AMP

Thiết lập

Yêu cầu trước khi tiến hành

Trước khi bắt đầu bài thực hành này, bạn sẽ cần những điều sau:

  • Kiến thức cơ bản về HTML, CSS và JavaScript
  • Một trình duyệt có thể kiểm tra bảng điều khiển JavaScript
  • Một trình soạn văn bản tùy theo bạn chọn

Thiết lập môi trường phát triển của bạn

Bước 1. Tải về đoạn code

Tải đoạn code mẫu cho bài thực hành dưới dạng tập tin ZIP hoặc qua git:

git clone https://github.com/googlecodelabs/accelerated-mobile-pages-foundations.git

Giải nén tập nén (nếu cần) và điều hướng đến thư mục dự án thông qua dòng lệnh trên máy tính của bạn:

cd accelerated-mobile-pages-foundations

Thư mục dự án chứa nhiều tập tin tài nguyên mẫu và trang article.html bắt đầu.

Bước 2. Chạy trang mẫu

Để kiểm tra trang mẫu, chúng ta cần truy cập các tập tin từ một máy chủ web. Có nhiều cách khác nhau để tạo một máy chủ web cục bộ tạm thời vì mục đích kiểm tra. Sau đây là một số tùy chọn, chọn mục phù hợp nhất với bạn:

LƯU Ý – Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị bạn sử dụng HTTPS trong môi trường sản xuất. HTTPS có nhiều lợi ích khác nhau ngoài bảo mật, bao gồm cả SEO. Bạn có thể đọc thêm về chủ đề này trong bài đăng blog Google Webmaster.

Sau khi thiết lập máy chủ web cục bộ của bạn, hãy truy cập bài viết mẫu cho trình duyệt tại URL này:

http://localhost:8000/article.html