AMP
  • email

amp-image-lightbox

Introduction

The amp-image-lightbox component allows the user to expand an image to fill the viewport.

Setup

Import the amp-image-lightbox component in the header

<script async custom-element="amp-image-lightbox" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-image-lightbox-0.1.js"></script>

Basic usage

The amp-image-lightbox is activated using the on action on an amp-img element referencing the lightbox element's ID.

<amp-img on="tap:lightbox1" role="button" tabindex="0" src="https://amp.dev/static/samples/img/Border_Collie.jpg" alt="Picture of a dog" title="Picture of a dog, view in lightbox" layout="responsive" width="300" height="246"></amp-img>
<amp-image-lightbox id="lightbox1" layout="nodisplay"></amp-image-lightbox>

Multi image support

It is even possible to show different images in the same amp-image-lightbox. Here is another image using the same lightbox.

<amp-img on="tap:lightbox1" role="button" tabindex="0" src="https://amp.dev/static/samples/img/Hovawart.jpg" alt="Picture of a dog" title="Picture of a dog, view in lightbox" layout="responsive" width="600" height="400"></amp-img>

Caption: figcaption

The amp-image-lightbox also can optionally display a caption for the image at the bottom of the viewport. This can either be the contents of the <figcaption> element when the image is in the figure tag...

Border Collie.
<figure>
  <amp-img on="tap:lightbox1" role="button" tabindex="0" src="https://amp.dev/static/samples/img/Border_Collie.jpg" alt="Picture of a dog" title="Picture of a dog, view in lightbox" layout="responsive" width="300" height="246"></amp-img>
  <figcaption>Border Collie.</figcaption>
</figure>

Caption: aria-describedby

... or the contents of the element whose ID is specified by the image's aria-describedby attribute.

This is a border collie.
<amp-img on="tap:lightbox1" role="button" tabindex="0" aria-describedby="imageDescription" alt="Picture of a dog" title="Picture of a dog, view in lightbox" src="https://amp.dev/static/samples/img/Border_Collie.jpg" width="300" height="246"></amp-img>
<div id="imageDescription">
  This is a border collie.
</div>
Potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień?

Jeśli przedstawione tutaj wyjaśnienia nie odpowiadają na wszystkie pytania, skontaktuj się z innymi użytkownikami AMP, aby omówić daną przykładową realizację.

Przejdź do Stack Overflow
Niewyjaśniona funkcja?

Zdecydowanie zachęcamy do wzięcia udziału! Choć mamy nadzieję, że staniesz się stałym uczestnikiem naszej społeczności open source, to z wdzięcznością przyjmiemy również każdy jednorazowy wkład w kwestie, które są Twoją pasją.

Edytuj przykład na GitHub