AMP

Analytics: Temel Bilgiler

AMP analitik hakkında temel bilgileri öğrenmek için buraya tıklayın.

amp-pixel veya amp-analytics kullanıyor musunuz?

AMP analitik ve ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılamak için iki bileşen kullanır: amp-pixel ve amp-analytics. Her iki seçenek de tanımlı bir son noktaya analitik verileri gönderir.

Piksel izleme gibi basit bir davranış arıyorsanız, amp-pixel bileşeni temel sayfa görünümü izlemesi sağlar; sayfa görünümü verileri tanımlı bir URL›ye gönderilir. Satıcıyla bazı entegrasyonlar bu bileşeni çağırabilir, bu durumda URL son noktası tam olarak belirlenir.

En fazla analitik çözüm için, amp-analytics kullanın. amp-analytics‹de sayfa görünümü izleme de çalışır. Ancak, bağlantılara ve düğmelere tıklama dahil, kullanıcı katılımını herhangi bir sayfa içeriği türüyle izleyebilirsiniz. Ayrıca, kullanıcının sayfayı ne kadar kaydırdığını, sosyal medyayla etkileşim kurup kurmadığını ve daha birçok özelliği ölçebilirsiniz (bkz. AMP Analytics Derinlemesine Giriş).

AMP platformu entegrasyonunun bir parçası olarak, sağlayıcılar verilerin toplanmasını ve izleme araçlarına gönderilmesini kolaylaştırmak amacıyla ön tanımlı amp-analytics yapılandırmaları sunmuştur.

amp-analytics spesifikasyonu bölümünden satıcı belgelerine erişebilirsiniz.

Sayfalarınızda hem amp-pixel hem deamp-analytics kullanabilirsiniz: Basit sayfa görünümüz izleme için amp-pixel ve diğer her şey için amp-analytics. Aynı zamanda, her etiket için birden çok ekleyebilirsiniz. Birden çok analitik sağlayıcı ile çalışıyorsanız, her çözüm için bir etiket gerekir. Daha basit AMP sayfalarının kullanıcılar için daha iyi olduğunu unutmayın; diğer bir deyişle, ekstra etiketlere ihtiyacınız yoksa kullanmayın.

Basit bir analitik yapılandırması oluşturun

Basit bir amp-pixel ve amp-analytics yapılandırmasının nasıl oluşturulacağını öğrenin.

Basit bir amp-piksel yapılandırması

Basit bir amp-pixel yapılandırması oluşturmak için, AMP sayfanızın gövdesine aşağıdakine benzer bir şey ekleyin:

<amp-pixel src="https://foo.com/pixel?RANDOM"></amp-pixel>

Bu örnekte, sayfa görünümü verileri rastgele bir sayıyla birlikte tanımlanan URL›ye gönderilir. RANDOM değişkeni, AMP platformundaki değiştirme değişkenlerinden bir tanesidir.

Değişken değiştirme hakkında buradan daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

amp-pixel bileşeni yerleşiktir, böylece amp-analytics de dahil AMP›nin uzantılı bileşenlerinde olduğu gibi bir ekleme bildirimi gerekli değildir. amp-pixel etiketini <body> başına mümkün olduğunca yakın yerleştirmeniz gerekmektedir. İzleme pikseli yalnızca etiket kendini görüntülediğinde uyarı verecektir. amp-pixel sayfanın altına doğru yerleştirildiyse, uyarı vermeyebilir.

Basit amp-analitik yapılandırması

Basit bir amp-analytics yapılandırması oluşturmak için, ilk önce bu custom-element bildirimini <head> AMP belgesine eklemeniz gerekir (ayrıca bkz. Bileşen ekleme bildirimi):

<script async custom-element="amp-analytics" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-analytics-0.1.js"></script>

Aşağıdaki örnek amp-pixel ile benzerdir. Bir sayfa her görünür olduğunda, tetikleme etkinliği uyarı verir ve sayfa görüntüleme verilerini rastgele bir ID ile birlikte tanımlı URL›ye gönderir:

<amp-analytics>
<script type="application/json">
{
 "requests": {
  "pageview": "https://foo.com/pixel?RANDOM",
 },
 "triggers": {
  "trackPageview": {
   "on": "visible",
   "request": "pageview"
  }
 }
}
</script>
</amp-analytics>

Yukarıdaki örnekte, sayfa görünümü https://foo.com/pixel?RANDOM olacak şekilde bir istek tanımladık. Daha önce belirtildiği gibi, RANDOM rastgele bir sayı ile değiştirilmiştir, böylece istek aslında https://foo.com/pixel?0.23479283687235653498734 olarak görüntülenecektir.

Sayfa görünür olduğunda (visible tetikleme anahtar kelimesinin kullanımıyla belirtildiği gibi), bir etkinlik tetiklenir ve pageview isteği gönderilir. Tetikleme sayfa görüntüleme isteği uyarısının ne zaman çıkacağını belirler. İstekler ve tetikleme hakkında daha fazla öğrenin.

