AMP

Publisher Monetization

Cách thức hoạt động của quảng cáo trong Trang Di động Gia tốc?

Mục tiêu của Dự án Trang Di động Gia tốc là đảm bảo việc kiếm tiền hiệu quả từ quảng cáo trên web di động, đồng thời vẫn áp dụng một lối tiếp cận lấy người dùng làm trung tâm. Hiện tại dự án đang hỗ trợ nhiều loại định dạng quảng cáo, mạng lưới quảng cáo và công nghệ trong Trang Di động Gia tốc. Do đó, những người liên quan đến dự án cũng đang tích cực soạn thảo các Biện pháp Thực hành về Quảng cáo Bền vững nhằm đảm bảo các quảng cáo trong các tập tin AMP đều nhanh, an toàn, hấp dẫn và hiệu quả cho người dùng.

Liệu các nhà phát hành có thể bán kho quảng cáo của riêng họ?

Có, cũng như trên các website hiện tại của họ, các nhà phát hành kiểm soát kho quảng cáo của họ và cách thức bán chúng.

Các gói đăng ký và nội dung trả phí hoạt động như thế nào với Trang Di động Gia tốc?

Một mục tiêu cốt lõi của dự án Trang Di động Gia tốc là hỗ trợ gói đăng ký và nội dung trả phí. AMP hiện hỗ trợ một khung truy cập linh hoạt mà ở đó các nhà phát hành có thể kiểm soát trải nghiệm xem tài liệu cho các thuê bao, người dùng theo đồng hồ và người dùng ẩn danh.

Việc phân tích được xử lý như thế nào trong định dạng AMP này?

Một mục tiêu thiết kế cốt lõi của chúng tôi cho dự án là đảm bảo các nhà phát hành có thể nhận dữ liệu phân tích mạnh mẽ. AMP hiện hỗ trợ việc thu thập thông tin phân tích sử dụng các tính năng như amp-analytics, vốn có thể tích hợp với các hệ thống của bên thứ 3 mà không làm tổn hại đến tốc độ hoặc kích cỡ của tập tin AMP. Một số nhà cung cấp dịch vụ phân tích đang tham gia dự án.

Liệu các nhà phát hành có nhận được tín dụng cho lưu lượng từ một góc độ thống kê?

Đúng, một tập tin AMP cũng như phần còn lại của website của bạn – không gian này là khung vẽ của nhà phát hành.

Làm thế nào tôi có thể tham gia dự án này?

Chúng tôi xin mời các cá nhân và công ty muốn tham gia hãy liên hệ với chúng tôi qua GitHub, để chúng tôi có thể thêm bạn vào một danh sách đóng góp và giúp bạn cập nhật khi có thông tin mới.