AMP

Koltuk planı oluşturma

Important: this documentation is not applicable to your currently selected format stories!

Koltuk planları, bilet sağlayıcısı web uygulamalarının önemli parçalarıdır. Ancak AMP'de uygulanması zor olabilir. Mevcut AMP bileşenlerinin bir kombinasyonunu kullanarak AMP'de bir koltuk planının nasıl uygulanacağını öğrenmek için okumaya devam edin.

Aşağıda açıklanan uygulamaları uygulayan canlı bir örnek burada mevcuttur.

AMP Bileşenleri gerekli

Gerekli bileşenleri gözden geçirerek başlayalım:

amp-pan-zoom

amp-pan-zoom, içeriği çift dokunma ve sıkıştırma yoluyla yakınlaştırmaya ve kaydırmaya izin verir. Bu bileşen, koltuk planının uygulaması için temel görevi görür.

amp-list

amp-list, içeriği bir CORS JSON uç noktasından dinamik olarak alır ve sağlanan bir şablonu kullanarak görselleştirir. Mevcut koltuk planı kullanılabilirliğini getirmek için kullanılır, böylece kullanıcılar her zaman en son verileri alır.

amp-bind

amp-bind, sayfaya etkileşim ekler. Kaç koltuk seçildiğini takip etmek için burada gereklidir.

amp-selector

amp-selector, bir seçenekler menüsü sunan ve kullanıcının oradan seçim yapmasına izin veren bir denetimi temsil eder. Koltuk planının tamamı, her koltuğun bir seçenek olduğu bir seçenekler menüsü olarak düşünülebilir. Bu, CSS ifadelerini kullanmanıza izin vererek seçilen koltuk durumunu şekillendirmeyi çok daha kolay hale getirir. Örneğin, aşağıdaki ifade, seçildikten sonra bir koltuğu turuncu renkle doldurur.

rect[selected].seat {
 fill: var(--orange-theme);
}

Gereksinimler

 1. SVG olarak, her koltuğun bir rect elemanı ile temsil edildiği bir yerleşim planı çizmek için, her koltuk hakkında bilgiye ihtiyacınız vardır: x ve y konumu, width ve height ve muhtemelen dikdörtgenlerin köşelerini yuvarlamak için rx ve ry.
 2. Rezervasyon yapmak için kullanılabilecek her koltuk için benzersiz bir tanımlayıcı.
 3. viewbox özniteliğinde kullanılacak koltuk planının tüm genişliğinin ve yüksekliğinin bir ölçüsü.

Koltuk planının çizilmesi

Koltuk planı, amp-list ve amp-mustache ile işlenir. Verileri amp-list çağrısından aldıktan sonra, koltuklarda yineleme yapmak için söz konusu verileri kullanabilirsiniz:

<svg preserveAspectRatio="xMidYMin slice" viewBox="0 0 {{width}} {{height}}">
{{#seats}}
<rect option="{{id}}" role="button" tabindex="0" class="seat {{unavailable}}" x="{{x}}" y="{{y}}" width="{{width}}" height="{{height}}" rx="{{rx}}" ry="{{ry}}"/>
{{/seats}}
</svg>

Kullanılamayan koltukların biçimlendirilmesi

Yukarıdaki örnekte, {{unavailable}}, JSON uç noktası tarafından döndürülen ve kullanılamayan bir koltuğu biçimlendirmek için kullanılan alanın değeridir. Bu yaklaşım, şablon tüm sayfaların <html> öğesini saramayacağından, bir koltuk kullanılamıyorsa option="" gibi öznitelikleri kaldırmanıza izin vermez.

Alternatif ve daha ayrıntılı bir yaklaşım, etiketleri aşağıdaki gibi tekrar etmektir:

{{#available }}<rect option="" role="button" tabindex="0" class="seat" x="" y="" width="" height="" rx="" ry=""/>{{/available }}
{{^available}}<rect role="button" tabindex="0" class="seat unavailable" x="" y="" width="" height="" rx="" ry=""/>{{/available }}

Koltuk planınızı boyutlandırma

Koltuk planınızın boyutu sabitlenmedikçe, koltuk haritasını içeren amp-list boyutlandırmak zordur. amp-list, ya sabit boyutlara ihtiyaç duyar ya da layout="fill" (ana kapsayıcının kullanılabilir alanını kullanmak için) kullanır. Bu sorunu çözmenin iki yolu vardır:

 1. Üstbilgi ve altbilgi gibi diğer bileşenlerin kullandığı alanı öğrendikten sonra sayfadaki kullanılabilir alanı hesaplayın. Bu hesaplama, CSS'de calc ifadesini kullanarak ve amp-list bir ana div öğesine min-height atayarak yapılabilir.
 2. Sayfa yerleşiminin yüksekliğini bildiğinizde esnek bir yerleşim kullanın.

amp-pan-zoom biçimlendirme

Önceki bölümde açıklanan yaklaşımı kullanıyorsanız, amp-pan-zoom da layout="fill" kullanmalıdır.

İPUCU – Koltuk planının çevresinde biraz beyaz boşluk bırakmak ve yine de onu sıkıştırma ve yakınlaştırma alanının bir parçası yapmak için:

 • Svg için saracak bir div ekleyin
 • padding ekleyin

Bir saracak div öğeniz yoksa ve bunun yerine SVG'ye kenar boşluğu eklerseniz, bu kenar boşluklarını sıkıştırma ve yakınlaştırma alanının parçası yapmaz.

İşleme durumu

Kullanıcılar farklı koltuklara tıkladığında, bir değişkendeki seçili koltuk id'lerini amp-state kullanarak takip etmek mümkündür:

 • Seçili koltuğu bir listeye eklerken her koltuk için bir amp-bind ifadesi ekleyin
 • Veya seçilen tüm koltukların bir listeye eklenmesi için on="select:AMP.setState({selectedSeats: event.selectedOptions})" eylemiyle amp-selector kullanın

İlk yaklaşım, amp-selector ek bileşenini gerektirmese de, koltuk planını çok yavaş hale getirebilir. Çünkü her amp-bind ifadesi her koltuk seçiminde/seçimin kaldırılmasında değerlendirilecektir.

İkinci yaklaşım ayrıca, şablon tarafından oluşturulacak her koltuk için amp-bind ifadesinin yinelenmesini azaltmanıza da olanak tanır.

Son HTML yapısı

Referans için, koltuk planının son HTML'sini burada bulabilirsiniz:

<div class="seatmap-container">
<amp-list layout="fill" src="/json/seats.json" binding="no" items="." single-item noloading>
<template type="amp-mustache">
<amp-pan-zoom layout="fill" class="seatmap">
<amp-selector multiple on="select:AMP.setState({
     selectedSeats: event.selectedOptions
    })" layout="fill">
<div class="svg-container">
<svg preserveAspectRatio="xMidYMin slice" viewBox="0 0 {{width}} {{height}}">
{{#seats}}
<rect option="{{id}}" role="button"
        tabindex="0" class="seat {{unavailable}}"
       x="{{x}}" y="{{y}}"
       width="{{width}}" height="{{height}}"
       rx="{{rx}}" ry="{{ry}}"/>
{{/seats}}
</svg>
</div>
</amp-selector>
</amp-pan-zoom>
</template>
</amp-list>

</div>