Değişken değiştirme

Hem amp-pixel hem de amp-analytics bileşenleri standart URL değişken değiştirmelerin tamamına izin verir (bkz. AMP HTML Değişken Değiştirme). Aşağıdaki örnekte, sayfa görünümü isteği mevcut AMP belgelerinin standart URL›si, başlığı ve bir istemci kimliği ile birlikte URL›ye gönderilir:

<amp-pixel src="https://example.com/analytics?url=${canonicalUrl}&title=${title}&clientId=${clientId(site-user-id)}"></amp-pixel>

Basitliği nedeniyle, amp-pixel etiketi yalnızca platform tarafından tanımlanan veya AMP çalışma zamanının AMP sayfasından ayrıştırabileceği değişkenleri içerebilir. Yukarıdaki örnekte, platform hem canonicalURL hem de clientId(site-user-id) için değerler üretir. amp-analytics etiketi amp-pixel ile aynı değerleri, aynı zamanda etiket yapılandırması içerisinde özel olarak tanımlanan değişkenleri içerebilir.

${varName} formatını bir sayfa ya da platform tanımlı değişken için bir istek dizesi içinde kullanın. amp-analytics etiketi, şablonu analitik isteğinin oluşturulduğu zamandaki gerçek değeri ile değiştirecektir (ayrıca bkz. Amp-analitik içinde desteklenen değişkenler).

Aşağıdaki amp-analytics örneğinde, sayfa görünümü isteği, amp-analytics yapılandırması içerisinde bir kısmı platformdan bir kısmı da tanımlanan satır içinden gelen değişken değiştirmelerden çıkartılan ek verilerle birlikte URL›ye gönderilir:

<amp-analytics>
<script type="application/json">
{
 "requests": {
  "pageview":"https://example.com/analytics?url=${canonicalUrl}&title=${title}&acct=${account}&clientId=${clientId(site-user-id)}",
 },
 "vars": {
  "account": "ABC123",
 },
 "triggers": {
  "someEvent": {
   "on": "visible",
   "request": "pageview",
   "vars": {
    "title": "My homepage",
   }
  }
 }
}
</script>
</amp-analytics>

Yukarıdaki örnekte, değişkenler account vetitle amp-analytics yapılandırmasında tanımlanmıştır. canonicalUrl ve clientId değişkenleri yapılandırmada tanımlı değildir, bu nedenle değerleri platform tarafından değiştirilir.

Önemli: Değişken değiştirme esnekliğe sahiptir; aynı değişken farklı lokasyonlarda tanımlanmış olabilir ve AMP çalışma zamanı öncelik sırasına bu değerleri ayrıştıracaktır (bkz. Değişken değiştirme sıralaması.

Kullanıcı tanımlama

Web siteleri tarayıcıda bir kullanıcıya özgü bilgileri saklamak için çerezler kullanır. Çerezler kullanıcının bir internet sitesini daha önce ziyaret edip etmediğini belirlemek için kullanılabilir. AMP›de, sayfalar bir yayıncının web sitesinden ya da bir önbellekten (Google AMP Cache gibi) sağlanabilir. Yayıncının web sitesi ile önbelleğin farklı etki alanlarına sahip olması olasıdır. Güvenlik nedenleriyle, tarayıcılar bir başka etki alanının çerezlerine erişimi kısıtlayabilir (ve genellikle de kısıtlarlar) (ayrıca bkz. Kaynaklar arasında kullanıcıları izleme).

Varsayılan olarak, AMP sayfaya bir yayıncının orjininal web sitesinden mi yoksa bir önbellekten mi erişildiğine göre istemci kimliğinin sağlanmasını yönetecektir. AMP tarafından oluşturulan istemci kimliğinde bir "amp-" değeri ile rastgele bir base64 şifreli dize vardır ve kullanıcı tekrar ziyaret ettiğinde aynı kalır.

AMP tüm durumlarda istemci kimliğinin okunmasını ve yazılmasını yönetir. Bu özellikle, bir sayfa önbellekle sağlandığında geçerlidir, aksi halde yayıncının orijinal sitesinin görüntüleme bağlamının dışında gösterilir. Bu durumda, yayıncının internet sitesinin çerezlerine erişilemez.

AMP sayfası bir yayıncı internet sitesinden sağlandığında, AMP›nin kullandığı istemci kimlik çerçevesinin bir son çare çerezi arayıp kullanması istenebilir. Bu durumda, clientId değişkeninincid-scope-cookie-fallback-name bağımsız değişkeni bir çerez adı olarak yorumlanabilir. Format CLIENT_ID(cid-scope-cookie-fallback-name) ya da ${clientId(cid-scope-cookie-fallback-name)} olarak görünebilir.

Örneğin;

<amp-pixel src="https://foo.com/pixel?cid=CLIENT_ID(site-user-id-cookie-fallback-name)"></amp-pixel>

AMP tarafından bu çerezin ayarlandığı bulunursa, istemci ID değişikliği çerez değerini döndürür. AMP tarafından bu çerezin ayarlı olmadığı bulunursa, bu durumda AMP bir amp- formu değeri ile ardından rastgele bir base64 şifreli dize oluşturacaktır.

İsteğe bağlı bir kullanıcı bildirim kimliğinin nasıl ekleneceği dahil, istemci kimliği değişikliği hakkında daha fazla bilgi için, bkz. AMP analitikte desteklenen değişkenler.