AMP

Cải thiện tính tương tác

Đoạn code bắt đầu chỉ cung cấp một trải nghiệm người dùng rất cơ bản. Có một vài cách để cải thiện đoạn code này:

 • Thêm một chỉ báo để hiển thị slide hiện tại và tổng số slide.
 • Khi một người dùng chọn một màu áo khác, thay đổi băng chuyền ảnh để hiển thị các ảnh có màu áo được chọn.

Trước khi có thành phần amp-bind, việc bổ sung các tính năng này chưa thể được thực hiện. Hãy thực hành với amp-bind và thêm các tính năng mới này vào code mẫu của chúng ta!

Cài đặt thành phần amp-bind

amp-bind là một thành phần AMP cho phép tương tác tùy chỉnh thông qua ràng buộc dữ liệu và các biểu thức giống JS. Để sử dụng amp-bind, bạn phải cài đặt nó trên trang này.

Mở tập tin static/index.html và thêm kịch bản sau vào danh sách các thành phần AMP trong phần <head> của trang:

<script
 async
 custom-element="amp-bind"
 src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-bind-0.1.js"
></script>

Thêm một chỉ báo slide

amp-bind hoạt động bằng cách ràng buộc các thuộc tính yếu tố với các biểu thức tùy chỉnh. Các biểu thức này có thể tham chiếu "state" (trạng thái - dữ liệu JSON tắt được). Chúng ta có thể kích hoạt trạng thái này thông qua thành phần <amp-state> bao gồm với amp-bind.

Kích hoạt trạng thái slide

Hãy kích hoạt một biến số trạng thái để theo dõi thứ tự của slide đang được hiển thị trong băng chuyền ảnh. Mở static/index.html và thêm đoạn code sau vào phần trên cùng của phần <body> trang (trước phần <header>):

<amp-state id="selected">
 <script type="application/json">
  {
   "slide": 0
  }
 </script>
</amp-state>

Dữ liệu trong yếu tố <amp-state> có thể được truy cập bằng ID liên kết của chúng. Ví dụ, chúng ta có thể tham chiếu biến số này theo đoạn biểu thức sau:

selected.slide; // Evaluates to 0.

Cập nhật trạng thái slide

Tiếp theo, hãy cập nhật biến số này khi người dùng thay đổi slide trên băng chuyền bằng cách thêm hành động "on" sau đây vào yếu tố amp-carousel sẵn có:

<amp-carousel
 type="slides"
 layout="fixed-height"
 height="250"
 id="carousel"
 on="slideChange:AMP.setState({selected: {slide: event.index}})"
></amp-carousel>

Bây giờ, mỗi khi slide hiển thị cho amp-carousel được thay đổi, hành động AMP.setState sẽ được gọi với tham số sau:

{
 selected: {
  slide: event.index;
 }
}

Biểu thức event.index sẽ cập nhật thứ tự slide mới, và hành động AMP.setState() hợp nhất object literal này vào trạng thái hiện tại. Nó sẽ thay giá trị hiện tại của selected.slide bằng giá trị của event.index.

MẸO – AMP.setState() sẽ hợp nhất sâu cho object literal lồng. Để biết thêm chi tiết, hãy xem tài liệu amp-bind.

Ràng buộc các yếu tố chỉ báo

Tiếp theo, hãy tận dụng biến số trạng thái này để theo dõi slide đang được hiển thị, và tạo một chỉ báo slide. Tìm yếu tố chỉ báo slide (tìm <!-- TODO: "Add a slide indicator" -->) và thêm các ràng buộc sau cho con của nó:

<!-- TODO: "Add a slide indicator" -->
<p class="dots">
 <!-- The <span> element corresponding to the current displayed slide
    will have the 'current' CSS class. -->
 <span [class]="selected.slide == 0 ? 'current' : ''" class="current"></span>
 <span [class]="selected.slide == 1 ? 'current' : ''"></span>
 <span [class]="selected.slide == 2 ? 'current' : ''"></span>
</p>

[class] là một ràng buộc thay đổi thuộc tính class và bạn có thể sử dụng nó để thêm hoặc xóa các lớp CSS từ mọi yếu tố.

Thử ngay: Làm mới trang và thay đổi slide!

Thông qua việc thay đổi slide trên băng chuyền, nó sẽ:

 1. Kích hoạt slideChange event (sự kiện slideChange)...
 2. Việc này sẽ gọi hành động AMP.setState...
 3. Nó sẽ cập nhật biến số trạng thái selected.slide ...
 4. Việc này sẽ cập nhật ràng buộc [class] trên các yếu tố chỉ báo <span>!

Tốt lắm! Bây giờ chúng ta đã có một chỉ báo slide dùng được.

