AMP

Bổ sung tính năng nâng cao của AMP

Completed news article

Trong bài thực hành này, bạn sẽ xây dựng trên hiểu biết về nền tảng AMP của mình và tìm hiểu cách AMP xử lý các tác vụ quảng cáo, phân tích, video nhúng, tích hợp với mạng xã hội, băng chuyền, v.v... Vào cuối bài thực hành này, bạn sẽ tạo được một bài viết tin tức cho di động bao gồm các tính năng này.

Bạn sẽ học cách để:

  • Hiển thị quảng cáo với amp-ad
  • Nhúng các video YouTube, thẻ Twitter và yếu tố văn bản tương thích
  • Xây dựng các băng chuyền với các ảnh và nội dung khác nhau sử dụng amp-carousel
  • Theo dõi các quy luật đơn giản với amp-analytics
  • Thêm điều hướng website vào trang của bạn với amp-sidebar
  • Sử dụng các phông chữ tùy chỉnh trong AMP

Bạn sẽ xây dựng:

Một trang bài viết tin tức tuân theo thông số AMP và tích hợp quảng cáo, phân tích, video nhúng, mạng xã hội nhúng, băng chuyền, cùng một menu điều hướng website.

LƯU Ý – Bài thực hành này tiếp diễn các khái niệm đã được giới thiệu trong bài thực hành "Chuyển đổi HTML sang AMP". Nếu bạn chưa có kiến thức cơ bản về các khái niệm cốt lõi của AMP, hãy thử bài thực hành "Chuyển đổi HTML sang AMP".