına izin verir. Bileşenin kendi özel düzeninin olmadığı, sadece bir kapsayıcı görevi gördüğü varsayılır. Alt öğeleri hemen oluşturulur.

Genişlik ve yükseklik tanımlanmamışsa ne olur?

Birkaç örnekte, width veya height belirtilmemişse AMP çalışma zamanı bunları aşağıdaki gibi varsayılan değerlerine ayarlayabilir:

 • amp-pixel: Genişlik ve yükseklik varsayılan olarak 0 değerine ayarlanır.
 • amp-audio: Varsayılan genişlik ve yükseklik tarayıcıdan belirlenir.

Düzen özniteliği tanımlanmamışsa ne olur?

Düzen davranışı aşağıdaki gibi belirlenir:

 • height mevcutsa ve width yoksa veya auto değerine ayarlanmışsa fixed-height düzeni kabul edilir.
 • width veya height özniteliği, sizes özniteliğiyle birlikte mevcutsa responsive düzeni kabul edilir.
 • width veya height özniteliği mevcutsa fixed düzeni kabul edilir.
 • width ve height mevcut değilse container düzeni kabul edilir.

@media ve media özniteliğini kullanma

Diğer web sitelerinde olduğu gibi sayfa düzeninin nasıl görüneceğini ve nasıl davranacağını kontrol etmek için @media öğesini kullanın. Tarayıcı penceresinin boyutu veya yönü değiştiğinde, medya sorguları yeniden değerlendirilir ve öğeler, yeni sonuçlara göre gizlenir ve gösterilir.

Duyarlılık için CSS medya sorguları kullanma konusundan medya sorguları uygulayarak düzeni kontrol etme hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

AMP'de bulunan duyarlı tasarım için fazladan bir özellik media özniteliğidir. Bu öznitelik her AMP öğesinde kullanılabilir; genel stil sayfanızdaki medya sorgularına benzer bir şekilde çalışır ancak yalnızca tek bir sayfadaki belirli bir öğeyi etkiler.

Örneğin, burada karşılıklı olarak birbirini dışlayan sorgulara sahip 2 resmimiz vardır.

<amp-img
  media="(min-width: 650px)"
  src="wide.jpg"
  width=466
  height=355
  layout="responsive" >
</amp-img>

Ekran genişliğine bağlı olarak, resimlerden biri getirilip oluşturulur.

<amp-img
  media="(max-width: 649px)"
  src="narrow.jpg"
  width=527
  height=193
  layout="responsive" >
</amp-img>

srcset özniteliğini ve boyutları kullanma

Bir öğenin varlıklarını değişen medya ifadelerine dayanarak kontrol etmek için srcset özniteliğini kullanın. Özellikle bunu, değişen ekran boyutlarına göre hangi resim öğelerinin kullanılacağını belirtmek üzere tüm amp-img etiketleri için kullanın.

Bu basit örnekte, srcset özniteliği ekran genişliğine göre hangi resmin kullanılacağını belirtir. w açıklayıcısı, tarayıcıya listedeki her bir resmin genişliğini bildirir:

<amp-img
  src="wide.jpg"
  srcset="wide.jpg" 640w,
      "narrow.jpg" 320w >
</amp-img>

Not: AMP, w açıklayıcısını tüm tarayıcılarda destekler.

Duyarlı Resimler Kullanma (Şimdi) konusundan srcset özniteliğini kullanarak duyarlı resimler oluşturma hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Ayrıca, srcset özniteliğiyle birlikte sizes özniteliğini de kullanabilirsiniz. sizes özniteliği, herhangi bir medya ifadesine dayanarak öğe boyutunun nasıl hesaplanacağını açıklar. Kullanıcı aracısı, öğenin hesaplanan boyutuna göre srcset özniteliği tarafından sağlanan en göreli kaynağı seçer.

Aşağıdaki örneği inceleyin:

<amp-img
  src="wide.jpg"
  srcset="wide.jpg" 640w,
      "narrow.jpg" 320w
  sizes="(min-width: 650px) 50vw, 100vw" >
</amp-img>

Görüntü alanı 650 piksel veya daha geniş olduğunda, sizes özniteliği, öğenin genişliğini görüntü alanı boyutunun %50'si kadar olacak şekilde tanımlar. Örneğin, görüntü alanı 800 piksel olursa öğenin genişliği 400 piksel değerine ayarlanır. Tarayıcı, daha sonra cihaz piksel oranını 1 olarak kabul ederek [bu örnekte, narrow.jpg (320 piksel)] 400 piksel ile göreli srcset kaynağını seçer.

Önemli: sizes özniteliği width ve height ile birlikte belirtildiğinde, düzen varsayılan olarak responsive değerine ayarlanır.

Srcset ve boyutlar blog yanınından sizes ve srcset özniteliklerinin medya sorguları ile karışlaştırması hakkında daha fazla bilgi edinin.

placeholder ve fallback özniteliklerini ekleme

placeholder

placeholder özniteliğiyle işaretlenen öğe, üst AMP öğesi için bir yer tutucu görevi görür. Bir placeholder öğesi belirtilirse, AMP öğesinin doğrudan alt öğesi olmalıdır.

<amp-anim src="animated.gif" width=466 height=355 layout="responsive" >
  <amp-img placeholder src="preview.png" layout="fill"></amp-img>
</amp-anim>

AMP öğesinin kaynakları indirilmemiş veya başlatılmamış olsa bile, AMP öğesine ilişkin yer tutucu varsayılan olarak hemen gösterilir. AMP öğesi hazır olduktan sonra genellikle yer tutucusunu gizler ve içeriği gösterir.

Not: Yer tutucunun bir AMP öğesi olması gerekmez; herhangi bir HTML öğesi yer tutucu görevi görebilir.

fallback

Herhangi bir öğe için tarayıcının desteklemediği yedek davranışı belirtmek amacıyla fallback özniteliğini kullanın. Örneğin, tarayıcının belirli bir özelliği desteklemediğini kullanıcıya iletmek için fallback özniteliğini kullanın:

<amp-video width=400 height=300 src="https://yourhost.com/videos/myvideo.mp4"
  poster="myvideo-poster.jpg" >
 <div fallback>
    <p>Your browser doesn’t support HTML5 video.</p>
 </div>
</amp-video>

fallback özniteliği sadece AMP öğelerinde değil, herhangi bir HTML öğesinde de ayarlanabilir. fallback öğesi belirtilirse, AMP öğesinin doğrudan alt öğesi olmalıdır.

noloading

"Yükleniyor göstergesi", öğenin henüz tam olarak yüklenmediğini gösteren temel animasyondur. "Yükleniyor göstergesi"ni göstermesi için birçok AMP öğesi beyaz listeye eklenmiştir. Öğeler, noloading özniteliğini ekleyerek bu davranışı devre dışı bırakabilir.