Hãy xem liệu bạn có thể thêm chức năng để khi một người dùng chạm vào chấm chỉ báo của slide, nó sẽ cập nhật băng chuyền ảnh với mục đã chọn. Gợi ý: sử dụng sự kiện tap (chạm) và ràng buộc [slide] trên amp-carousel.

Thay đổi ảnh trong băng chuyền

Sẽ tốt hơn nếu chúng ta có thể thấy các ảnh màu áo khác nhau khi thay đổi màu đã chọn. Với amp-bind, chúng ta có thể làm việc này bằng cách ràng buộc [src] trên các yếu tố amp-img trong amp-carousel.

Kích hoạt trạng thái SKU

Đầu tiên, chúng ta cần kích hoạt dữ liệu trạng thái với các URL nguồn ảnh của mỗi màu áo. Hãy làm việc này với một yếu tố <amp-state> mới:

<!-- Available shirts. Maps unique string identifier to color and image URL string. -->
<amp-state id="shirts">
 <script type="application/json">
  {
   "1001": {
    "color": "black",
    "image": "./shirts/black.jpg"
   },
   "1002": {
    "color": "blue",
    "image": "./shirts/blue.jpg"
   },
   "1010": {
    "color": "brown",
    "image": "./shirts/brown.jpg"
   },
   "1014": {
    "color": "dark green",
    "image": "./shirts/dark-green.jpg"
   },
   "1015": {
    "color": "gray",
    "image": "./shirts/gray.jpg"
   },
   "1016": {
    "color": "light gray",
    "image": "./shirts/light-gray.jpg"
   },
   "1021": {
    "color": "navy",
    "image": "./shirts/navy.jpg"
   },
   "1030": {
    "color": "wine",
    "image": "./shirts/wine.jpg"
   }
  }
 </script>
</amp-state>

Yếu tố <amp-state> này chứa một đối tượng JSON ánh xạ một chuỗi định danh áo (nghĩa là một SKU) với màu và URL ảnh của chiếc áo tương ứng. Một chuỗi JSON cũng có thể được dùng ở đây, nhưng việc sử dụng một đối tượng sẽ cho phép chúng ta làm nhiều việc thú vị hơn mà bạn sẽ sớm thấy.

Bây giờ chúng ta có thể truy cập URL ảnh thông qua mã định danh của áo. Ví dụ, shirts['10014'].color sẽ cập nhật thành "dark green" (xanh lá sẫm) và shirts['10030'].image sẽ trả về URL ảnh cho màu áo "wine" (rượu vang).

Theo dõi SKU đã chọn

Nếu chúng ta bổ sung một biến số trạng thái khác để theo dõi SKU đã chọn, chúng ta có thể ràng buộc một biểu thức cho các yếu tố amp-img để cập nhật thuộc tính src của chúng khi SKU đã chọn được thay đổi. Thêm một khóa sku mới vào JSON của yếu tố amp-state#selected hiện tại:

<amp-state id="selected">
 <script type="application/json">
  {
   "slide": 0,
   "sku": "1001"
  }
 </script>
</amp-state>

Cập nhật trạng thái SKU

Thêm một hành động "on" vào amp-selector để cập nhật biến số selected.sku mỗi khi một màu mới được chọn:

<amp-selector
 name="color"
 on="select:AMP.setState({selected: {sku: event.targetOption}})"
></amp-selector>

MẸO – Việc này cũng có thể được thực hiện bằng cách thêm hành động on="tap:AMP.setState(...) vào mỗi amp-img con trong amp-selector. Một ưu điểm của amp-selector là nó sẽ đơn giản hóa cách đánh dấu như thế này.

Ràng buộc các yếu tố hình ảnh

Sau đó, bổ sung ràng buộc cho amp-img:

<!-- Update the `src` of each <amp-img> when the `selected.sku` variable changes. -->
<amp-img
 width="200"
 height="250"
 src="./shirts/black.jpg"
 [src]="shirts[selected.sku].image"
></amp-img>
<amp-img
 width="300"
 height="375"
 src="./shirts/black.jpg"
 [src]="shirts[selected.sku].image"
></amp-img>
<amp-img
 width="400"
 height="500"
 src="./shirts/black.jpg"
 [src]="shirts[selected.sku].image"
></amp-img>

LƯU Ý – Trong thực tế, nhiều khả năng mỗi ảnh trong băng chuyền sẽ đều có một src khác nhau. Việc này có thể được thực hiện bằng cách thay ảnh đơn bằng một chuỗi ảnh. Để đơn giản, bài thực hành này chỉ sử dụng một ảnh đơn ở các cấp độ thu phóng khác nhau.

Thử ngay: Làm mới trang và chọn một màu áo khác. Khi đó, ảnh của băng chuyền sẽ được cập nhật để hiển thị các áo có màu đã chọn.