AMP

Ortak öğe nitelikleri

AMP, birçok AMP bileşenine (ve HTML öğelerine) genişletilmiş bir dizi ortak öznitelik sağlar. Bu belgede, ortak özniteliklerin her biri açıklanmaktadır.

fallback

Fallback (yedek), öğenin okuyucuya, tarayıcının öğeyi desteklemediğini veya temeldeki kaynağı yüklemenin başarısız olduğunu bildirmesine izin veren bir kuraldır. fallback özniteliği, yedekleri destekleyen bir AMP öğesinin doğrudan alt öğesi olan herhangi bir HTML öğesine yerleştirilebilir. Fallback ile ilgili kesin davranış, öğenin uygulanmasına bağlıdır, ancak tipik olarak fallback öğesi, normal öğenin yerine gösterilecektir.

Genellikle şunlarla kullanılır: resimler, animasyonlar, ses ve videolar

Örnek:

<amp-img src="invalid.jpg" height="400" width="300" layout="responsive">
 <div fallback style="background-color: #ccc; display: flex; justify-content: center; align-items: center;">
  Could not load image
 </div>
</amp-img>

Daha fazla bilgi için, Yer tutucular ve yedekler bölümüne bakın.

heights

responsive yerleşimi destekleyen tüm AMP öğeleri, aynı zamanda heights özniteliğini de destekler. Bu özniteliğin değeri, medya ifadelerine dayalı bir sizes ifadesidir, img etiketlerindeki sizes özniteliğine benzerdir, ancak iki temel fark vardır:

 1. Değer, öğenin genişliğine değil, yüksekliğe uygulanır.
 2. Yüzde değerlerine izin verilir. Yüzde değeri, öğenin genişliğinin yüzdesini gösterir. Örneğin, 80% değeri, öğenin yüksekliğinin öğe genişliğinin %80'i olacağını belirtir.

Not: heights özniteliği width ve height birlikte belirtildiğinde, layout varsayılan olarak responsive şekilde ayarlanır.

Örnek:

<amp-img
 src="amp.png"
 width="320"
 height="256"
 heights="(min-width:500px) 200px, 80%"
>
</amp-img>

Daha fazla bilgi için srcset, boyutlar ve yüksekliklerle sanat yönetmenliği bölümüne bakın.

layout

AMP, belge yerleşiminde bir AMP bileşeninin nasıl davranacağını belirten bir dizi yerleşim biçimi sunar. layout özniteliğini öğe için desteklenen yerleşim değerlerinden biriyle birlikte ekleyerek bir bileşen için bir yerleşimi belirleyebilirsiniz (hangi değerlerin desteklendiğini öğrenmek için öğenin belgelerine bakın).

Örnek:

<amp-img
 src="/img/amp.jpg"
 width="1080"
 height="610"
 layout="responsive"
 alt="an image"
>
</amp-img>

Daha fazla bilgi için Yerleşim ve Medya sorguları ve Yerleşim Teknik Özellikleri bölümlerine bakın.

media

Çoğu AMP öğesi, media özniteliğini destekler. media değeri bir medya sorgusudur. Sorgu eşleşmezse, öğe oluşturulmaz ve kaynaklar ve potansiyel olarak alt kaynaklar getirilmez. Tarayıcı penceresinin boyutu veya yönü değişirse, medya sorguları yeniden değerlendirilir ve öğeler gizlenir ve yeni sonuçlara göre gösterilir.

Örnek:

<amp-img
 media="(min-width: 650px)"
 src="wide.jpg"
 width="466"
 height="355"
 layout="responsive"
></amp-img>
<amp-img
 media="(max-width: 649px)"
 src="narrow.jpg"
 width="527"
 height="193"
 layout="responsive"
></amp-img>

Daha fazla bilgi için Yerleşim ve Medya sorguları bölümüne bakın.

noloading

noloading özniteliği, ilgili öğe için "yükleme göstergesinin" kapatılıp kapatılmayacağını belirtir. Çoğu AMP öğesi, öğenin henüz tam olarak yüklenmediğini gösteren temel bir animasyon olarak bir "yükleme göstergesi" gösterir.

Genellikle şunlarla kullanılır: resimler, animasyonlar, videolar ve reklamlar

Örnek:

<amp-img src="card.jpg" noloading height="190" width="297" layout="responsive">
</amp-img>

on

on özniteliği, öğelerde olay işleyicisi yüklemek için kullanılır. Desteklenen olaylar, öğelere bağlıdır.

Genellikle şunlarla kullanılır: lightbox'lar, kenar çubukları, canlı listeler ve formlar

Sözdizimi:

eventName:targetId[.methodName[(arg1=value, arg2=value)]]

Örnek:

<button on="tap:my-lightbox">Open lightbox</button>
<amp-lightbox id="my-lightbox" layout="nodisplay"> ... </amp-lightbox>

Daha fazla bilgi için AMP'de Eylemler ve Olaylar bölümüne bakın.

placeholder

placeholder özniteliği, bu öznitelikle işaretlenen öğenin üst AMP öğesi için bir yer tutucu görevi gördüğünü belirtir. Öznitelik, yer tutucuları destekleyen bir AMP öğesinin doğrudan alt öğesi olan herhangi bir HTML öğesine yerleştirilebilir. Varsayılan olarak yer tutucu, AMP öğesinin kaynakları indirilmemiş veya başlatılmamış olsa bile AMP öğesi için hemen gösterilir. AMP öğesi hazır olduğunda genellikle yer tutucusunu gizler ve içeriği gösterir. Yer tutucuya göre tam davranış, öğenin uygulanmasına bağlıdır.

Genellikle şunlarla kullanılır: resimler, animasyonlar, videolar ve reklamlar

Örnek:

<amp-anim src="animated.gif" width="466" height="355" layout="responsive">
 <amp-img placeholder src="preview.png" layout="fill"></amp-img>
</amp-anim>

Daha fazla bilgi için, Yer tutucular ve yedekler bölümüne bakın.

sizes

responsive yerleşimi destekleyen tüm AMP öğeleri, aynı zamanda sizes özniteliğini de destekler. AMP sizes özniteliğinin değeri, geçerli pencere boyutuna göre medya sorgusuna karşılık gelen tanımlı boyutu seçen bir sizes ifadesidir. Ayrıca AMP, öğedeki width için bir satır içi stil ayarlar.

Örnek:

<amp-img
 src="amp.png"
 width="400"
 height="300"
 layout="responsive"
 sizes="(min-width: 320px) 320px, 100vw"
>
</amp-img>

Aşağıdaki iç içe geçmiş img etiketini üretecektir:

<img
 decoding="async"
 src="amp.png"
 sizes="(min-width: 320px) 320px, 100vw"
 class="i-amphtml-fill-content i-amphtml-replaced-content"
/>

Daha fazla bilgi için srcset, boyutlar ve yüksekliklerle sanat yönetmenliği bölümüne bakın.

width ve height

Bazı yerleşimler için, AMP bileşenlerinin tamsayı piksel değerini içeren bir width ve height özniteliğine sahip olması gerekir.

Örnek:

<amp-anim width="245" height="300" src="/img/cat.gif" alt="cat animation">
</amp-anim>

Daha fazla bilgi için Yerleşim ve Medya sorguları ve Yerleşim Teknik Özellikleri bölümlerine bakın.