AMP

E-Posta Destekli Bileşenler için AMP

Important: this documentation is not applicable to your currently selected format stories!

Şu anda AMP e-posta mesajlarında desteklenen AMP bileşenlerinin listesi aşağıdadır. Bileşenler aşağıdaki kategorilere ayrılır:

Dinamik İçerik

Öğe Açıklama
<amp-form> Form öğesi. Action-xhr özniteliği normal eylem özniteliği yerine kullanılmalıdır. Bir yanıt oluşturmak için <template type="amp-mustache"> ile birlikte kullanılabilir.

Not: gönderildikten sonra yeniden yönlendirmeye izin verilmez.
<amp-selector> Bir form içinde kullanmak için bir çoklu seçim bileşeni.
amp-bind ve <amp-bind-macro> Elemanlar arasındaki etkileşimler için bir durum makinesinin manipülasyonuna izin veren AMP'deki basit bir betik dili. Belirli olaylara davranış eklemek için de kullanılabilir.

Not: [href] ya da [src] bağlanmak yasaktır. AMP.print, AMP.navigateTo ve AMP.goBack eylemlerinin kullanılması da yasaktır.
<amp-state> <amp-state>, amp-bind tarafından kullanılan başlangıç durumunu tanımlamak için kullanılır.

Not: src özniteliği şu anda desteklenmiyor.
<amp-list> Uzaktan bir <amp-mustache> tarafından işlenecek JSON verilerini getirir.

Not: [src] özniteliğine bağlanmaya izin verilmez. credentials="include" ile kullanıcı kimlik bilgilerinin dahil edilmesi de yasaktır.
<template type="amp-mustache"> Bir amp-list çağrısının sonuçlarını oluşturmak için bir Mustache şablonu işaretlemesi.

Yerleşim

Öğe Açıklama
yerleşim öznitelikleri Yerleşim davranışı yerleşim özniteliği tarafından belirlenir.
<amp-accordion> Farklı bölümleri göstermeyi/gizlemeyi kolaylaştıran bir kullanıcı arayüzü öğesi.
<amp-carousel> Bir resim döngüsü kullanıcı arayüzü bileşeni.
<amp-fit-text> Belirli bir alana metin sığdırmak için yardımcı bir bileşen.
<amp-layout> En boy oranı tabanlı duyarlı yerleşimlere sahip olabilen bir kapsayıcı.
<amp-sidebar> Navigasyon amaçlı bir kenar çubuğu.
<amp-timeago> Zaman damgalarını oluşturmanın uygun bir yolunu sağlar.

Medya

Öğe Açıklama
<amp-img> <img> yerine geçen bir AMP bileşeni.

Not: [src] bağlantısına izin verilmez.
<amp-anim> GIF dosyalarını yerleştirir.

Not: [src] bağlantısına izin verilmez.