AMP
Something went wrong while trying to load more search results.
We apologize for the inconvenience caused.
Please try again later.

;(

Something went wrong…

…while trying to load the search results.
We apologize for the inconvenience caused.
Please try again later.

Bir Görüntü Ekleyin

HTML etiketlerinin birçoğu AMP HTML›de kullanılabilir, ancak <img> etiketi gibi bazı etiketler eşdeğeri ya da biraz geliştirilmiş özel AMP HTML etiketleri ile değiştirilir (ve sorunlu etiketlerden birkaçı tamamen yasaklanır, bkz.Spesifikasyondaki HTML Etiketleri).

Ek işaretlerin nasıl görüneceğini örneklendirmek için, sayfaya bir görüntü yerleştirmek için gerekli kod burada verilmiştir:

<amp-img src="welcome.jpg" alt="Welcome" height="400" width="800"></amp-img>

<img> gibi etiketleri <amp-img> ile neden değiştirdiğimizi ve kaç tane mevcut olduğunu öğrenmek için, Bilgi İletim Birimleri ve Medya Ekle bölümüne gidin.