AMP

Thêm băng chuyền

Một tính năng phổ biến khác cho các trang di động là băng chuyền. Bạn có thể dễ dàng thêm băng chuyền vào các trang AMP qua thành phần amp-carousel. Hãy bắt đầu bằng một ví dụ đơn giản, ví dụ như băng chuyền ảnh.

Băng chuyền ảnh đơn giản

Hãy nhớ bao gồm thư viện thành phần amp-carousel bằng cách thêm yêu cầu JavaScript sau đây vào thẻ <head> của tài liệu:

<script
 async
 custom-element="amp-carousel"
 src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-carousel-0.1.js"
></script>

Sau đó, hãy nhúng một băng chuyền ảnh đơn giản với một bố cục tương thích cùng chiều rộng và chiều cao được định nghĩa sẵn. Thêm phần sau vào trang của bạn:

<amp-carousel layout="fixed-height" height="168" type="carousel">
 <amp-img src="mountains-1.jpg" width="300" height="168"></amp-img>
 <amp-img src="mountains-2.jpg" width="300" height="168"></amp-img>
 <amp-img src="mountains-3.jpg" width="300" height="168"></amp-img>
</amp-carousel>

Làm mới trang của bạn và bạn sẽ thấy một băng chuyền:

Simple images carousel

Thành phần amp-carousel có thể được cấu hình theo nhiều cách. Hãy thay đổi UI để chỉ hiển thị một ảnh tại một thời điểm và đặt bố cục tương thích cho băng chuyền.

Để làm điều này, trước hết hãy đổi type (loại) amp-carousel từ carousel (băng chuyền) thành slides, đổi layout (bố cục) thành responsive (tương thích) và đặt width (chiều rộng) thành 300 (đảm bảo nó định nghĩa cả height (chiều cao) và width (chiều rộng)). Thêm thuộc tính "layout=responsive" (bố cục=tương thích) vào amp-img con của amp-carousel.

Tải lại trang của bạn. Bây giờ, thay vì một danh sách cuộn các yếu tố, bạn sẽ thấy một yếu tố tại một thời điểm. Hãy thử vuốt ngang để di chuyển qua các yếu tố. Nếu bạn vuốt sang yếu tố thứ ba, bạn sẽ không thể vuốt thêm nữa.

Tiếp theo, thêm thuộc tính loop (vòng lặp). Làm mới trang và thử vuốt ngay sang trái. Băng chuyền sẽ có vòng lặp không dừng.

Cuối cùng, hãy cho băng chuyền tự động phát ở tốc độ 2 giây một lần. Thêm thuộc tính autoplay (tự động phát) và thuộc tính delay (độ trễ) với giá trị 2000 (ví dụ, delay="2000") vào amp-carousel.

Kết quả cuối cùng của bạn sẽ có dạng như sau:

<amp-carousel
 layout="responsive"
 width="300"
 height="168"
 type="slides"
 autoplay
 delay="2000"
 loop
>
 <amp-img
  src="mountains-1.jpg"
  width="300"
  height="168"
  layout="responsive"
 ></amp-img>
 <amp-img
  src="mountains-2.jpg"
  width="300"
  height="168"
  layout="responsive"
 ></amp-img>
 <amp-img
  src="mountains-3.jpg"
  width="300"
  height="168"
  layout="responsive"
 ></amp-img>
</amp-carousel>

Hãy làm mới trang và thử ngay!

LƯU Ý – Bạn có thể đã nhận thấy khi amp-carousel có loại carousel (băng chuyền), chúng tôi đã sử dụng loại bố cục fixed-height (chiều cao cố định). Có ít loại bố cục được hỗ trợ cho loại carousel (băng chuyền); ví dụ loại carousel không hỗ trợ bố cục responsive (tương thích). Như tên gọi của nó, các yếu tố fixed-height (chiều cao cố định) sẽ chiếm không gian được cung cấp cho chúng, nhưng giữ nguyên chiều cao. Đối với các yếu tố fixed-height, bạn phải quy định thuộc tính height, còn thuộc tính width nên là auto (tự động) hoặc không được đặt.

Nội dung băng chuyền hỗn hợp

Băng chuyền ảnh thì cũng tuyệt đấy, nhưng nếu chúng ta muốn các nội dung phức tạp hơn xuất hiện trong băng chuyền của mình thì sao? Hãy thử pha trộn mọi thứ bằng cách đặt một quảng cáo, một văn bản ngắn, và một ảnh trong cùng một băng chuyền. Liệu amp-carousel có thể xử lý tổ hợp này cùng một lúc? Chắc chắn rồi!

Đầu tiên, hãy thêm phong cách này vào <style amp-custom> của bạn để đảm bảo các thành phần amp-fit-textamp-carousel hoạt động tốt cùng nhau:

amp-fit-text {
 white-space: normal;
}

Bây giờ, thay thế băng chuyền đơn giản của bạn bằng:

<amp-carousel layout="fixed-height" height="250" type="carousel">
 <amp-img src="blocky-mountains-1.jpg" width="300" height="250"></amp-img>

 <amp-ad
  width="300"
  height="250"
  type="doubleclick"
  data-slot="/35096353/amptesting/image/static"
 >
  <div placeholder>This ad is still loading.</div>
 </amp-ad>

 <amp-fit-text width="300" height="250" layout="fixed">
  Big, bold article quote goes here.
 </amp-fit-text>
</amp-carousel>

Làm mới trang này và bạn sẽ thấy một băng chuyền như:

A carousel of mixed content

Để tìm hiểu thêm, hãy xem tài liệu tham khảo cho thành phần amp-carousel.

LƯU Ý – Trong ví dụ gần nhất, bạn có thể đã nhận thấy thành phần amp-ad bao gồm một yếu tố div con với thuộc tính placeholder (mã giữ chỗ). Ở phần trước của bài thực hành này, chúng ta đã gặp một tình huống tương tự với amp-ad sử dụng một fallback (phương án dự phòng). Sự khác biệt giữa mã giữ chỗ và phương án dự phòng là gì? Các yếu tố Fallback (phương án dự phòng) xuất hiện khi yếu tố cha không thể tải, nghĩa là không có quảng cáo khả dụng. Các yếu tố placeholder (mã giữ chỗ) xuất hiện thay cho yếu tố cha khi nó đang tải. Nói một cách khác, các yếu tố này kê cho quy trình tải của yếu tố cha. Bạn có thể tìm hiểu thêm trong hướng dẫn về Mã giữ chỗ & phương án dự phòng.