AMP
 • email

CSS animation in email

Introduction

This example demonstrates how to perform several CSS transition animations in AMP for email.

Setup an Object to Animate

Set up some CSS for a square with rounded corners. This is the object we will be animating.

 .object{
  display: inline-block;
  border-radius: 20%;
  height: 100px;
  width: 100px;
  margin: 10px;
 }

Skew Animation

Hover on the square to see the object animate into a skewed position.

<div class="object skew"></div>

The following CSS defines an animation which skews the object -20 degrees (x,y). The transformation duration is set to 0.4 seconds and the animation effect is set to ease-in-out.

.skew {
 background-color: #f53b57;
 transition: transform .4s ease-in-out;
 transform: skew(0deg, 0deg);
}

.skew:hover{
 transition: transform .4s ease-in-out;
 transform: skew(-20deg, -20deg);
}

Rotation Animation

Hover on the square to see the object rotate.

<span>
 <div class="object rotate"></div>
 <div class="object rotate origin"></div>
 <div class="object rotate three-dimension"></div>
</span>

The following CSS defines a hover animation which rotates the object around differnt origin points, including a three dimensional rotation.

.rotate {
 background-color: #3c40c6;
 transition: transform .6s ease-in-out;
}

.rotate:hover{
 transition: transform .9s ease-in-out;
 transform: rotate(280deg);
}

.rotate.origin {
 background-color: #3c40c6;
 transition: transform .6s ease-in-out;
 transform: rotate(0deg);
 transform-origin: top left;
}

.rotate.origin:hover{
 transition: transform .9s ease-in-out;
 transform: rotate(-280deg);
 transform-origin: top left;
}

.rotate.three-dimension:hover{
 transition: transform .9s ease-in-out;
 transform: rotate3d(1, 2, -1, 280deg)
}

Translation Animation

Hover on the squares to see the objects animate to new positions.

<span>
 <div class="object movexy one"></div>
 <div class="object movexy two"></div>
 <div class="object movexy three"></div>
</span>

The following CSS defines a translation animation which moves the object to a new position (x,y).

.movexy {
 background-color: #05c46b;
 transition: transform .4s ease-in-out;
 transform: translate(0px, 0px);
}

.movexy.one:hover{
 transition: transform .4s ease-in-out;
 transform: translate(0px, -50px);
}

.movexy.two:hover{
 transition: transform .4s ease-in-out;
 transform: translate(0px, 50px);
}

.movexy.three:hover{
 transition: transform .4s ease-in-out;
 transform: translate(400px, -150px);
}

Rolling an object

Hover on the square to see the object roll across the view..

<span>
 <div class="object roll"></div>
</span>

The following CSS defines combines a transformation (rotation) with a translation animation to create a rolling effect.

.roll {
 background-color: #00d8d6;
 transition: transform 1.2s ease-in-out;
}

.roll:hover{
 transition: transform 1.4s ease;
 transform: translate(530px, 0px) rotate(360deg);
 transition-timing-function: cubic-bezier(.55,.07,.42,.54);
}

Scale Animation

Hover on the square to see the object animate into a new, larger size.

<div class="object scale"></div>

The following CSS defines an animation which scales the object's size.

.scale {
 background-color: #ffb8b8;
 transition: transform .4s ease-in-out;
}

.scale:hover{
 transition: transform .4s ease-in-out;
 transform: scale(2);
}

Down the drain

Hover on the squares to see the objects animate to new positions.

<span>
  <div class="object drain"></div>
</span>

The following CSS combines a few different transformations and translations to create the effect of an object going down a drain.

.drain {
 background-color: #ffd32a;
 transition: transform 1.4s ease-in-out;
}

.drain:hover{
 transition: transform 1.4s ease-in-out;
 transform: scale(0) skew(-20deg) rotate(-90deg) translate(430px, 220px);
 transition-delay: .2s;
}
Potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień?

Jeśli przedstawione tutaj wyjaśnienia nie odpowiadają na wszystkie pytania, skontaktuj się z innymi użytkownikami AMP, aby omówić daną przykładową realizację.

Przejdź do Stack Overflow
Niewyjaśniona funkcja?

Zdecydowanie zachęcamy do wzięcia udziału! Choć mamy nadzieję, że staniesz się stałym uczestnikiem naszej społeczności open source, to z wdzięcznością przyjmiemy również każdy jednorazowy wkład w kwestie, które są Twoją pasją.

Edytuj przykład na GitHub